21 jun, 2022 Möllevången Sofielund

Här syns barnens perspektiv

Nu utvecklas barnens stadsateljé hos BID Malmö på Friisgatan. Den blir till en resurs för fastighetsägare, kommun och andra samhällsaktörer som söker barn och ungas perspektiv på stadsmiljön.

Nyligen bjöds olika aktörer och press in till ateljén för en presentation och lägesbild.

Representanter från BID Malmö, Stena Fastigheter, tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S) samt pedagoger från Ångloket och Lekattens förskolor delade alla med sig av sina perspektiv och erfarenheter. Med på träffen fanns även några av Lekattens barn, som satt vid ett helt eget bord i mitten.

BID Malmö har under två år, tillsammans med Pedagogisk Inspiration i Malmö stad, samarbetat med grundskolor och förskolor i Sofielund och Möllevången för att undersöka och ge plats åt barnens tankar och idéer kring sin närmiljö. I botten ligger ett regeringsdirektiv om att barn och ungas behov ska ges större utrymme i stadsplaneringen.

– Genom stadsateljén på Friisgatan går man nu ytterligare i bräschen för arbetet med att inkludera barnens perspektiv, sa Jeanette Berga, verksamhetsutvecklare på BID Malmö.

En mötesplats för innovation och förnyelse

Ateljén ska bli en mötesplats för att knyta kontakter och skapa nätverk för innovation och förnyelse, mellan pedagogiska, sociala, kulturella och politiska perspektiv. Den blir en plats för workshops där barn och unga arbetar med aktuella utmaningar och projekt samt en utställningslokal för pågående projekt.

– Det är fritt fram att komma med beställningar, sa Jeranette Berga. Först ut är Stena Fastigheter som kommer att jobba med Ånglokets förskola kring utvecklingen av sin innergård. Det blir jättespännande.

Även Per Dahlbeck från Pedagogisk Inspiration delade med sig av sina förhoppningar kring ateljén.

– Jag vet från bomässan med MKB hur bra det kan bli när man tar med barnens perspektiv. Den här ateljén ser jag som en utmärkt lösning, sa han.

– För att få så uppriktiga tankar från barnen som möjligt är det viktigt att det finns en mottagare på andra sidan, som ställer frågan på allvar och möter barnen.

Det menade Ingrid Bogren, utvecklingspedagog inom område B, Malmö stad. Ingrid och hennes kollegor ska överföra det barnen berättar till ett begripligt språk för stadsförvaltningen.

– Vi kan ju aldrig vara säkra på att vi vet exakt eller precis vad barnen menar, men jag tror ändå att vi skapar en ganska bra bild av vad barnen tycker är viktigt, sa hon.

Hur sedan staden väljer att arbeta vidare med barnens idéer sedan kan se lite olika ut från gång till gång. I fönstret i ateljén står just nu en modell av en glasskiosk i Kristanstadsrondellen, något som ledde till fler färger i rondellen.

Modell byggd av äggkartoner, flirtkulor och lappar.

Barnens förslag till utsmyckning av Kristianstadsrondellen.

Olika perspektiv

Tekniska nämndens ordförande och kommunalrådet Andreas Schönström var näst i tur att tala. Han delade med sig av sina aha-upplevelser kring höjdperspektivet.

– Där vuxna exempelvis ser information om att en gata är enkelriktad, eller att det är förbjudet att parkera, ser barnen i stället vilka klistermärken som sitter på den nedre delen av stolpen.

Sofia Åberg, pedagog på Ånglokets förskola, menade att barnens intresse för klistermärken handlar om ett intresse för symboler. Något annat som intresserar de barn hon arbetar just nu är boende, något som kommit i gång efter att personalen frågade barnen om hur man kan bo.

– Tåg var det första många sa, kanske för att vår förskola heter Ångloket. Men sedan har det där utvecklats och nu letar de boendemiljöer nästan överallt: på innergården, kanske under en buske. De vill veta vad som händer om man vänder alla stolar på ett visst sätt och så vidare. Att bygga kojor är väl ganska vanligt att barn tycker är roligt och spännande, men vi ser det i ännu större utsträckning just nu, berättade hon.

Genom de filmer som BID Malmö har tagit fram med grund- och förskolorna, och som visar barns perspektiv på närmiljön, har Andreas Schönström även blivit påmind om ytterligare perspektiv som han hade som liten. Han menar att en stad som är byggd för barn är en stad som är byggd för alla.

Och här fick förskolan Lekatten ett uppdrag att fortsätta studera de förändringar som ska göras kring Södra Förstadsgatan. Det är en ombyggnation där det är viktigt att få med barnens perspektiv.

– För barnen handlar det inte bara om vilka lekplatser eller parker som finns, utan även om hur det ser ut när man går med sina föräldrar till förskolan eller åker och handlar mat. Vad möter de där, hur ser det ut där?

Stadsateljén håller öppet

Planen är inledningsvis hålla stadsateljén öppen för workshops och utställningar på tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 9–12. På sikt kan det också bli aktuellt med öppettider även för boende och andra intresserade under sena eftermiddagar, kvällar och helger. Pedagoger från förskoleförvaltningens pedagogiska utvecklingsteam i område B kommer att delvis sköta bemanningen. Samarbete kommer att ske med fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet.

Stena Fastigheter först ut

Stena Fastigheter är först ut i den nya stadsateljén. Inom kort inleder de här ett samarbete med Ångloket om innergården på Södervärnsgatan och det fortsatta arbetet med Lekattens förskola och gatustråket Södra Förstadsgatan.

Läs mer om samarbetet på Stena Fastigheters webbplats.

Text och foto: Anna Karlsson

Barn och vuxna i konferenslokalen.

De vuxna fick också vara med.

Fotnot

Intresset är stort från fastighets- och gatukontoret kring processen och skriver inför visningen av stadsateljén. Så här skriver de:

”När fastighets- och gatukontoret i våras tog kontakt med den engagerade personalen på Lekattens förskola fick vi veta att barn och föräldrar, liksom pedagoger, på egen hand försökt skildra trafikmiljön runt förskolan, med hjälp av film. Vi blev naturligtvis väldigt imponerade och nyfikna. Lekattens förskola ligger på Södra Förstadsgatan 97, i ena änden av den gatusträckning som fastighets- och gatukontoret ska utveckla framöver. Då lyftes frågan om vi inte kunde arbeta ännu mer ambitiöst och långsiktigt tillsammans. Det är mycket viktigt att barnens perspektiv formuleras i ett sammanhang som är förståeligt och konstruktivt. Vi vuxna måste anstränga oss för att samarbeta ärligt och försöka göra barnens inlagor till verkliga påverkansprocesser. Att få göra detta med stöd av Pedagogisk Inspiration i Barnens stadsateljé hos BID Malmö är intressant. Vi ser fram emot att planera detta samarbete.

Mer information

Fastighetsägare och andra aktörer som är intresserade av ytterligare information eller vill boka ett besök, läs mer under rubriken BID-medlemmar får hjälp av barn och pedagoger i stadsutveckling här.

Läs mer