Notiser

Nya viten för skandalvärd i Sofielund

Fastigheten Atleten 3 har varit uppe många gånger till diskussion inom Fastighetsägare BID Sofielund som tidigare fått till stånd förvaltning av fastigheten. Nu är det dags igen och diskussioner om hur en bra boendemiljö ska kunna skapas för de boende fortsätter. Läs mer i Hem och Hyra.

 

Ny nätverksträff för Öppna Sofielund

Den 28 oktober är det dags för nätverksträff för föreningar och andra samhällsaktörer i Sofielund. Läs mer här (pdf).

 

Fastighetsägare BID Sofielund fick besök från fyra olika länder

Här på rundvandring i Sofielund och på Norra Grängesbergsgatan.

Reach for Change var värdar under dagen och kom förbi oss som en del av projektet European Practices for Integration and Care (EPIC). Det är ett EU-projekt som syftar till att förbättra effektiviteten och kvaliteten på hjälpen för ensamkommande migrerande barn i Europa. Bland partnerna finns kommuner, akademiker, föreningar och NGO:s främst från Italien, men också från Spanien och Tjeckien, som arbetar med ensamkommande flyktingar och minderåriga invandrare.

Vi är glada för att vi under dagen kunde ge dem en inblick i BID-arbetet i våra områden. Besökarna från Danmark, Spanien, Italien och Tjeckien blev guidade och mycket inspirerade av hur vi arbetat bland annat med Nobeltunneln men också hur Naturmolnet vuxit fram.

Gruppen inspirerades av konstprocessen som genomförts i Nobeltunneln. Foto: Jeannette Berga

Nu börjar BID:s studiebesök igen

Studiebesöken börjar avlösa varandra nu när pandemin börjar släppa – än så länge på säkert sätt utomhus.

Ett av de första besöken kom från Urbana studier och två studentgrupper som läser för Fredrik Björk, lektor på Malmö universitet. Den här gången var det studenter som läser en kurs om Community work som fick lära sig mer om projektet Case Sofielund. BID:s verksamhsetutvecklare Iman Ahmad och Jeanette Berga höll i ett seminarium där flera aktörer som är verksamma i Sofielund fick presentera sina verksamheter, bland andra Röda korset och Växtvärket. De diskuterade frågor som hur dessa verksamheter har kunnat bidra med positiv förändring och varför man har valt vissa aktiviteter.

Röda korset berättade om kvinnor från området som önskade sig en kvinnogrupp som kan skapa aktiviteter med fokus på hälsa och gemenskap. Växtverket berättade om sin bygglekplats på Guldängen och hur barn där får möjlighet att utforska platsen och vara med och bygga den. Det är en aktivitet som bygger på att stärka barnens kreativa förmågor men även ge de en möjlighet att stärka sin självkänsla när de är med och skapar något. Frågor som ställdes till oss på BID var hur vi kunde mäta framgångarna med att det har blivit mer tryggt på Sofielund. En del av svaret handlade om hur vi redan sedan starten 2014 har med forskare som följer arbetet med BID-processer, samt om statistik från polis och räddningstjänst som visar på en trivsammare plats att verka och leva i. Också att vinna European Crime Prevention Award (ECPA) priset är ett kvitto för processen med fastighetsägare i fokus.

Även en grupp utländska studenter som läser på Roskilde universitet, och som har sitt fokus på urbana studier, fick höra om BID-processen. De var intresserade av att besöka Naturmolnet som är en mötesplats för många Sofielundsbor. Allt startade när vi på BID initierade projektet Case Sofielund 2030 med fokus på de globala målen. Tillsammans med Malmö stad och Kungsleden skapade vi en grön oas i norra Sofielund. Växtverket fick uppdraget att bygga platsen med fokus att involvera boenden i området. Den gröna ”mellananvändningen” av platsen har gjort Naturmolnet till en unik plats med olika testbäddar, bland annat blå-gröna lösningar med gröna väggar och gröna tak, och man har även involverat boende och skapat fina lyktor gjorda av återbruksmaterial. Platsen används även av skolbarn och förskolebarn med pedagoger på plats, som inspirerar och lär ut.

Slutligen var det dags för gymnasieelever från Vellinge att komma på studiebesök. De var intresserade av att se hur Fastighetsägare BID Sofielund bidragit och utvecklat området till en tryggare plats. Eleverna fick en rundtur och avlutade på Naturmolnet med information om det gröna biblioteket som erbjuder besökare att bli mer medvetna om miljön.

 • Jeanette Berga samtalar med elever
  På Naturmolnet kunde både Jeanette Berga …

Träffa kommunpolisen och BID Malmö på Möllan

Lördag den 11 september kommer kommunpoliserna Tobias Bråhammar och Pierre Douhan tillsammans med BID Malmö och Malmö stad att befinna sig på Ängelholmsgatan vid Möllevången klockan 11.00 –15.00.

Här kan boende och besökare i området ställa frågor och lämna feedback om medborgarlöftet för Ängelholmsgatan.

Senaste nytt från Winnets cykelkurs

”Nu har den första cykelkursen med 14 deltagare som Winnet Malmö anordnat i samarbetet med fastighetsägare BID Sofielund och BID Möllevången avslutats med strålande resultat: alla kan cykla nu!

Det finns  många nyttoaspekter med cykling, som hälsa, motion, gemenskap, glädje, självkänsla, jämställdhet och miljö. Och det är oumbärligt om man söker jobb eller redan jobbar inom vissa branscher.

Winnet Malmö har genomfört cykelkurser sedan 2017 och lärt flera hundra utrikesfödda kvinnor cykla.
Vi är jätteglada för att kunna lära fler kvinnor cykla och på så sätt bidra med hållbar utveckling i vårt eget närområde.

Några röster från gruppen:

 • ”Jag måste lära mig cykla för att jag har fått jobb i hemtjänsten.”
 • ”Jag har även lärt mig mer svenska under cykelkursen.”
 • ”Nu är jag inte beroende av att min man kör mig, nu kan jag cykla själv till mataffären.”

Winnet Malmö skapar bättre förutsättningar för utrikesfödda kvinnor att lära sig cykla på ett säkert sätt och att välja cykeln som transportmedel, vilket underlättar logistiken att ta sig mellan studier, barnomsorg, fritidsaktiviteter och arbete.

Verksamheten bidrar också till ökad kunskap om trafiksäkert beteende, om trafikregler med relevans för cyklister och gångtrafikanter och ökad medvetenhet om eget ansvar.

Välkommen du också!”

