Notiser

Vi hälsar Brf Drivan 5 välkommen som ny medlem!

Brf Drivan 5 är en bostadsrättsförening med 15 bostadsrättslägenheter på adresserna Trelleborgsgatan 9A och Trelleborgsgatan 9B. I föreningen finns även en hyreslägenhet. Vi hälsar Brf Drivan 5 välkommen som medlem i Fasighetsgare BID Möllevången.

 

Malmö bäst på etiskt hållbar konsumtion

Läs mer i Malmö stads pressmeddelande.

 

BID-process i Floda ökade antalet nya verksamheter

Läs mer i Lerums Nyheter.

 

Nu startar Operation Tromb där Möllevången ingår

Läs mer i Expressen.

Både smycken och bilar kunde beslagtas under Operation Tromb. Läs mer hos Polisen.

 

Crowdfundingkampanj för fotobok om Plan B

Nu startar crowdfundingkampanjen för Gianluca LaBrunas bok om Plan B på Norra Grängesbergsgatan. Häng med här.

 

BID Malmö på Integrationsforum i Stockholm

Här hittar du program (pdf).

 

Kritik mot hur utsatta områden väljs ut

Artikel i DN.

 

Träffa Fastighetsägare BID Möllevången på Friisgatan

Tisdagar och torsdagar mellan 08.30 och 16.00 är vår lokal på Friisgatan 14 bemannad. Ibland är vi där oftare, så knacka på om du ser oss därinne.

Mer information och kontaktuppgifter.

 

Nu dras en BID-modell igång i Väsby

Läs mer.

 

Pressmöte om Malmös utsatta områden

Torsdagen 8 oktober är det pressmöte i Fastighetsägare BID Sofielunds lokal på Nobelvägen 23 i Malmö. Deltar gör Roko Kursar (L), vice kommunstyrelseordförande Malmö, Hjalmar Falck, verksamhetschef, BID Malmö, lokalpolisområdeschef Andy Roberts, kommunpolis Freddy Nilsson samt forskarna Karl Kronkvist och Anna-Karin Ivert.

Ämnet är ”Malmös utsatta områden – Från misslyckande till föredöme”.

Roko Kursar ingår i gruppen bakom Liberalernas programarbete Förortslyftet med målet att inte längre ha några utsatta områden 2030. Det arbete som görs i Malmö stad med bland annat BID som lett till möjligheten att Seved som första område kommer att avskrivas som särskilt utsatt har tjänat som förebild i programmet för att fler områden ska kunna göra samma resa.

Läs rapporten från pressmötet!

 

BID Malmö söker lokal för Stadsmissionen bland sina medlemmar

Läs mer i Sydsvenskan.

 

Ordningsvakter patrullerar Möllan

Fastighetsägare BID Möllevången ser gärna att ordningsvakter får en mer socialt inriktad arbetsform och har fört fram tankar på samverkan med BID processen och hur medlemmar kan bidra i arbetet att skapa ett trivsamt område.

Så här skriver Sydsvenskan och Sveriges Television om ordningsvakter i området.

Välkommen som medlem i Fastighetsägare BID Möllevången, Brf Glädjen 2

Brf Glädjen 2 är en relativt ung bostadsrättsförening vid Nobeltorget i Malmö. Fastigheten ligger söder om det grönskande Nobeltorget, och omfattar idag 53 lägenheter. Föreningen har entré från tre håll, Trelleborgsgatan i söder, Osbygatan i väster och Lantmannagatan i öster. Läs mer om föreningen.

 

Miljöpartiet om Möllan och BID

Så här vill Miljöpartiet att Möllevången ska utvecklas och beskriver BID processen som en framgång i Sofielund och nya BID Möllevånge. Läs mer i Kvällsposten.

BID Malmö i Malmö mediakanal

Malmö mediakanals logotyp

Nu finns BID Malmö i Malmö mediakanal. Det är en public access-kanal, som alltså har ett speciellt uppdrag att låta medborgarna, som annars har svårt att komma till tals i det övriga medieutbudet, få en kanal att uttrycka sig i.

Så här ser det ut:

 

Farlig korsning i Sofielund får ljussignal

Nu får Malmös farligaste korsning – där Heleneholmsstigen korsar Ystadvägen – trafikljus. Läs mer i Sydsvenskan och i det nämndinitiativ från Moderaterna som ledde till beslutet (pdf).

