Fastighetsägare Möllevångens årsmöten

Kallelse och handlingar till årsmöte i Fastighetsägare BID Möllevången den 27 mars 2023

Innan årsmötet har vi samtal under rubriken ”Fokus på trygghet och trivsel i våra områden inom BID Malmö”. Det blir inledning med Per-Erik Ebbeståhl, direktör på stadskontoret, avdelningen för hållbarhet och trygghet. Därefter följer lite inspel och samtal med tf. biträdande lokalpolisområdeschef Freddy Nilsson, kommunpolis Tobias Bråhammar samt avdelningschefen på fastighets- och gatukontoret, Andy Roberts.

Här finns alla handlingar till årsmöte 23-03-27 (pdf):

Här finns också en nyhetsartikel om årsmötet.

Plats: Nobelvägen 21–23, torsdag den 27 mars klockan 17.00.  Anmälan per e-post till hjalmar.falck@bidmalmo.se senast förmiddag den 23 mars.

 

Kallelse och handlingar till årsmöte i Fastighetsägare BID Möllevången den 24 mars 2022

Innan årsmötet har vi ett samtal under rubriken ”Öppen drogförsäljning, kriminalitet i våra områden – så arbetar vi tillsammans”. Det blir information och samtal med lokalpolisområdeschef Freddy Nilsson och kommunpolis Tobias Bråhammar samt ordföranden i tekniska nämnden, Andreas Schönström (S) och avdelningschefen på fastighets- och gatukontoret, Andy Roberts.

Plats: Nobelvägen 21 torsdag den 24 mars klockan 16.00.  Anmälan per mejl till hjalmar.falck@bidmalmo.se senast förmiddag den 23 mars.

Här finns alla handlingar till årsmöte 2022-03-24 (pdf):

 

Kallelse och handlingar till årsmöte i Fastighetsägare BID Möllevången 21 maj 2021

Här finns handlingar till det digitala årsmötet den 21 maj 2021 (pdf).

På årsmötet finns på plats ordförande i föreningen, verksamhetschef, tillika sekreterare, Hjalmar Falck. Till årsmötet har vi även bett att vårt arbetsutskott finns med: Anders Fransson, Lifra och Michael Carlsson, HSB Malmö, som fungerar som rösträknare och justeringspersoner.

För de som inte kan delta via länk finns plats att delta fysiskt i vår lokal. Tacksam om anmälan kring det görs i förväg.

 

Dokument till extra årsmötet för Fastighetsägare BID Möllevången  27 mars 2020