Lev Det goda livet i sommar

Det kommer att hållas roliga aktiviteter i sommar – första och andra veckan i juli samt första veckan i augusti! Läs mer här (pdf) och håll utkik för mer information! Aktiviteterna är en del av projektet Case Sofielund 2030, som genomförs 2019–2022 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

 

Kunskapspaket om skyfall

Under våren har BID Sofielund i samarbete med Gröna takinstitutet haft olika webbinarier om blågröna lösningar. Fokus har legat på att förebygga översvämningar samt öka trivsel och välmående för hyresgäster och boende. För medlemmar i Fastighetsägare BID Sofielund erbjuder vi också gratis hjälp av experter som kommer och gör en plan på hur ni kan bli kvitt problemet med översvämningar på ett smidigt sätt. Alla föreläsningar hittar ni hos Gröna takinstitutet. Aktiviteten är en del av projektet Case Sofielund 2030. Projektet genomförs 2019–2022 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

 

Upptäck ”Föreningscenter Nobel 21” – en plattform och brygga mellan civilsamhället, staden och näringslivet

– Här utvecklar vi tillsammans med många aktörer nya idéer och kunskap om varandra, säger verksamhetsutvecklare Jeanette Berga. Föreningscentret har möteslokaler som är bokningsbara och kafédelen kan erbjuda kaffe hela dagen. Om man vill byta arbetsmiljö så varför inte sitta i vårt open work space? Föreningscentret är en öppen plats där alla kan ta del av workshops, seminarier och utbildningar för föreningslivet och för Malmö stads förvaltningar.

– Vi har skapat en dragspelslösning för föreningar som innebär att de kan välja att enbart ha sin postadress här och ta del av gemenskapen – eller välja att ha ett mikrokontor här på centret, säger Jeanette Berga. Intresserad av att hyra möteslokal eller vid andra frågor: mejla jeanette@malmoideella.se

 

Efter sommaren drar arbetet igång med våra seriestråk

Tillsammans med E.ON, Seriefrämjandet, Massive Entertainment, Egmont och tecknare lanserar vi ett antal spännande seriestråk i höst – allt på olika elskåp i våra områden. Håll utkik – och läs mer här så länge.

 

Två medborgarlöften skrivna inom BID Möllevången

Nu är två medborgalöften skrivna inom BID Möllevången: ett för Ängelholmsgatan och ett för Möllevången och Rådmansvången. Löftena gäller under perioden april 2021–april 2022. Båda syftar till att öka tryggheten i området och minska brottsligheten.

Medborgarlöftet har ett starkt fokus på förebyggande verksamhet kopplat till barn och unga. Åtgärderna är framtagna med hänsyn till områdets aktuella lägesbild, där ett underlag är resultat från polisens årliga trygghetsmätning.

 

Dags för cykelkurs två

Tillsammans med Winnet anordnar BID Malmö cykelkurser för kvinnor, ett steg i att komma närmre arbetsmarknaden. Det är många kvinnor som lärt sig cykla under de olika kurser som riktar sig till våra områden. Här kan du läsa om den första kursen med 14 kvinnor som nyligen avslutats samt en inbjudan till ny kurs som drog igång den 15 juni (pdf). Anmälan pågår dock fortfarande.

 

Konstlyftet 2.0 till Kv Trevnaden

Konstlyftet 2.0 – ett projekt riktat till vuxna med kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning – är i full gång. På Malmö Konsthall skapas nu grunden till det som kommer att bli tre offentliga konstverk i Sofielund hösten 2021.

Läs mer hos Malmö stad.

 

Inga utsatta områden 2030

I en debattartikel i Aftonbladet skriver Stefana Hoti (MP)  Malmö 2030 inte ska ha några utsatta områden längre. Hon föreslår bland annat följande:

 • Ta fram en handlingsplan för varje enskilt område. Alla särskilt utsatta områden har gemensamma problem, men även utmaningar som är platsspecifika. Staden behöver samarbeta med lokala aktörer och boende.
 • Skapa en kunskapsbank med erfarenheter och åtgärder som kan sättas in när ett område riskerar att bli klassat som särskilt utsatt.
 • Arbeta med den framgångsrika modellen BID (Boende, Integration och Dialog) i fler stadsdelar. Fastighetsägare, företag, lokalföreningar och andra aktörer har bland annat på Seved visat att det går att skapa en positiv utveckling.”

Läs hela inlägget här.

 

Efter sommaren syns vi på elskåpen

Efter sommaren drar arbetet igång med våra seriestråk. Tillsammans med E.ON, Seriefrämjandet, Massive Entertainment, Egmont och tecknare lanserar vi ett antal spännande seriestråk – allt på olika elskåp i våra områden. Håll utkik på hemsidan.

Här kan du läsa vad Sydsvenskan skriver.

 

Handlingar till årsmöten i BID Malmös föreningar

Välkomna till digitalt årsmöte för våra föreningar Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången den 21 maj kl 10.00–11.30. Med tanke på rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer sker årsmötena digitalt.

Inbjudan och information för Fastighetsägare BID Sofielund här, och för Fastighetsägare BID Möllevången här.

 

Polischef betonar BID i ny roll som chef i staden

Andy Roberts, en av Malmöpolisens chefer, byter jobb och blir från hösten avdelningschef på fastighets- och gatukontoret. Själv betonar han samverkan med BID Sofielund och som en fortsatt samarbetspartner i sin nya roll. Läs vad Sydsvenskan skriver.

 

Läsare röstade på Plan B och specialpris till Malmö stad

Musiktidningen Gaffas läsare har röstat fram årets bästa liveklubb – och det blev Plan B på Norra Grängesbergsgatan. Och så delade de ut ett specialpris till Malmö stad för tanken om en ljudzon inom industriområdet. Det är den del av området där bland andra Fastighetsägare BID Sofielund varit delaktig i kring planprocessen för området.

Läs mer i Sydsvenskan om Gaffas priser och om planprogrammet.

 

Vill du lära dig att cykla med Winnet?

Nu börjar vi med de populära cykelkurserna igen för kvinnor. Det är ett samarbete mellan BID Malmö och föreningen Winnet. Läs mer här.

 

Många nya konstverk ska växa upp i Sofielund

Inom Case Sofielund samverkar Fastighetsägare BID Sofielund med Artscape i satsningen Artscape 2021. Där ska vi tillsammans bidra med upp mot sex nya stora väggmålningar i Sofielund. Ett antal är redan utsedd och vi hoppas inom kort kunna presentera var alla genomförs.

Artscape 2021 Malmö genomförs inom projekten Case Sofielund 2030 och Case Sofielund Entreprenörskap, som drivs av Malmö stad och Fastighetsägare BID Sofielund med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

För fler satsningar inom Case Sofielund 2030, klicka på länken och följ arbetet.

Läs mer

Läs mer på malmo.se

 

Välkommen som medlem: Brf Malmöhus 58

Riksbyggens Brf Malmöhus nr 58 är en bostadsrättsförening i Södra Innerstaden i Malmö, som äger en fastighet med 33 bostadsrättslägenheter på adresserna Nobelvägen 6A, Nobelvägen 6B, och Nobelvägen 8. I föreningen finns även två hyreslägenheter om 154 kvadratmeter.

 

Sofielunds fastighetsägare bjuds in till samtal om trädplanteringar och gröna tak

Nu bjuder vi in till det första steget i våra kunskapspaket inom BID Sofielund och Case Sofielund 2030 – en första del i vårt avtal kring Agenda 2030. Välkommen till första delen om blågrön infrastruktur med fokus på klimatanpassning och hållbara lösningar som till exempel trädplanteringar och gröna tak.

Du som är fastighetsägare i Sofielund är välkommen att delta helt gratis. Scandinavian Green Roof Institute står för informationen och berättar även vad du som fastighetsägare kan få för ytterligare insatser under året. Läs mer och anmäl dig här till första delen som äger rum onsdag den 14 april klockan 12.30–13.00

Medverkar gör även kontaktperson för BID Sofielund; verksamhetsutvecklare Iman Ahmad, e-post: iman.ahmad@bidmalmo.se.

Bakgrund

Redan 2017 skrev Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö stad, VA Syd och E.ON under en gemensam avsiktsförklaring kring Agenda 2030, för att förstärka insatserna för en hållbar utveckling i Sofielund. Fastighetsägarnas intresse och kunskap för de globala målen är mycket stora, men ibland saknas konkreta verktyg för att nå resultat både på kort och lång sikt.

– Detta kan Kunskapspaket 2030 bidra med, säger Hjalmar Falck verksamhetschef för Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången.

Läs mer om Fastighetsägare BID Sofielund och projektet Case Sofielund 2030 här och om vårt Agenda 2030-avtal här.

 

Stort stödpaket till Malmös närings- och kulturliv för att vara redo inför återstarten efter pandemin

Malmös kommunledning med Socialdemokraterna och Liberalerna föreslår ett rejält ekonomiskt stöd till Malmös näringsliv. På en pressträff den 6 april 2021 presenterades ett paket med åtgärder för bland annat uteserveringar, Malmömässan, kulturutövare och kulturhuset Funnys Äventyr.

Läs mer i pressmedelandet från Malmö stad

 

Malmö bjuder på digitalt påsklov

Årets påsklov flyttar in på nätet och ut på stan. På kulimalmo.se hittar du under lovveckan den 29 mars – 5 april digitala aktiviteter att delta i hemma eller utomhus. Ett fåtal aktiviteter äger rum inomhus med coronaanpassningar.

Läs mer i nyheten från Malmö stad

 

Välkomna Riksbyggen, Marknadsområde Södra Skåne som medlem i BID Malmö

Välkommen Riksbyggen, Marknadsområde Södra Skåne, som medlem i både Fastighetsägare BID Möllevången och Fastighetsägare BID Sofielund. Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.

 

Ordningsvakter på Möllan i samverkan med BID Malmö

Läs mer på malmo.se

 

Ny gatufest i Sofielund med plats för medskapande

Ett stort arbete pågår nu för att skapa ytterligare en gatufest mitt i Sofielund i samarbete med bland annat Fastighetsägare BID Sofielund. Gatufesten kommer att genomföras i hållbarhetens tecken, både ekologiskt och socialt. Under vår och sommar 2021 kommer boende och lokala aktörer att tillsammans skapa gatufesten och verka för utvecklingen av en hållbar stadsdel. Genom ett visionsarbete kommer prototyper på förbättringar i områdets stadsmiljö att konstrueras – för att kunna upplevas under gatufesten.

Gatufesten planeras att genomföras i slutet av sommaren 2021. Processledare är Växtvärket. Arbetsgruppen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du vara med?

Arbetsgruppen letar nu efter nyfikna och engagerade personer, föreningar eller organisationer i området som vill vara med och utveckla den här gatufesten. Även skolor och förskolor i eller utanför området är varmt välkomna att delta.

Hur kan du medverka?
– Vill du bidra med workshops eller seminarier kopplat till hållbarhet?
– Vill du delta i visions- och prototypverkstäderna?
– Vill du medverka med uppträdande, i form av musik, konst eller teater?
– Vill du medverka på loppisen eller marknaden, arrangera klädbyte eller sälja mat?
– Vill du visa upp din förening, genom att hålla aktiviteter eller öppet hus?

Tveka inte att höra av dig till info@vaxtvarket.se!

Fakta

Gatufest Sofielund 2021 arrangeras i samarbete med Fastighetsägare BID Sofielund och Sofielunds föreningsnätverk. Gatufesten är en del av Testbädd kvarteret Trevnaden, som är en satsning inom projektet Case Sofielund 2030. Projektet genomförs 2019–2021 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

Läs mer om Kvarteret Trevnaden

 

Höj värdet och attraktionen för din fastighet med hjälp av Agenda 2030

Genom projektet Case Sofielund 2030 har Fastighetsägare BID Sofielund tillsammans med Malmö stad och externa experter tagit fram ett värdefullt kunskapspaket som hjälper er som fastighetsägare att höja värdet och attraktionskraften för både din fastighet och för Sofielund i stort.

Inom kunskapspaketet kommer vi att kunna erbjuda flera föreläsningar, studiebesök, hållbarhetsvandringar, workshops och öppna hus där ni får möjlighet att träffa experter inom blå-grön infrastruktur, energi- och klimat, bosociala frågor med mera. Exakt program på vad som ingår i dessa kunskapspaket återkommer vi med senare.

Ökad kunskap och tydliga åtgärder

Redan 2017 skrev Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö stad, VA Syd och Eon under en gemensam avsiktsförklaring att förstärka insatserna för en hållbar utveckling i Sofielund, med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, som verktyg. Hur vi agerar lokalt har stor påverkan och med tiden ställs också tydligare och skarpare krav på samhällsaktörer att agera för en hållbar utveckling.

Fastighetsägare har en stor möjlighet att bidra, men också att hämta hem konkreta vinster genom att förstärka sitt hållbarhetsarbete, exempelvis genom skademinimering, effektivare energianvändning, och ökad trygghet och trivsel för de boende.

Aktiviteterna inom kunskapspaketet är fristående från varandra och utformade för att både erbjuda mer kunskap om hur er fastighet och vår stadsdel kopplas till Agenda 2030, men också ge konkreta lösningar och tillvägagångssätt anpassade för era behov.

Alla aktiviteter inom kunskapspaketet är kostnadsfria, objektiva och oberoende.

Kunskapspaketet är framtaget inom Case Sofielund 2030 som pågår 2019–2022 med hjälp av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

Intresseanmälan öppen redan nu

Lämna din intresseanmälan via denna länk så kontaktar vi dig med mer information.

 

Här kan du läsa mer om insatsen Solvind i bland annat Möllevången

Under tisdagen den 2 mars genomfördes insatsen Solvind i Malmö.

Det var en planerad insats där polisen arbetade på flera platser runt om i Malmö, bland annat runt Möllevången. Där utfördes ett antal kontroller av fastigheter och verksamheter tillsammans med externa aktörer. Samtliga var mycket nöjda med utfallet av kontrollerna.

Liknande insatser har genomförts tidigare och kommer att genomföras även framöver.

– Malmö ska vara tryggt och säkert för alla. Därför är man ibland fler poliser som arbetar samtidigt. Det gör att man kan lägga extra stort fokus på vissa specifika platser samt jobba mer koncentrerat mot viss typ av brottslighet, säger kommunpolis Tobias Bråhammar.

Från polisen hoppas man att insatsen skall skapa en ökad trygghet hos Malmös befolkning och samtidigt skapa osäkerhet hos de individer som sysslar med kriminalitet.

Läs mer om Solvind i Sydsvenskan

 

Både Möllevången och Norra Gränges­­bergs­­gatan får nya street­­food­­platser

Det ska bli enklare att sälja mat från cyklar och nu föreslås ytterligare platser för streetfood. Här pekas både Möllevången och Norra Grängesbregsgatan ut av tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström, som platser som kan vara möjliga.

Läsa mer hos SVT

 

Grattis till BID medlem Massive – årets företag

Nu är vinnarna korade i årets näringslivsgala i Malmö. Och vinnare som årets malmöföretag är Massive, en av medlemmarna i Fastighetsägare BID Möllevången. Så här motiverar juryn priset och BID Malmö gratulerar!

MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSPRIS: ÅRETS MALMÖFÖRETAG

Massive Entertainment

Årets malmöföretag är en av stadens största arbetsgivare. De representerar stadens mångfald med personal från hela världen. Företaget har varit en viktig magnet för att dra kompetens till Malmö och har fungerat som en inkubator i sin bransch. När de flyttade till historisk industrimark på Möllevången ritade de om kartan och sluter cirkeln för stadens utveckling från industristad till en del av framtidens upplevelseindustri.

Vinnaren är: Massive Entertainment!

Här kan du läsa mer om alla vinnarna i Sydsvenskan.

 

Välkommen som ny medlem, Brf Västmanland

Bostadsrättsföreningen Västmanland är ny medlem i Fastighetsägare BID Sofielund. Föreningen bildades 1939 och består av 35 lägenheter samt två uthyrningslokaler. Brf Västmanland är belägen mellan Bragegatan, Smålandsgatan och Dalslandsvägen.

 

Stort grattis Rosengård fastigheter för Kundskristallen 2021

Kundkristallen anordnas årligen av AktivBo, som utför kundundersökningar åt både privata och kommunala fastighetsbolag, och prisar service och kvalitet. Det är hyresgästerna som har fått tycka till och de tre bolag som har fått högst betyg av sina kunder har blivit nominerade i respektive kategori och storleksklass. I år blev det BID-medlemmen Rosengård Fastig­hets AB som tog hem första priset.

Läs mer här.

 

Det lönar sig att vara medlem i BID Malmö

Här kan du läsa om BID Malmö och hur det lönar sig att vara medlem.

 

Dags att tycka till om planprogram i Sofielund

Nu går förslaget till planprogram för Sofielunds verksamhetsområde ut på samråd. Delar av Sofielunds industriområde ska utvecklas till ett kulturcentrum med en helt egen ljudkuliss.

En del av tankarna har väckts inom BID-processen 2014, då med idéer kring blandstaden Sofielund, med industrier, ett rikt kulturliv och bostäder. Tanken att området ska präglas av ett starkt kulturliv är en del av de analyser som Fastighetsägare BID Sofielund varit med om att ta fram. Det är också en idé som har vuxit fram efter föreningens studiebesök med politiker från staden, fastighetsägare och medlemmar på LX Factory i Lissabon.

Nu går förslaget på planprogram för Sofielunds industriområde ut på remiss där planprogrammet har ett antal skrivningar kring BID processen: Förverkligandet ses som en naturlig fortsättning på den BID-process som pågått i området sedan 2014 … samlat föreningslivet och fastighetsägare i arbetet för ett tryggare område med förslag till utvecklingsmöjligheter. Framförallt har två av BID Sofielunds rapporter använts: Stadsdelsatlas samt Destinationsanalys (2018), där verksamma aktörer presenterar sin syn på en möjlig utveckling av Sofielunds verksamhetsområde.

Om BID-processen skriver stadsbyggnadskontoret i planprogrammet: ”Fastighetsägare Sofielund är en ideell förening som arbetar för ökad trivsel, trygghet och sammanhållning i hela Sofielund. Föreningen startade 2014 ett lokalt projekt som grundar sig på en samverkansmodell BID (Business Improvement District) mellan privata, offentliga och ideella aktörer. Inom BID Sofielund har engagemanget varit banbrytande för hur en positiv utveckling kan ske för ett tryggare och mer trivsamt område.”

Vi tar gärna med synpunkter till samråd kring planprogrammet. Har ni synpunkter hör av er till BID Malmö!

Här hittar ni planprogrammets förslag (pdf).

Nyligen sände Studio Ett i Sveriges Radio ett program om ämnet ljudkulisser och Sofielund där bland annat ordföranden i stadsbyggnadsnämnden pekar på området i Lissabon.

Nedan kan du även se ett litet bildsvep från just LX Factory i Lissabon:

BID-process bidrar till kulturfokus

Jan Svärd i gatumiljö på Sofielund

Jan Svärd, ordförande i Fastighetsägare BID Sofielund är nöjd med stadsbyggnadsnämndens beslut, som betyder mycket för Sofielund. Foto: Anders Roos.

– Det var ett positivt beslut från stadsbyggnadsnämnden.

Det var en spontan kommentar från Fastighetsägare BID Sofielunds ordförande Jan Svärd, efter beslut i nämnden att Sofielunds industriområde ska utvecklas till ett kultur, fritids- och näringslivscentrum.

Vi har tidigare i två rapporter kartlagt kulturliv och verksamheter i området och det har varit utgångspunkten för att se hur Sofielund bli ett blomstrande område, säger han. Vi har haft ett antal seminarier och samtal kring hur området kunde utvecklas både vad gäller bostäder och det kreativa området. Jag tror att det haft en del av betydelsen i det arbete som pågått från många olika verksamheter för att se hur området kan utvecklas.

De olika mötena betonade vikten av att ta tillvara de värden och den unika karaktär som finns i Sofielund. Sofielund har en spännande identitet och prägel, i både berättelse och fysisk form. Stadsdelen är en testbädd, vilket skapar utrymme för udda och nya lösningar som kan ta vara på särprägeln och göra Sofielund till en fortsatt spännande destination för både boende, verksamma och besökare.

– Vi kan bara ställa upp på det stadsbyggnadsnämnden och dess ordförande skriver, att det är viktigt att ta till vara och förstärka områdets kvaliteter och göra det till ett kulturcentrum. Men jag vill också betona att detta inte får ta udden av att andra delar av Malmö ska utveckla kulturmiljöer och nya destinationer. Inom BID-processen verkar vi även för utveckling av kulturdestinationer inom Möllevången, och det är viktigt att dessa processer inte konkurrerar utan samverkar. Det kan bidra till nya besök och folkströmmar mellan områden.

– Jag utgår från det självklara att vår verksamhet blir en del av samrådet kring planprogrammet så att vi kan framföra alla våra medlemmars synpunkter. Vi kommer också att fortsätta bidra som vi gjort tidigare både i festivalen och med andra insatser för Sofielund och industriområdet, säger Jan Svärd.

Fastighetsägare Sofielund bidrog till ny syn på industriområde

Sommaren 2018 låg två färdiga analyser av Sofielund och industriområdet klart. Det var två dokument som beställts av Fastighetsägare BID Sofielund och där både White arkitekter och Afry (då ÅF) grundligt hade kartlagt området. Det är två viktiga och spännande dokument med analyser dels av vad som kommer att hända runt det nya destinationsområdet kring Rosengårds station, dels av alla värdeskapande verksamheter i hela Sofielund.

Både Stadsdelsatlasen från White och Destinationsanalysen från ÅF (som numer heter Afry) blev startskottet på flera workshops och presentationer kring det stora utbud av verksamheter och kulturliv som präglar området.

Så här beskrevs en del av innehållet:

Båda rapporterna betonar vikten av att ta tillvara de värden och den unika karaktär som finns i Sofielund. Sofielund har en spännande identitet och prägel, i både berättelse och fysisk form. Stadsdelen är en testbädd, vilket skapar utrymme för udda och nya lösningar som kan ta vara på särprägeln och göra Sofielund till en fortsatt spännande destination för både boende, verksamma och besökare.

Nu har stadsbyggnadsnämnden, bland annat utifrån de rapporter och analyser som gjorts och från det deltagande Fastighetsägare Sofielund haft i arbetet kring planprocessen tillsammans med många andra aktörer, beslutat att
”ta vara på och förstärka områdets styrkor och kvalitéer och göra det till stadens mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritids- och näringslivscentrum.”

Här kan du läsa mer om bakgrunden till beställningen av analysmaterial från fastighetsägare Sofielund samt en hel del nyhetsklipp. Närmast går planen ut på samråd och Fastighetsägare Sofielund hoppas bli en del i det samrådet.

Här finns Malmö stads egen text (pdf).

Även Sydsvenskan skriver om området och nämner där de rapporter och analyser som Fastighetsägare Sofielund och Malmö stads gatukontor tillsammans har beställt (premiumartikel).

Så vill (S) satsa på Sofielunds verksamhetsområde

– Vi vill göra Sofielunds verksamhetsområde till Malmös mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritids- och näringslivscentrum.

Det skriver Sofia Hedén (S), ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Malmö i Kvällsposten.

Skånska Dagbladet skriver (bakom betalvägg).

 

Byggleken på Gullängen blir permanent

Nu är det klart att bygglekplatsen på Gullängen blir permanent och så får staden en egen trafikplats för barn. Läs mer i Sydsvenskan.

 

BID-medlemmen Massive gör Star Wars-spel

Nu är det klart att Massive, som är medlem i Fastighetsägare BID Möllevången, kommer att göra spel av Star Wars. Det avslöjades nyligen. BID Malmö kan bara gratulera till framgångarna som Massive har och som sätter Malmö på kartan som spelstad.

Läs mer i Sydsvenskan.

Ny artikel i Sydsvenskan.

 

BID-ordföranden om att fylla 80 och om BID-processen

Läs mer i Skånska Dagbladet om Jan Svärd, som är ordförande i Fastighetsägare Sofielund och Möllevången – om arbetet som ordförande i föreningarna, om BID-processen och om att det går att hålla på två fotbollslag. (Artikeln är bakom en betalvägg.)

 

Inrikesministern stödjer förslag om BID-lagstiftning

Trygghetssatsningen på Sofielund kan leda till en BID-lagstiftning. Läs mer i Skånska Dagbladet (låst artikel).

 

Arkitekterna Fojab flyttar in hos Stena i Trikåfabriken

Det är arkitektkontoret Fojab som nu hyr in sig hos Stena i Trikåfabriken på Möllevången.

– Vad kan vara mer långsiktigt och hållbart än att återanvända gamla industrilokaler och skapa kontor och mötesplatser för framtidens verksamheter mitt på Möllan, säger Unni Sollbe, VD på Stena Fastigheter Malmö.

Läs mer här.

 

Rådslag om utsatta områden med ”Justitiesossarna”

I dag startar riksdagens justitieutskotts socialdemokratiska grupp – av sig själva kallade Justitiesossarna – ett rådslag om utsatta områden. BID Malmö medverkar kring arbetet med Seved.

Läs mer här.

 

BID-medlemmen Heimstaden med i projekt kring vattenmagasinering

14 fastighetsägare är med i projket att leda regnvatten via stuprör till bevattning av träd. Ett projket med Malmö stad och VA-SYD. Heimstade med Roger Rosvall var en av de som nappade på projektet

Läs mer i Malmö stads pressmeddelande.

 

Urban Window Gallery kommer tillbaka i jul

Urban Window Gallery är ett projekt där lediga butikslokaler och skyltfönster förvandlas till ett spektakulärt konststråk i form av installationer och konstnärliga gestaltningar. Stråket sträcker sig från stan till Sofielund och är ett samarbete mellan scenografen Jeanette Gostomski, BID Malmö och fastighetsägare.

Målet med projektet är att ge invånare och besökare en möjlighet att uppleva konst och kultur i det offentliga rummet samtidigt som det förgyller områden kring Möllan och Sofielund. I projektet kommer lediga butikslokaler och andra utvalda skyltfönster att förvandlas med hjälp av olika rumsliga gestaltningar och konstnärliga uttryck för att framhäva den samtida dansen. Det kan till exempel vara skapelser från kreatörer och konstnärer inom fotografi, film, litteratur, poesi, musik, design och digital konst.

Urban Window Gallery är ett initiativ av scenografen och arkitekten Jeanette Gostomski. Projektet genomfördes i Malmö i somras med syftet att erbjuda folk möjligheten att uppleva konst och kultur på ett säkert sätt. Nu kommer det tillbaka, tack vare BID Malmö och fastighetsägarna som har valt att vara med: MKB, Stena Fastigheter, Heimstaden och BID Malmö. Tid: Julen 2020–26 februari 2021. Urban Window Gallery genomförs även i Helsingborg 4 december–28 mars 2021.

Projektet och galleristråket i Malmnö är organiskt. Fönster tillkommer efter hand, byts ut eller förstärks. Kolla kartan med information om verk och konstnärer.

Boende inom BID Malmö är tryggare, visar trygghetsmätning

Nu har polisens trygghetsmätning presenterats och BID processen är en del av vardagen där malmöborna känner sig tryggare , menar polisen.  Nästa vecka återkommer BID Malmö med intervjuer med bland annat kommunpolisen kring trygghetsmätningen.

Här är ett axplock ur en del av dagens medier samt från polisen presskonferens:

I Sydsvenskan tar även huvudledaren från helgen upp BID processen som ett exempel på hur tryggheten ökat i delområden i Malmö

Nu är det för övrigt också klubbat för ordningsvakter inom bland annat Möllevången. Även här återkommer BID Malmö med mer information kring hur vi ska samverka med ordningsvakter.

Läs artikel i Skånskan från dagens fullmäktige i Malmö.

NGBG tar över Annelundsgården för att bygga musikträdgård

Norra Grängesbergsgatan går en ny vår till mötes. Nu har industrin och kulturen enats i en vision om att låta gatan bullra. Ett första steg är att Stadex upplåter Annelundsgården till föreningen NGBG som där ska bygga en ny kulturträdgård med musik och mat.

Det skriver Sydsvenskan.

Även Skånskan har berättat om nyheten.

 

BID-medlemmen Lifra ger nytt liv åt magasin i Nyhavnen

Malmö stads tekniska nämnd har tecknat ett tomträttsavtal med fastighetsbolaget Lifra för fastigheten Hamnen 22:192, som rymmer den Q-märkta magasinsbyggnaden M1. Samtidigt sker en försäljning av själva byggnaden. M1 ska på sikt kunna erbjuda publik verksamhet och bli ett besöksmål i den framväxande stadsdelen Nyhamnen.

Läs mer i Malmö stads pressmeddelande.

 

Lokaler för studios

Snart står Xteras och Pågens fastighet Kampen på Kopparbergsgatan 10 B klara, lokaler för studio, verkstad och kontor. Vi bjuder på en förhandstitt (pdf). Fler lediga lokaler hittar ni även i sociala medier på YTERA.AB (Facebook, Instagram).

 

Var med i forskningsprojekt om ditt Sofielund

Malmö universitet undersöker hur olikhet påverkar de sociala relationerna i områden. Här hittar du mer information om projektet och om hur du kan delta.

 

HSB vill ha nya regler för friköp av mark för brf:er

Det behövs nya riktlinjer som underlättar för bostadsrättsföreningar att friköpa sin mark. Det framkommer i HSB:s analys över reglerna.

HSB vill att ägare till flerbostadshus ska få köpa loss sina tomter till samma villkor som villaägarna, och då ska det vara 65 procent av markens taxeringsvärde. Det finns 260 HSB-föreningar i Malmö varav 88 har tomträtt.

– Det är orimligt höga avgifter, säger Michael Carlsson för HSB Malmö i SkD (premiumartikel).

 

Rockklubben Plan B ger inte upp

Plan B tvingas se över upplägget för vinterhalvåret men den populära klubben tänker inte ge upp. Läs mer i Sydsvenskan.

 

Malmökrogen Kvarteret Åkern i Sofielund till salu

Kvarteret Åkern i Sofielund är till salu, ägaren vill satsa på nytt. Det skriver Sydsvenskan (premiumartikel).

 

Gratis juridikrådgivning på Seved

Läs mer här (pdf).

 

”Ren kärlek till stan”

Papperskorg

Så här ser stadens nya papperskorgar ut – med plats för pant i det gula röret.

Så länge det finns gott om mat finns det också gott om råttor. Malmö stad ser till att det finns råttfällor på allmän plats – torg, lekplatser, parker och så vidare. På privat mark är det fastighetsägaren som ansvarar för råttbekämpningen.

Vad kan du göra för att inte mata råttorna?

 1. Mata inte fåglarna. Maten som fåglarna inte äter upp blir mat till råttorna.
 2. Släng inte ditt skräp på marken. Matrester och förpackningar hör hemma i soptunnan, inte i vår gemensamma miljö.
 3. Ställ inte dina sopor bredvid soptunnan. Trots att dina sopor ligger i en knuten plastpåse kommer både fåglar och råttor lätt åt innehållet.

Visste du att 80 procent av skräpet på marken i våra städer är fimpar och snus?

Cigaretter och snus innehåller stora mängder plast och kemikalier. Mycket av det skräp som kastas på marken letar sig ut i naturen och hamnar slutligen i våra magar via maten vi får från jorden eller havet. Släng därför alltid ditt skräp i soptunnor.

Har du förresten sett att Malmö stads nya papperskorgar har både askkoppar och gula pantrör för pantflaskor och burkar?

Har du frågor eller synpunkter rörande skräp? Kontakta Malmö stad på telefon 040-34 10 00 eller via www.malmo.se/fgkkundservice

Läs mer

Läs mer i Malmö stads informationsblad till näringsidkare (pdf).

