Fastighetsnytt

Så arbetar BID-medlemmen Kungsleden för att minska sin klimatpåverkan

Läs mer i Fastighetstidningen.

 

Personer som trakasserar butikspersonal eller stjäl ska kunna portas

Ny lagstiftning om portning av personer, om det finns risk för att de kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där, är på gång. Syftet är att öka tryggheten i butiker för anställda och kunder. Läs mer hos Fastighetsägarna.

 

Waldorfskola vill starta skolverksamhet i Folkets hus i Sofielund

Svensk Mäklarstatistik redovisar ökning i försäljning av bostadsrätter

Under september steg såväl bostadsrättspriserna som villorna i landet med + 2 %. Den senaste tremånadersperioden har bostadsrätterna ökat med + 6 % medan villorna ökat + 5 %. På ett år har priserna på villor ökat med + 10 % medan bostadsrätter ökat med + 5 %, visar den senaste månadens mätningar från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

I alla redovisade områden, utom centrala Göteborg, fortsatte priserna att öka under september. Störst ökning var det i Storstockholm, Stormalmö och centrala Malmö på + 3 %. I centrala Stockholm ökade priserna med + 2 %, i Storgöteborg med + 1 % medan de var oförändrade i centrala Göteborg.

Jämfört med förra året är förändringen mellan + 2 % och + 5 %, där det förstnämnda gäller centrala Göteborg och det senare gäller Stockholms- och Malmöområdet, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Priserna på villamarknaden fortsatte att öka åttonde månaden i rad. I såväl Storstockholm som Stormalmö ökade priserna med + 3 % senaste månaden och i de områdena är nu prisutvecklingen på årsbasis + 10 %. I Storgöteborg ökade priserna med + 2 % och där är prisutvecklingen + 8 % mot föregående år, konstaterar Hans Flink.

Marknaden

Antalet sålda bostadsrätter nådde nya rekordnivåer under september. Det såldes nästan 13.000 bostadsrätter vilket är 14 % fler än förra september.

Samtliga storstadsområden nådde månadsrekord och där stod Storstockholm, med över 5.400 sålda, för störst ökning med 26 % fler än förra september..

Sett till årets första 9 månader är det också rekordantal, 89.000 sålda jämfört med 84.000 förra året.

Villamarknaden präglas av lägre utbud och – 3 % färre försäljningar i september men + 1 % fler för hela niomånadersperioden.

Antalet sålda fritidshus har ökat mest, hittills i år har det sålts 5.400 vilket är 12 % fler än förra året, avslutar Hans Flink.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, september 2020
BOSTADSRÄTTER
1 mån
3 mån
12 mån
Medelpris (kr/kvm)
Riket
+ 2 %
+ 6 %
+ 5 %
43 433
Centrala Stockholm
+ 2 %
+ 4 %
+ 5 %
96 346
Stor-Stockholm
+ 3 %
+ 5 %
+ 5 %
62 302
Centrala Göteborg
± 0 %
+ 4 %
+ 2 %
63 124
Stor-Göteborg
+ 1 %
+ 4 %
+ 4 %
47 321
Centrala Malmö
+ 3 %
+ 7 %
+ 5 %
35 641
Stor-Malmö
+ 3 %
+ 11 %
+ 5 %
32 915

Statistiken baseras på försäljningen av 31 439 bostadsrätter under juli 2020–september 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2020 – juni 2020, tolvmånaderssiffran med juli 2019–september 2019 och i enmånadssiffran jämförs juni 2020–augusti 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

 

Även C vill införa en modell för social housing

Läs mer i Fastighetstidningen

Laddplatser – en fråga för fastighetsägarna?

Fastighetsägare får råd att satsa på laddpunkter, men måste få mer kunskap. Läs mer i Fastighetstidningen.

Upp till 20 procent fler bostäder kan byggas om p-normen ändras.

Läs mer i Fastighetsnytt om hur nybyggnationen kan öka om p-normen halveras, och se hela rapporten från Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen här.

Om socialt ansvar och snällhet

Läs om två BID medlemmars syn på socialt ansvar och snällhet:

Liberalerna vill införa social housing

Liberalerna vill införa social housing och det väcker intresse hos Fastighetsägarna. Läs mer i Fastighetstidningen.

