Program

Så får ni de boende att bidra till en positiv samhällsförändring

18 september kl. 11-14 (dropin)

Varför är det viktigt med social hållbarhet? Kom och ställ frågor till Iman Ahmad som är verksamhetsutvecklare på BID Malmö och som har erfarenheter från Malmös mest utsatta områden där man har vänt på trenden och systematiskt ökat tryggheten.

Anmälan behövs inte. Vi bjuder på kaffe!

Adress: Nobel 21, Nobelvägen 23

 

Föreläsning med Per-Uno Alm

23 september kl. 8:30-9:30 för fastighetsägare
29 september kl. 17-18:30 för bostadsrättsföreningar

Per-Uno Alm har lång erfarenhet av att arbeta med trygghetsfrågor, onödiga omflyttningar och minskat sabotage i bostadsområden. Han har varit chef för Riksbyggen Karlskoga, varit VD för Karlskoga Bostads AB, VD för Karlskoga Byggen och VD för Degerfors Byggen. Per-Uno har även varit teknisk förvaltningschef för Riksbyggen Sverige och varit generalsekreterare för miljöprojektet Det Naturliga Steget. Han har sedan länge varit mycket engagerad i miljöfrågorna. Under föreläsningen får du som deltar lära dig mer om Per-Unos resa och hur du som fastighetsägare och bostadsrättsförening kan engagera dig i dessa frågor. Det bjuds på fika. 

Plats: Nobel 21, Nobelvägen 23

Anmälan för fastighetsägare: https://simplesignup.se/event/183918

Anmälan för bostadsrättsföreningar: https://simplesignup.se/event/183923

 

Guidad tur på Sysav – från avfall till resurs

4 oktober kl. 14-16

Som fastighetsägare och bostadsrättsförening får du möjligheten att ta del av en guidad tur på Sysavs anläggning i Norra hamnen i Malmö. Under denna tur får du på egen hand se hur avfallet kan återföras som resurser till samhället och hur en välfungerande avfallshantering i era fastigheter bidrar till en minskad miljöpåverkan. Du kommer också få en inspirationsföreläsning om hur sopor hänger ihop med klimat, miljö och hållbarhet av en av Sysavs miljöpedagoger. 

Det bjuds på fika.

Plats: Spillepengsgatan 13, Malmö

Anmälan: https://simplesignup.se/event/183924

 

Bosocialt arbete för ökad trivsel

12 oktober kl. 8:30-10:00 för fastighetsägare
13 oktober kl. 17-18:30 för bostadsrättsföreningar

Iman Ahmad inleder: 30 minuter

Hur kan fastighetsägare få med sina kunder till att bidra med en positiv samhällsförändring?

Det är olika processer som ligger bakom en lyckad förvaltning. Med denna föreläsning vill Iman Ahmad sätta ljus på de mekanismer som kan bidra till affärsmässig förvaltning som i sin tur leder till tryggare bostadsområden och stad. Vill du veta mer? Kom och lyssna på Iman som är verksamhetsutvecklare på BID Malmö och som har erfarenheter från Malmös mest utsatta områden där man har vänt på trenden och systematiskt ökat tryggheten.  

Ulf Silbersky fortsätter: 30 min

Mycket pekar på att boendeområden får allt fler funktioner att fylla i framtiden. Det är här vi ska sova, äta, koppla av, vårdas, arbeta, umgås, utvecklas, roas, leka, spela, motionera, vara kreativa, inspireras med mera. Det är också i boendet vi ska känna trygghet och tillhörighet med tydliga identiteter. Samtidigt medför stadens förtätning att yta blir en allt tydligare bristvara. Parallellt förändras människors sociala vanor och behov. I en nätverkande, rörlig och fragmenterad vardagssituation blir möjligheterna till fysiska möten och interaktion alltmer betydelsefullt – möten som är trygga, med människor vi tycker om att umgås med. För fastighetsägare ställer detta nya krav på närmiljön runt bostaden. Ulf Silbersky med bakgrund som forskare i samhällsgeografi och nu verksam som platsutvecklare i sitt företag Platspilot visar på exempel hur fastighetsägare kan arbeta med upplevelser, struktur och funktioner för att skapa folkliv och flöden som ger trivsamma boendemiljöer.

Plats: Nobel 21, Nobelvägen 23

Anmälan för fastighetsägare: https://simplesignup.se/event/183925

Anmälan för bostadsrättsföreningar: https://simplesignup.se/event/183927

 

Kortsiktiga och långsiktiga vinster med energieffektivisering

22 oktober kl. 8:30-9:30 för fastighetsägare
28 oktober kl. 17-18:30 för bostadsrättsföreningar

Energi- och klimatrådgivaren Paula Björk på Malmö stad berättar mer om vad du som fastighetsägare och bostadsrättsförening ska tänka på vid installation av laddstationer och solceller. Paula berättar även hur du som fastighetsägare och bostadsrättsförening i längden vinner på att installera den här typen av lösningar. Du erhåller även tips och råd på energieffektiviserande åtgärder som sänker driftkostnaderna och ökar värdet på fastigheten.

Plats: Online

Anmälan för fastighetsägare: https://simplesignup.se/event/183928

Anmälan för bostadsrättsföreningar: https://simplesignup.se/event/183929

  

Gröna trygghetsskapande miljöer med Växtvärket

10 november, kl. 18:30-20 

Växtvärket är en ideell organisation som arbetar med frågor som rör barn, odling, stadsutveckling och social hållbarhet. De kommer berätta om bosocial odling och hur odling kan fungera som ett verktyg för ökad gemenskap och trygghet mellan boende. Växtvärket visar under kvällen goda exempel och ger tips på växter, användning av återbruksmaterial och hur en gemensam odling kan organiseras. Föredraget kommer ta plats på Bibliotek Garaget där Växtvärket även kommer visa prototyper kring odling som enkelt kan efterliknas på innergårdar och andra typer av gemensamma utrymmen.

Plats: Bibliotek Garaget

Anmälan: https://simplesignup.se/event/183932

Har ni några frågor? Hör av er till Sonia Denkiewicz på sonia.denkiewicz@hutskane.se.

 

De här aktiviteterna är en del av projektet Case Sofielund 2030. Projektet genomförs mellan 2019-2022 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.