 

Vill du veta mer om elbil och laddbox?

Energi- och klimatrådgivarna i Malmö stad har hållit en hel del digitala föreläsningar under 2020. Nu är de varma i kläderna inför 2021. Bland det som står på agendan för fastighetsägare 2021 finns byggnadsintegrerade solceller samt vanliga fel och brister i större fastigheter.

Rådgivarna har fem föreläsningar kvar under vintern 2020  med grundläggande information om elbil och laddbox. Har du generella frågor om elbilar och vilka krav samt finansiella stöd som finns för en installation av laddbox hemma? Funderar du på om elbilar verkligen är miljövänliga och på hur du som medborgare i Malmö stad hade påverkats av en helomställning från fossilbränslebaserad trafik?

Välkommen på webbinarium

Webbinarierna är kostnadsfria. Mer information här.

Föreläsningarna kan följas via Microsoft Teams, Edge eller Google Chrome och de är cirka 60 minuter långa inklusive frågor. Efter anmälan får du mejl med information om hur du ansluter till föreläsningen.

Anmäl dig per mejl till energiradgivning@smfo.se eller telefon: 0435- 78 24 95.

Din anmälan är inte bindande och den kan göras fram till 2 timmar innan föreläsningen.

 

BID-samverkan i Åtvidaberg

Läs mer hos Åtvidabergs kommun.

 

BID-process i Borlänge skapar trivsel

Läs mer hos Borlänge kommun.

 

Information om mord i Sofielund

Under natten till tisdagen den 3 november skedde ett misstänkt mord i Södra Sofielund. I nuläget ser polisen inte någon direkt koppling till området som sådant utan det betraktas som en isolerad händelse.

Polisen arbetar aktivt med förundersökningen och de kommande dagarna kommer det röra sig fler poliser i området, dels för informationsinhämtning men även i trygghetsskapande syfte för alla boende. Under onsdagen kommer polisens volontärer även röra sig i området.

All information som kan tänkas vara av vikt kopplat till det aktuella brottet kan med fördel lämnas till polispatrull på plats alternativt via 114 14/tips polisen.

 

Nu drar vi igång BID-partner med första medlemmen Malmö Mediakanal

Fastighetsägare BID Möllevången och Fastighetsägare BID Sofielund (BID Malmö) vet att trivsamma miljöer ökar tryggheten i våra verksamhetsområden. Vi har blivit nationellt och internationellt uppmärksammade för vårt arbete.

Målet med vår verksamhet är bland annat att öka konst- och kulturuttryck, fritidsmöjligheter, musikliv och att stödja lokalsamhället med olika insatser – helt enkelt få fler människor att röra sig ute och njuta i våra områden. Föreningslivet är viktiga aktörer i det här arbetet.

Första BID-partnern i den här satsningen är Malmö Mediakanal.

 • BID-processen står för Boende, Integration och Dialog och bygger på samverkan mellan fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, byalag och föreningslivet. Som en del i verksamhetens utveckling startar vi nu också BID-partner för att stärka samarbetet med det  omfattande föreningsliv som finns inom verksamhetsområdet.
 • Föreningar inom BID Malmös verksamhetsområde kan ingå som partner i BID Malmö, mot en avgift om 250 SEK/år.
 • Partners får tillgång till nyhetsbrev och hemsida, både som egen informationskanal och för inhämtning av information.
 • Partnerskap innebär tillgång till kontakter med fastighetsägare, kommunpolis och andra medlemmar i BID Malmö.
 • Partners har möjlighet till informationsträffar och rådgivning.
 • Partners kan följa forskning kring trygghet och trivsel.
 • Föreningar har även tillgång till fliken BID-Partner på hemsidan där kort information om egna verksamheten kan marknadsföras.
 • På hemsidan finns möjlighet att få information om lediga lokaler.
 • Gemensamt är vi partners i inom olika utvecklingsarbeten i BID Malmö.
 • Vi utvecklar en form där föreningar och BID processen utväxlar information med varandra för långsiktig samverkan kring konst, kultur, musik och fritid.

 

Fastighetsägaren bygger vidare på ödetomten mot Lönngatan

Det blir ett fyravåningshus med 31 lägenheter.

Läs mer i Sydsvenskan.

 

Ett öppet och tryggt Malmö, nysatsning med exempel från BID Sofielund

Tillsammans med fastighetsägare i Sofielund bedriver kommunen ett trygghetsskapande arbete. Nyligen fattade kommunstyrelsen beslut om att tillsätta kommunala ordningsvakter för att öka tryggheten runt Möllevången.

Läs Socialdemokraternas och Liberalernas text om förslaget till ny budget för Malmö stad.

 

Välkommen som ny medlem, Brf Ängen i Sofielund

Brf Ängen ligger på Osbygatan/Hässleholmsgatan i Sofielund och består av två flerfamiljshus i fyra våningar. Här finns 33 bostadsrätter.

 

Vi hälsar Brf Drivan 5 välkommen som ny medlem!

Brf Drivan 5 är en bostadsrättsförening med 15 bostadsrättslägenheter på adresserna Trelleborgsgatan 9A och Trelleborgsgatan 9B. I föreningen finns även en hyreslägenhet. Vi hälsar Brf Drivan 5 välkommen som medlem i Fasighetsgare BID Möllevången.

 

Malmö bäst på etiskt hållbar konsumtion

Läs mer i Malmö stads pressmeddelande.

 

BID-process i Floda ökade antalet nya verksamheter

Läs mer i Lerums Nyheter.

 

Nu startar Operation Tromb där Möllevången ingår

Läs mer i Expressen.

Både smycken och bilar kunde beslagtas under Operation Tromb. Läs mer hos Polisen.

 

Crowdfundingkampanj för fotobok om Plan B

Nu startar crowdfundingkampanjen för Gianluca LaBrunas bok om Plan B på Norra Grängesbergsgatan. Häng med här.

 

BID Malmö på Integrationsforum i Stockholm

Här hittar du program (pdf).

 

Kritik mot hur utsatta områden väljs ut

Artikel i DN.

 

Träffa Fastighetsägare BID Möllevången på Friisgatan

Tisdagar och torsdagar mellan 08.30 och 16.00 är vår lokal på Friisgatan 14 bemannad. Ibland är vi där oftare, så knacka på om du ser oss därinne.

Mer information och kontaktuppgifter.

 

Nu dras en BID-modell igång i Väsby

Läs mer.

