Fastighetsägare Möllevångens årsmöten

Dokument till extra årsmötet för Fastighetsägare BID Möllevången  27 mars 2020