Fastighetsägare BID Sofielund: en förening för ökad trivsel och trygghet

Fastighetsägare BID Sofielund arbetar i nära samarbete med Malmö stad för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning inom områdena Södra Sofielund, Norra Sofielund, Sofielunds Industriområde samt Annelund och Lönngården.

Vi är en ideell förening och välkomnar alla som äger hyresfastigheter och lokaler samt bostadsrättsföreningar, byalag, företag och verksamheter. Tillsammans med Fastighetsägare BID Möllevången arbetar vi inom BID Malmö-konceptet där vi är drygt 60 medlemmar. Tillsammans vill vi göra våra områden till bättre stadsdelar att bo, leva och arbeta i.

Läs mer om vår förening

Vi länkarna här hittar du massor av information om föreningen och dess verksamhet:

BID – Boende, Integration och Dialog

Arbetet i föreningen inspireras av BID-konceptet, som är ett verktyg för stadsutveckling i många länder. I Malmömodellen står BID för Boende, Integration och Dialog. Ursprunget kommer från Kanada och USA där BID står för Business Improvement District.

Fastighetsägare BID Möllevången är ett partnerskap mellan fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, byalag, föreningar och staden. Fastighetsägare/näringslivet väljer att med sin medverkan ta ett stort ansvar genom att bidra ekonomiskt till utvecklingen.