 

Pressmöte om Malmös utsatta områden

Torsdagen 8 oktober är det pressmöte i Fastighetsägare BID Sofielunds lokal på Nobelvägen 23 i Malmö. Deltar gör Roko Kursar (L), vice kommunstyrelseordförande Malmö, Hjalmar Falck, verksamhetschef, BID Malmö, lokalpolisområdeschef Andy Roberts, kommunpolis Freddy Nilsson samt forskarna Karl Kronkvist och Anna-Karin Ivert.

Ämnet är ”Malmös utsatta områden – Från misslyckande till föredöme”.

Roko Kursar ingår i gruppen bakom Liberalernas programarbete Förortslyftet med målet att inte längre ha några utsatta områden 2030. Det arbete som görs i Malmö stad med bland annat BID som lett till möjligheten att Seved som första område kommer att avskrivas som särskilt utsatt har tjänat som förebild i programmet för att fler områden ska kunna göra samma resa.

Läs rapporten från pressmötet!

 

BID Malmö söker lokal för Stadsmissionen bland sina medlemmar

Läs mer i Sydsvenskan.

 

Ordningsvakter patrullerar Möllan

Fastighetsägare BID Möllevången ser gärna att ordningsvakter får en mer socialt inriktad arbetsform och har fört fram tankar på samverkan med BID processen och hur medlemmar kan bidra i arbetet att skapa ett trivsamt område.

Så här skriver Sydsvenskan och Sveriges Television om ordningsvakter i området.

Välkommen som medlem i Fastighetsägare BID Möllevången, Brf Glädjen 2

Brf Glädjen 2 är en relativt ung bostadsrättsförening vid Nobeltorget i Malmö. Fastigheten ligger söder om det grönskande Nobeltorget, och omfattar idag 53 lägenheter. Föreningen har entré från tre håll, Trelleborgsgatan i söder, Osbygatan i väster och Lantmannagatan i öster. Läs mer om föreningen.

 

Miljöpartiet om Möllan och BID

Så här vill Miljöpartiet att Möllevången ska utvecklas och beskriver BID processen som en framgång i Sofielund och nya BID Möllevånge. Läs mer i Kvällsposten.

BID Malmö i Malmö mediakanal

Malmö mediakanals logotyp

Nu finns BID Malmö i Malmö mediakanal. Det är en public access-kanal, som alltså har ett speciellt uppdrag att låta medborgarna, som annars har svårt att komma till tals i det övriga medieutbudet, få en kanal att uttrycka sig i.

Så här ser det ut:

 

Farlig korsning i Sofielund får ljussignal

Nu får Malmös farligaste korsning – där Heleneholmsstigen korsar Ystadvägen – trafikljus. Läs mer i Sydsvenskan och i det nämndinitiativ från Moderaterna som ledde till beslutet (pdf).

 

Malmöinitiativ om kvarter i norra Sofielund

Tillsammans med Byalaget Sofia har Fastighetsägare BID Sofielund arbetat fram förslag kallat ”En grön lekande stadsdel”. Nu driver byalaget frågan vidare till politikerna i tekniska nämnden via ett Malmöinitiativ för att få upp frågan på bordet.

Så här beskriver byalaget själv sitt initiativ:
”Byalaget Sofia har sedan 2013 arbetat för att få Malmö stad, att tillsammans med boende i Norra Sofielund, skapa en grönare och tryggare stadsdel. En vision för denna förändring har tagits fram tillsammans med Fastighetsägare BID Sofielund som kallas ”En grön lekande stadsdel” och som är bifogat detta Malmöinitiativ. Målet med visionen är ökad trivsel i utemiljön för boende och förbipasserande och att familjer i större utsträckning ska våga låta sina barn leka på gatorna.

Otryggheten upplever vi handlar i första hand om trafiksituationen i området och avsaknad av grönska i stadsmiljön. Därför är hastighetsbegränsande åtgärder som trädplanteringar eller trädkrukor i gatustråken, omlottrafik, att parkeringsplatser görs om till cykelparkeringar, att alltför breda gator görs smalare, att otrygga gatuhörn görs om och att cykel prioriteras före bilar exempel på vad skulle kunna rymmas i vår vision. En grönare och mer cykel- och gånganpassad stadsdel kommer också att bidra till att fler personer rör sig i området och på så sätt också bidra till ökad trygghet.

Efter att ha skrivit flera brev och haft flera möten med gatukontoret utan att det varken gett resultat eller de effekter vi önskar ber vi att tekniska nämnden tar upp ärendet kring en ”Grön lekande stadsdel” i Norra Sofielund, så att olika trygghetsskapande åtgärder kan implementeras i området i samverkan med Byalaget Sofia.”

Läs mer:

 

Så kan Ungdomens Hus utvecklas

Så här är det tänkt när staden planerar för utvecklingen av Ungdomens hus som ligger inom Fastighetsägare BID Möllevångens verksamhetsområde. I Skånskan beskrivs en önskan om mer kulturprofil i fastigheten.

 

Nu söker Växtvärket medel för bygglek i Sofielund

Den ideella föreningen Växtvärket Malmö ansöker till kommunstyrelsen om stöd för sin verksamhet Guldängen i Sofielund.

”Guldängen är Sveriges enda bygglek med odling och Malmös enda bemannade lekplats. Detta kan jämföras med Stockholms fyrtiosex, Göteborgs fem, respektive Karlstads fyra kommunalt finansierade, bemannade lekplatser.

Byggleken byggs av barnen själva – och formas av deras ordning, estetik och värderingar. Fram växer ett knasigt, kaosigt, inspirerande ställe som gör att barnen vill vara ute, leka och skapa med sina händer. Det är ett ställe där fantasin fängslas och barn utmanas, samarbetar och växer.

Sedan våren 2017 har omkring 10 000 barn från allmänhet, skolklasser, fritidsgrupper och förskolor besökt och med sina egna händer format platsen. Den används också av många spontanbesökare som grillar, leker och umgås. I en tid av social distansering så har Guldängen fått visa sin storhet då vi har kunnat erbjuda full verksamhet utomhus under hela perioden.

Guldängen är en unik, trygghetsskapande och välkomnande mötesplats i Sofielund för barn och vuxna från hela staden. Verksamheten kombinerar flera av både de globala och kommunala politiska målen. Men vi vill också att alla, oavsett funktion, ska ha tillgång och känna sig välkomna till denna magiska plats. Under året har vi därför sökt och fått stöd från fritidsförvaltningen och Fastighetsägare Sofielund för att tillgänglighetsanpassa området med ramper och gruslagda stigar.”