 

Malmöinitiativ om kvarter i norra Sofielund

Tillsammans med Byalaget Sofia har Fastighetsägare BID Sofielund arbetat fram förslag kallat ”En grön lekande stadsdel”. Nu driver byalaget frågan vidare till politikerna i tekniska nämnden via ett Malmöinitiativ för att få upp frågan på bordet.

Så här beskriver byalaget själv sitt initiativ:
”Byalaget Sofia har sedan 2013 arbetat för att få Malmö stad, att tillsammans med boende i Norra Sofielund, skapa en grönare och tryggare stadsdel. En vision för denna förändring har tagits fram tillsammans med Fastighetsägare BID Sofielund som kallas ”En grön lekande stadsdel” och som är bifogat detta Malmöinitiativ. Målet med visionen är ökad trivsel i utemiljön för boende och förbipasserande och att familjer i större utsträckning ska våga låta sina barn leka på gatorna.

Otryggheten upplever vi handlar i första hand om trafiksituationen i området och avsaknad av grönska i stadsmiljön. Därför är hastighetsbegränsande åtgärder som trädplanteringar eller trädkrukor i gatustråken, omlottrafik, att parkeringsplatser görs om till cykelparkeringar, att alltför breda gator görs smalare, att otrygga gatuhörn görs om och att cykel prioriteras före bilar exempel på vad skulle kunna rymmas i vår vision. En grönare och mer cykel- och gånganpassad stadsdel kommer också att bidra till att fler personer rör sig i området och på så sätt också bidra till ökad trygghet.

Efter att ha skrivit flera brev och haft flera möten med gatukontoret utan att det varken gett resultat eller de effekter vi önskar ber vi att tekniska nämnden tar upp ärendet kring en ”Grön lekande stadsdel” i Norra Sofielund, så att olika trygghetsskapande åtgärder kan implementeras i området i samverkan med Byalaget Sofia.”

Läs mer:

 

Så kan Ungdomens Hus utvecklas

Så här är det tänkt när staden planerar för utvecklingen av Ungdomens hus som ligger inom Fastighetsägare BID Möllevångens verksamhetsområde. I Skånskan beskrivs en önskan om mer kulturprofil i fastigheten.

 

Nu söker Växtvärket medel för bygglek i Sofielund

Den ideella föreningen Växtvärket Malmö ansöker till kommunstyrelsen om stöd för sin verksamhet Guldängen i Sofielund.

”Guldängen är Sveriges enda bygglek med odling och Malmös enda bemannade lekplats. Detta kan jämföras med Stockholms fyrtiosex, Göteborgs fem, respektive Karlstads fyra kommunalt finansierade, bemannade lekplatser.

Byggleken byggs av barnen själva – och formas av deras ordning, estetik och värderingar. Fram växer ett knasigt, kaosigt, inspirerande ställe som gör att barnen vill vara ute, leka och skapa med sina händer. Det är ett ställe där fantasin fängslas och barn utmanas, samarbetar och växer.

Sedan våren 2017 har omkring 10 000 barn från allmänhet, skolklasser, fritidsgrupper och förskolor besökt och med sina egna händer format platsen. Den används också av många spontanbesökare som grillar, leker och umgås. I en tid av social distansering så har Guldängen fått visa sin storhet då vi har kunnat erbjuda full verksamhet utomhus under hela perioden.

Guldängen är en unik, trygghetsskapande och välkomnande mötesplats i Sofielund för barn och vuxna från hela staden. Verksamheten kombinerar flera av både de globala och kommunala politiska målen. Men vi vill också att alla, oavsett funktion, ska ha tillgång och känna sig välkomna till denna magiska plats. Under året har vi därför sökt och fått stöd från fritidsförvaltningen och Fastighetsägare Sofielund för att tillgänglighetsanpassa området med ramper och gruslagda stigar.”

 


Detaljplan klar för Kv Bryggeriet, Nyfosa bygger 250 lägenheter

Kvarteret Bryggeriet i Södra Sofielund i Malmö var länge ett industrikvarter, och ursprungligen låg här just ett bryggeri. I dag finns bland annat handel, lagerlokaler och en gymnasieskola i kvarteret. Fastighetsägaren Nyfosa vill utveckla det ytterligare med 250 bostäder, kontor, torg och park.

Så här presenteras det i tidningen Byggindustrin – som en av fyra detaljplaner i Malmö ,