Fastighetsägare Sofielunds årsmöten

Kallelse och handlingar till årsmöte i Fastighetsägare BID Sofielund 21 maj 2021

Här finns handlingar till årsmötet den digital den 21 maj 2021.

På årsmötet finns på plats ordförande i föreningen, verksamhetschef, tillika sekreterare, Hjalmar Falck. Till årsmötet har vi även bett att vårt arbetsutskott finns med: Anders Fransson, Lifra och Michael Carlsson, HSB Malmö, som fungerar som rösträknare och justeringspersoner.

För de som inte kan delta via länk finns plats att delta fysiskt i vår lokal. Tacksam om anmälan kring det görs i förväg.

 

Handlingar till årsmötet 28 maj 2020

Här finns handlingar till årsmötet den 28 maj som genomförs digitalt.

På plats i lokalen på Nobelvägen 23 är ordföranden och justeringspersoner samt verksamhetschef. Självklart är medlemmar välkomna att delta på stämman i lokalen – men under rådande omständigheter vill vi följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte ha större möten.

 

UPPDATERING: Fastighetsägare BID Sofielund kallar till årsmöte 28 maj

Läs kallelsen här.

Kallelse till Årsmöte Fastighetsägare BID Sofielund 2020

Kallelse till årsmöte för medlemmar i BID Sofielund 22 april, Nobelv. 23. Årsmöteshandlingar kommer inom kort.

Information om att Fastighetsägare BID Sofielund håller årsmöte den 22 april kl 10.00-11.00.

Boka även kl 11.00 – 14. 00  samma dag då vi tillsammans med Fastighetsägare BID Möllevången har gemensamt möte kring nya regler mm för fastighetsägare, Brf: er m fl samt intressant samtal och lunch med stadens nämndspolitiker om Sofielund och Möllevången – program kommer inom kort.

UPPDATERING: Inställt årsmöte 22 april

Vi måste tyvärr ställa in vårt årsmöte den 22 april på grund av coronaviruset. Om vi inte kan ha årsmöte senare tillsammans kommer handlingar ut och så får vi se om vi kan lösa det via e-post. Vi återkommer om det.

Även övriga programpunkter den dagen ställs in – men där kommer information senare om det.

Vi ska självklart följa rekommendationer om möten och så får vi lösa årsmötet på ett smidigt sätt.

Vi hörs igen och hoppas alla håller sig friska.

Dokument till extra årsmötet för Fastighetsägare BID Möllevången  27 mars 2020

Dokument till extra årsmötet 7 maj 2019

Dokument till årsmötet 2019

Dokument till årsmötet 2018

Rapport från årsmötet 2018

Dokument till årsmötet 2017

Rapport från årsmötet 2017

Årsmötesprotokoll: