Fastighetsägare Sofielunds årsmöten

Kallelse och handlingar till årsmöte i Fastighetsägare BID Sofielund den 21 mars 2024

Innan årsmötet har vi Michael Nord näringslivsdirektör, Malmö stad som gästtalare. Därefter följer lite inspel och samtal med kommunpolis Tobias Bråhammar samt avdelningschef på fastighets- och gatukontoret, Andy Roberts. 

Plats: Nobelvägen 21, Stora konferenslokalen, torsdag den 21 mars klockan 16–18. Anmälan till jeanette.berga@bidmalmo.se eller 076-328 78 39 senast den 14 mars.

Här kommer alla handlingar till årsmöte 24-03-21 att publiceras efter hand (pdf):

 

Kallelse och handlingar till årsmöte i Fastighetsägare BID Sofielund den 27 mars 2023

Innan årsmötet har vi samtal under rubriken ”Fokus på trygghet och trivsel i våra områden inom BID Malmö”. Det blir inledning med Per-Erik Ebbeståhl, direktör på stadskontoret, avdelningen för hållbarhet och trygghet. Därefter följer lite inspel och samtal med tf. biträdande lokalpolisområdeschef Freddy Nilsson, kommunpolis Tobias Bråhammar samt avdelningschefen på fastighets- och gatukontoret, Andy Roberts.

Här finns alla handlingar till årsmöte 23-03-27 (pdf):

Här finns också en nyhetsartikel om årsmötet.

Plats: Nobelvägen 21–23, torsdag den 27 mars klockan 17.00.  Anmälan per e-post till hjalmar.falck@bidmalmo.se senast förmiddag den 23 mars.

 

Kallelse och handlingar till årsmöte i Fastighetsägare BID Sofielund den 24 mars 2022

Innan årsmötet har vi ett samtal under rubriken ”Öppen drogförsäljning, kriminalitet i våra områden – så arbetar vi tillsammans”. Det blir information och samtal med lokalpolisområdeschef Freddy Nilsson och kommunpolis Tobias Bråhammar samt ordföranden i tekniska nämnden, Andreas Schönström (S) och avdelningschefen på fastighets- och gatukontoret, Andy Roberts.

Plats: Nobelvägen 21 torsdag den 24 mars klockan 16.00.  Anmälan per mejl till hjalmar.falck@bidmalmo.se senast förmiddag den 23 mars.

Här finns alla handlingar till årsmöte 2022-03-24 (pdf):

 

Kallelse och handlingar till årsmöte i Fastighetsägare BID Sofielund 21 maj 2021

Här finns handlingar till det digitala årsmötet den 21 maj 2021 (pdf).

På årsmötet finns på plats ordförande i föreningen, verksamhetschef, tillika sekreterare, Hjalmar Falck. Till årsmötet har vi även bett att vårt arbetsutskott finns med: Anders Fransson, Lifra och Michael Carlsson, HSB Malmö, som fungerar som rösträknare och justeringspersoner.

För de som inte kan delta via länk finns plats att delta fysiskt i vår lokal. Tacksam om anmälan kring det görs i förväg.

 

 

Handlingar till årsmötet 28 maj 2020

Här finns handlingar till årsmötet den 28 maj som genomförs digitalt.

På plats i lokalen på Nobelvägen 23 är ordföranden och justeringspersoner samt verksamhetschef. Självklart är medlemmar välkomna att delta på stämman i lokalen – men under rådande omständigheter vill vi följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte ha större möten.

 

UPPDATERING: Fastighetsägare BID Sofielund kallar till årsmöte 28 maj

Läs kallelsen här.

Kallelse till Årsmöte Fastighetsägare BID Sofielund 2020

Kallelse till årsmöte för medlemmar i BID Sofielund 22 april, Nobelv. 23. Årsmöteshandlingar kommer inom kort.

Information om att Fastighetsägare BID Sofielund håller årsmöte den 22 april kl 10.00-11.00.

Boka även kl 11.00 – 14. 00  samma dag då vi tillsammans med Fastighetsägare BID Möllevången har gemensamt möte kring nya regler mm för fastighetsägare, Brf: er m fl samt intressant samtal och lunch med stadens nämndspolitiker om Sofielund och Möllevången – program kommer inom kort.

UPPDATERING: Inställt årsmöte 22 april

Vi måste tyvärr ställa in vårt årsmöte den 22 april på grund av coronaviruset. Om vi inte kan ha årsmöte senare tillsammans kommer handlingar ut och så får vi se om vi kan lösa det via e-post. Vi återkommer om det.

Även övriga programpunkter den dagen ställs in – men där kommer information senare om det.

Vi ska självklart följa rekommendationer om möten och så får vi lösa årsmötet på ett smidigt sätt.

Vi hörs igen och hoppas alla håller sig friska.

Dokument till extra årsmötet för Fastighetsägare BID Möllevången  27 mars 2020

Dokument till extra årsmötet 7 maj 2019

Dokument till årsmötet 2019

Dokument till årsmötet 2018

Rapport från årsmötet 2018

Dokument till årsmötet 2017

Rapport från årsmötet 2017

 

Årsmötesprotokoll: