17 jun, 2021 Möllevången Sofielund

Upp­daterat: Hela seminariet om barn och unga i stads­utveckling

Uppdaterat! Nu hittar ni också en lång nyhetsartikel om seminariet om barn och unga i stadsutveckling. Läs vad politiker och deltagare har för synpunkter. Dessutom hela filmen från vårt seminarium. Länkar till allt material från seminariet, finns på ett ställe på hemsidan under fliken BID Malmö och alla filmer som producerats kring våra processer hittar ni på vår Youtubekanal.

Rapport från seminariet:
– Barnen måste få påverka sin egen vardag

Under det senaste året har BID Malmö med hjälp av fyra grundskolor och tio förskolor i Sofielund och Möllevången undersökt hur barn och unga uppfattar sin närmiljö och hur de vill påverka den.

Resultaten och analyserna presenterades nyligen vid seminariet Barn & unga i stadsutveckling. Symboliskt nog var det de ungas framträdanden på podiet och förskolebarnens filmer och teckningar som fångade publiken allra mest.

Större utrymme för barn och barns behov

Regeringen vill se ett större utrymme för barn och barns behov när man bygger en stad, och barns rättigheter ska få större plats i stadsutvecklingen. Detta var ingången till BID Malmö (tidigare BID Sofielund och BID Möllevången) för att undersöka barns och ungas perspektiv. Undersökningen har genomförts tillsammans med SSPF (skola, social, polis, fritid), Pedagogisk inspiration i Malmö, Kreativt lärcentrum och förskoleförvaltningen i Malmö.

Undersökningen ledde fram till tre spår som presenterades på seminariet: ”Ta hänget på allvar”, ”Var får vi egentligen ”hänga” och ”Barnens berättelser om något som vi inte visste”.

Politiker och ungdomar på podiet

Seminariets moderatorer var Maja D Manner, konsult AFRY, och Hjalmar Falck, verksamhetschef BID Malmö. Inbjudna talare var Andreas Schönström (S), kommunalråd, ordförande för teknik och service, Sara Wettergren (L), kommunalråd, ordförande i grundskolenämnden, Rose-Marie Carlsson (S), ordförande i förskolenämnden, Per Dahlbeck, Pedagogisk inspiration, Jeanette Berga, verksamhetsutvecklare BID Malmö, Jan Svärd, ordförande i BID Malmö, Mohamed Mrhat Badawi, Sofielundsskolan, Vlora Makolli, verksamhetsutvecklare TiF, Sydra Alhares, och Diana Barazi (projektledare TiF).

Hjalmar Falck, Maja D Manner och Jeanette Berga.

Skapa lokalt engagemang

Maja D Manner är anställd på ingenjörs- och arkitektbolaget AFRY men också konsult på BID Malmö, där hon bland annat arbetar med olika projekt som ska skapa lokalt engagemang, arbetstillfällen och möjlighet för de boende att påverka utformningen av sin närmiljö.

Ett av de många enkätsvaren.

Högstadieelever från Sofielundsskolan, Rådmansvångens skola, Möllevångsskolan och Johannesskolan genomförde en enkät med frågor om hur eleverna upplevde sin närmiljö. 300 elever svarade och beskrev det som de tyckte var positivt och negativt med sitt område.

Fler mötesplatser behövs

Diana Barazi och Mohamed Mrhat Badawi.

– Det behövs fler mötesplatser där unga kan hänga, konstaterade Mohamed Mrhat Badawi, 16 år, från Sofielundsskolan och en av dem som genomfört enkäten. Många unga upplever Malmö som alla andras stad, inte deras.

–  Som tonåring är man både för ung och för gammal, sa Andreas Schönström (S). Vi måste skapa stadsmiljöer där både barn och vuxna vill vistas och känner sig hemma. Folkets Park borde till exempel vara öppen året om.

Trångboddheten är en annan faktor som påverkar barns och ungdomars trygghet. Rose-Marie Carlsson (S) påpekade att trångboddheten påverkar barnens hälsa.

Diana Barazi var sommarpraktikant på TiF för tre år sedan. Numera är hon projektledare där samtidigt som hon studerar till civilingenjör inom medicin och teknik. Hon presenterade seminariets andra spår och lyfte fram fyra slutsatser att ta på allvar: pågående droghandel, mobbning och otrygga miljöer, kunskapsbrist om föreningsliv och att mötesplatser står tomma för att de inte anpassats efter ungas behov.

Tjejers utsatthet

– Mobbning är ett stort problem och en viktig orsak till att ungdomarna inte trivs i området, förklarade Diana Barazi. Vi måste ta mobbningen i skolan på större allvar. Men hälften av eleverna som svarade på enkäten gillar sitt område och de trivs i området där de går i skolan. Det är tryggt att känna dem som bor i området. Tjejerna poängterar dock sin utsatthet och otrygghet, och då är bristen på belysning i området, rykten, killgäng, kriminalitet och droghandel de tydligaste tecknen.

– Att ändra på det här är ett politiskt uppdrag, förklarade Sara Wettergren (L). Skolorna ska vara positiva platser.

Föreningslivet stärker

Enkäten bland grundskoleleverna visade också att det finns stor okunskap om det lokala föreningslivet som kan engagera ungdomar. Sofielundsskolan är ett undantag, där är många elever föreningsaktiva.

– Fler föreningar borde bjuda in sig till skolorna, som till exempel Malbas har gjort, sa Sara Wettergren (L). Många föreningar vill samarbeta med skolorna, ett aktivt föreningsliv kommer igång igen efter pandemin, med barn och föräldrar tillsammans med skolor och förskolor.

– Om man är man aktiv i föreningslivet ökar möjligheten till sysselsättning eftersom man knyter nya kontakter och skapar nätverk, sa Andreas Schönström (S).

Barnens utställning en succé

Jeanette Berga, projektledare och verksamhetsutvecklare på BID Malmö, inledde seminariets tredje spår och lyfte fram engagemanget hos personal och barn från de tio förskolorna i Sofielund och Möllevången. Under några månader har de fått upptäcka och undersöka sin närmiljö, filma och rita det som de upplever och även bygga en utställning som visar hur de vill ha det i framtiden.

– Barnens utställning har blivit en succé, sa Jeanette Berga. Och det är deras egna synpunkter som kommit fram, ingenting har kommit från oss.

– Glöm inte barnperspektivet, sa Rose-Marie Carlsson (S). Barn ska ha nära till sin förskola och det är förskolorna som äger frågan om hur det ska utformas.

– Ibland kan man ju undra hur vi tänkte vid utformningen av lekplatser, sa Andreas Schönström. Och det finns många exempel på hur tät trafik går utanför skolor och förskolor. Det är dags att använda barnens fantasi – vi ska kanske ha blinkande övergångsställen?

Barnen måste få vara med

Per Dahlbeck är utvecklingspedagog och anställd på Pedagogisk inspiration i Malmö. Han har också varit aktiv i projekten kring förskolebarnens närmiljö.

– Jag har mina egna tankar kring barnperspektivet, utan att luta mig på vetenskapen, sa han. Barn måste få vara med när man planerar och stadsutvecklar men det har ingen förvaltning tänkt in ännu. Om barn får vara med på riktigt så går det att hitta system som värderas på lång sikt.

– Än en gång är det viktigt att betona hur viktigt det är att engagemanget kommer nerifrån, sa Rose-Marie Carlsson. Case 2030 Sofielund är på god väg att arbeta så.

– Fastighetsägarna i områdena ska komma med för att samarbeta och utveckla staden, poängterade Jan Svärd. De här ämnena ska inte tas upp i en kort diskussion utan vara långsiktiga för att skapa trygghet, säkerhet och trivsel.

Bild från det videofilmade seminariet

Vlora Makolli från TiF och Sydra Alhares från en av grundskolorna.

Även Vlora Makolli, representant för TiF, var deltagare på seminariet. Hon höll med om vikten av föreningslivet som ett sätt för unga att kanalisera sitt engagemang.

– För tio år sedan gjorde jag sommarpraktik inom Malmö stad, berättade hon. Jag var med och gjorde om en parkeringsplats till en mötesplats på Rosengård vilket vilket var startskottet för mitt engagemang för ungas inkludering och engagemang i stadsutvecklingen.

Handling i stället för ord

Seminariet avslutades med frågan om vad som ska hända nu. Andreas Schönström ville att förändringar inte bara skulle vara ord utan leda till handling.

– Det är bra om ungdomar involveras i det som är deras frågor även i fortsättningen, sa Diana Barazi. Om förvaltningarna vill veta mera så kan man göra årliga undersökningar om vad ungdomarna tycker – och det ska vara ungdomar som gör undersökningen.

– Det har varit intressant att få vara en del av den här processen och arbeta för en roligare framtid, sa Mohamed Mrhat Badawi, som snart börjar gymnasiet för att så småningom bli byggarkitekt.

Seminariet Barn & unga i stadsutveckling genomfördes digitalt. Det var en inledning kring alla processerna om barns och ungas närmiljö. I månadsskiftet augusti/september planeras en uppföljning som ska belysa de åtgärder som har vidtagits.

Text och bilder: Marie Bosund Hedberg