Fastighetsägare Möllevångens årsmöten

Kallelse och handlingar till årsmöte i Fastighetsägare BID Möllevången den 21 mars 2024

Innan årsmötet har vi Michael Nord näringslivsdirektör, Malmö stad som gästtalare. Därefter följer lite inspel och samtal med kommunpolis Tobias Bråhammar samt avdelningschef på fastighets- och gatukontoret, Andy Roberts. 

Plats: Nobelvägen 21, Stora konferenslokalen, torsdag den 21 mars klockan 16–18. Anmälan till jeanette.berga@bidmalmo.se eller 076-328 78 39 senast den 14 mars.

Här kommer alla handlingar till årsmöte 24-03-21 att publiceras efter hand (pdf):

 

Kallelse och handlingar till årsmöte i Fastighetsägare BID Möllevången den 27 mars 2023

Innan årsmötet har vi samtal under rubriken ”Fokus på trygghet och trivsel i våra områden inom BID Malmö”. Det blir inledning med Per-Erik Ebbeståhl, direktör på stadskontoret, avdelningen för hållbarhet och trygghet. Därefter följer lite inspel och samtal med tf. biträdande lokalpolisområdeschef Freddy Nilsson, kommunpolis Tobias Bråhammar samt avdelningschefen på fastighets- och gatukontoret, Andy Roberts.

Här finns alla handlingar till årsmöte 23-03-27 (pdf):

Här finns också en nyhetsartikel om årsmötet.

Plats: Nobelvägen 21–23, torsdag den 27 mars klockan 17.00.  Anmälan per e-post till hjalmar.falck@bidmalmo.se senast förmiddag den 23 mars.

 

Kallelse och handlingar till årsmöte i Fastighetsägare BID Möllevången den 24 mars 2022

Innan årsmötet har vi ett samtal under rubriken ”Öppen drogförsäljning, kriminalitet i våra områden – så arbetar vi tillsammans”. Det blir information och samtal med lokalpolisområdeschef Freddy Nilsson och kommunpolis Tobias Bråhammar samt ordföranden i tekniska nämnden, Andreas Schönström (S) och avdelningschefen på fastighets- och gatukontoret, Andy Roberts.

Plats: Nobelvägen 21 torsdag den 24 mars klockan 16.00.  Anmälan per mejl till hjalmar.falck@bidmalmo.se senast förmiddag den 23 mars.

Här finns alla handlingar till årsmöte 2022-03-24 (pdf):

 

Kallelse och handlingar till årsmöte i Fastighetsägare BID Möllevången 21 maj 2021

Här finns handlingar till det digitala årsmötet den 21 maj 2021 (pdf).

På årsmötet finns på plats ordförande i föreningen, verksamhetschef, tillika sekreterare, Hjalmar Falck. Till årsmötet har vi även bett att vårt arbetsutskott finns med: Anders Fransson, Lifra och Michael Carlsson, HSB Malmö, som fungerar som rösträknare och justeringspersoner.

För de som inte kan delta via länk finns plats att delta fysiskt i vår lokal. Tacksam om anmälan kring det görs i förväg.

 

Dokument till extra årsmötet för Fastighetsägare BID Möllevången  27 mars 2020