Ökande priser på bostäder

Den senaste månaden ökade priserna på både bostadsrätter och villor med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis har ökat jämfört med förra månaden och är nu +4 % på bostadsrätter och +8 % för villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Den senaste månaden ökade priserna i både Stor-Stockholm och Stor-Göteborg med 2 % medan de i Stormalmö ökade med 3 %. Prisökningarna i innerstäderna var 1 % i Stockholm, 2 % i Göteborg och 3 % i centrala Malmö. Årstakterna för de redovisade områdena varierar mellan +2 % och +5 %, där det sistnämnda gäller Storgöteborg, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Under augusti ökade priserna i Storstockholm och Storgöteborg med 2 % medan de var oförändrade i Stormalmö. Årstakterna för villor ligger mellan +7 % och +8 % vilket är genomgående högre nivåer än bostadsrätternas årstakter, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Antalet sålda bostäder under augusti ligger på samma nivåer som året innan. Tittar vi på antalet sålda under årets första 8 månader så har det sålts 36 900 villor vilket är 2 % fler jämfört med förra året. Antalet sålda bostadsrätter samma period är 76 300 vilket är 5 % fler än 2019. Antalet sålda fritidshus har ökat mest, hittills i år har det sålts 4 700, vilket är 13 % fler än förra året, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, augusti 2020

1 mån
3 mån
12 mån

Medelpris (kr/kvm)
Riket
+2 %
+3 %
+4 %
41 293

Centrala Stockholm
+1 %
+2 %
+4 %
94 019

Storstockholm
+2 %
+1 %
+4 %
59 965

Centrala Göteborg
+2 %
+5 %
+2 %
64 091

Storgöteborg
+2 %
+4 %
+5 %
46 913

Centrala Malmö
+3 %
+4 %
+3 %
34 695

Stormalmö
+3 %
+7 %
+2 %
31 752

Statistiken baseras på försäljningen av 28 665 bostadsrätter under juni 2020–augusti 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2020–maj 2020, tolvmånaderssiffran med juni 2019–augusti 2019 och i enmånadssiffran jämförs maj 2020–juli 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, augusti 2020

1 mån
3 mån
12 mån

Medelpris
Riket
+2 %
+6 %
+8 %
3 441 000

Storstockholm
+2 %
+4 %
+8 %
6 027 000

Storgöteborg
+2 %
+4 %
+7 %
5 101 000

Stormalmö
±0 %
+3 %
+8 %
4 602 000

Statistiken baseras på försäljningen av 14 636 villor under juni 2020–augusti 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2020–maj 2020, tolvmånaderssiffran med juni 2019–augusti 2019 och i enmånadssiffran jämförs maj 2020–juli 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Rekordlåga inbrott under coronapandemin

Läs mer i Fastighetstidningen.

Ny VD för BID-medlemmen Nyfosa

Läs mer i Fastighetstidningen.

Omstartskommissionen föreslår sociala lägenheter

Läs mer i Fastighetstidningen.

Padel – både investeringsmöjlighet och nytta

Läs i Fastighetsnytt vad Heimstaden tycker

Fortsatta prisuppgångar på bostadsmarknaden

Den senaste månaden ökade priserna på bostadsrätter med 1 % och villapriserna med 2 %. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +3 % på bostadsrätter och +7 % för villor enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

I centrala Stockholm och Malmö ökade priserna med 1 % i juli och i centrala Göteborg ökade de med 2 %. För storstadsområdena blev det en större variation med oförändrade priser i Stockholm, +2 % i Göteborg och +4 % i Malmö. Stormalmös siffra beror på ett ovanligt högt antal sålda smålägenheter i Lund som påverkat hela storstadsområdet.

Årstakterna varierar mellan 0 % till +5 %, där den senare siffran gäller centrala Stockholm, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

I Stor-Stockholm ökade priserna med 2 % i juli medan de i Storgöteborg och Stormalmö ökade med 1 %. Årstakterna i storstadsområdena varierar mellan +5 % och +7 %, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Det råder fortsatt hög aktivitet på bostadsmarknaden, särskilt med tanke på att det är mitt i sommaren. Antal sålda bostadsrätter under juli uppgick till drygt 8.200, vilket är 27 % fler än juli 2019. Det såldes nästan 4.100 villor vilket är en ökning med 8 % mot förra året.

Den höga aktiviteten gäller också fritidshus. Under juli registrerade vi 821 fritidshusförsäljningar mot 700 samma månad förra året vilket är 17% fler, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juli 2020

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% – 1% + 3% 37 872
Centrala Stockholm + 1% – 1% + 5% 93 193
Stor-Stockholm ± 0% – 4% + 2% 56 032
Centrala Göteborg + 2% + 2% + 3% 65 172
Stor-Göteborg + 1% ± 0% + 4% 46 311
Centrala Malmö + 1% – 1% + 1% 33 041
Stor-Malmö + 4% + 3% ± 0% 33 603

Statistiken baseras på försäljningen av 28 231 bostadsrätter under maj 2020-juli 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2020-april 2020, tolvmånaderssiffran med maj 2019-juli 2019 och i enmånadssiffran jämförs april 2020-juni 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, juli 2020

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 2% + 5% + 7% 3 042 000
Stor-Stockholm + 2% + 3% + 6% 5 555 000
Stor-Göteborg + 1% + 3% + 5% 4 654 000
Stor-Malmö + 1% + 4% + 7% 4 482 000

Statistiken baseras på försäljningen av 15 649 villor under maj 2020-juli 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2020-april 2020, tolvmånaderssiffran med maj 2019-juli 2019 och i enmånadssiffran jämförs april 2020-juni 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Alla avtal som du i fastighetsbranschen behöver

Hos vår medlem Fastighetsägarna hittar du en mängd information och dokument.

