Fastighetsägare Möllevångens årsmöten

Kallelse och handlingar till årsmöte i Fastighetsägare BID Möllevången 21 maj 2021 (pdf)

Här finns handlingar till årsmötet den digital den 21 maj 2021.

På årsmötet finns på plats ordförande i föreningen, verksamhetschef, tillika sekreterare, Hjalmar Falck. Till årsmötet har vi även bett att vårt arbetsutskott finns med: Anders Fransson, Lifra och Michael Carlsson, HSB Malmö, som fungerar som rösträknare och justeringspersoner.

För de som inte kan delta via länk finns plats att delta fysiskt i vår lokal. Tacksam om anmälan kring det görs i förväg.

 

Dokument till extra årsmötet för Fastighetsägare BID Möllevången  27 mars 2020