Läs mer här.

Nedåt för bostadsrätter, uppåt för villor under minskad försäljning

Den senaste månaden minskade priserna på bostadsrätter med 2 % i riket som helhet. Villapriserna ökade med 1 %. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +3 % på bostadsrätter och +5 % på villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Genomgående prisminskningar i samtliga storstadsområden med -1% till -3%. I innerstäderna minskar priserna mellan -1% till -2%. Årstakterna ligger fortsatt på plus och varierar mellan +1% och +5%. Priserna i centrala Stockholm har ökat mest med +5% de senaste 12 månaderna, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

I Stor-Stockholm var priserna oförändrade i maj medan Stor-Göteborg ökade med +1% och Stor-Malmö med +2%. Årstakterna varierar mellan +4% och +7% där Malmö har det högsta värdet, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Under maj 2020 såldes drygt 15.000 bostäder i Sverige vilket är 15% färre mot med samma månad 2019. Villor minskade något mer (-16%) än bostadsrätter (-14%), avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, maj 2020

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket – 2% – 3% + 3% 37 738
Centrala Stockholm – 2% – 2% + 5% 90 837
Stor-Stockholm – 3% – 3% + 3% 56 587
Centrala Göteborg – 1% – 1% + 2% 60 783
Stor-Göteborg – 1% – 3% + 3% 43 824
Centrala Malmö – 2% – 3% + 2% 31 984
Stor-Malmö – 1% – 3% + 1% 29 124

Statistiken baseras på försäljningen av 28 534 bostadsrätter under mars 2020 – maj 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2019 – februari 2020, tolvmånaderssiffran med mars 2019 – maj 2019 och i enmånadssiffran jämförs februari 2020 – april 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, maj 2020

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 3% + 5% 3 413 000
Stor-Stockholm ± 0% + 1% + 4% 6 047 000
Stor-Göteborg + 1% + 2% + 4% 4 871 000
Stor-Malmö + 2% + 3% + 7% 4 488 000

Statistiken baseras på försäljningen av 15 176 villor under mars 2020 – maj 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2019 – februari 2020, tolvmånaderssiffran med mars 2019 – maj 2019 och i enmånadssiffran jämförs februari 2020 – april 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 8% 1 814 000

Statistiken baseras på försäljningen av 6 017 fritidshus mellan juni 2019 och maj 2020. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

P-normerna behöver utvecklas mer

Kommunernas krav på parkeringsutrymmen vid nyproduktion är inte i takt med tiden, trots senaste årens förändringar. Det visar en färsk rapport från Trafikutredningsbyrån. Läs mer här.

Ny app ska underlätta kontakter för brf:er och fastighetsägare

Läs mer i Fastighetstidningen.

HSB Malmö, medlem i BID, får ISO 26000-verifiering

ISO 26000 är en vägledande ISO-standard inom socialt ansvarstagande (SR – Social Responsibility) och företagssamhällsansvar (CSR – Corporate Social Responsibility).

Läs mer här.

Nedåt för bostadsrätter, små förändringar för villor

Den senaste månaden minskade priserna på bostadsrätter med -1% i riket som helhet. Villapriserna ökade med +1%. Prisutvecklingen på årsbasis är oförändrad +7% på bostadsrätter men minskade till +5% på villor. Detta enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Särskilt tydlig är nedgången i Malmöområdet där priserna i både storstadsområdet och de centrala delarna sjönk med 2 %. I Storstockholm, centrala Stockholm och Storgöteborg sjönk priserna med 1 % medan de var oförändrade i centrala Göteborg.

Samtliga årstakter ligger fortsatt på plus och är högst i Stockholmsområdet med 8 % medan Malmö- och Göteborgsområdena ligger mellan + 4 och +5 %, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Under april var priserna oförändrade i Stor-Stockholm och Stor-Malmö medan de ökade med 1 % i Storgöteborg. Att rikspriserna ändå ökade med 1 % beror till stor del av försäljningar utanför storstadsområdena. Årstakten varierar mellan +3 % och +5 %, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Trots det något dämpade klimatet på bostadsmarknaden såldes det fler bostäder under april detta år än både 2019 och 2018. Totalt såldes drygt 14.100 bostäder under månaden, en uppgång på +4% mot förra året. Villor stod för den största delen av ökningen medan antalet sålda bostadsrätter var nära oförändrat mot fjolåret, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik bosrtadsrätter, april 2020

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket – 1 % ± 0 % + 7 % 37 810
Centrala Stockholm – 1 % + 1 % + 8 % 89 437
Stor-Stockholm – 1 % + 1 % + 8 % 56 743
Centrala Göteborg ± 0 % + 1 % + 4 % 60 724
Stor-Göteborg – 1 % ± 0 % + 5 % 44 998
Centrala Malmö – 2 % – 1 % + 4 % 31 896
Stor-Malmö – 2 % – 1 % + 5% 29 719

Statistiken baseras på försäljningen av 28 570 bostadsrätter under februari 2020 – april 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2019 – januari 2020, tolvmånaderssiffran med februari 2019 – april 2019 och i enmånadssiffran jämförs januari 2020 – mars 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, april 2020

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 2% + 5% 3 353 000
Stor-Stockholm ± 0% + 2% + 4 % 6 032 000
Stor-Göteborg + 1% ± 0 % + 3 % 4 671 000
Stor-Malmö ± 0 % + 1 % + 5 % 4 072 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 528 villor under februari 2020–april 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2019–januari 2020, tolvmånaderssiffran med februari 2019–april 2019 och i enmånadssiffran jämförs januari 2020–mars 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (köpesumma/taxeringsvärde). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 7% 1 779 000

Statistiken baseras på försäljningen av 6 075 fritidshus mellan maj 2019 och april 2020. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå.

Ny rapport föreslår nytt system för kommunala bostadsköer

Läs mer i Fastighetsnytt och i Fastighetstidningen, där viss kritik mot rapporten framförs.

Kommunstyrelsen stoppade expertråd för ”The Shift” i Malmö

För The Shift som nyligen skrevs under i Malmö och som bland annat presenterades här var tanken att inrätta ett expertråd, vilket nu stoppats i ett beslut i kommunstyrelsen i Malmö. Läs mer här.

Nya miljoner ska ge bostäder till äldre

Läs mera här

Små prisrörelser men vikande antal försäljningar i mars 2020

Den senaste månaden var priserna på bostadsrätter oförändrade medan villapriserna ökade med +1 %. Årstakten har dämpats något för bostadsrätter och är nu +7 %, medan villor ligger oförändrat på +6 %. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Senaste månaden ökade priserna i Stockholms centrala delar med +1 %. I övriga redovisade områden var priserna oförändrade. Årstakterna varierar mellan +7 % och +9 %, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg var priserna oförändrade senaste månaden medan de ökade med +1 % i Stor-Malmö. Årstakterna varierar mellan +3 % i Stor-Göteborg och +6 % i Stor-Malmö och Stor-Stockholm, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Sett till mars som helhet ser vi inga stora skillnader mot 2019, drygt 14.000 bostäder såldes vilket motsvarar en nedgång på -1 % jämfört mot 2019. Minskningen syns framför allt på bostadsrätter de senaste två veckorna. De två sista veckorna i mars såldes det -15 % färre bostadsrätter än motsvarande veckor 2019, avslutar Per-Arne Sandegren.

 

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, mars 2020

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0 % + 2% + 7% 39 546
Centrala Stockholm + 1 % + 3% + 9% 94 645
Stor-Stockholm ± 0 % + 2% + 8% 59 270
Centrala Göteborg ± 0 % + 1% + 6% 60 140
Stor-Göteborg ± 0 % + 1% + 7% 44 495
Centrala Malmö ± 0 % + 2% + 7% 33 071
Stor-Malmö ± 0% + 2 % + 7% 29 999

Statistiken baseras på försäljningen av 28 606 bostadsrätter under januari 2020–mars 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2019–december 2019, tolvmånaderssiffran med januari 2019–mars 2019 och i enmånadssiffran jämförs december 2019–februari 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, mars 2020

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 2% + 6% 3 363 000
Stor-Stockholm ± 0% + 3% + 6% 5 897 000
Stor-Göteborg ± 0% – 1% + 3% 4 725 000
Stor-Malmö + 1% + 3% + 6% 4 396 000

Statistiken baseras på försäljningen av 11 426 villor under januari 2020–mars 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2019–december 2019, tolvmånaderssiffran med januari 2019–mars 2019 och i enmånadssiffran jämförs december 2019–februari 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Lån för företag som drabbas av coronakrisen

Almi Skåne har lanserat Almis Brygglån med anledning av coronakrisen. Brygglånet är en ny låneform för företag som tagits fram som ett resultat av att regeringen förstärkt Almis lånefond med 3 miljarder kronor.

Läs mer om Almis Brygglån här

Alarmerande situation för krögare i Malmö

Lokala krögare kallade politiker och Näringslivskontoret till ett krismöte på tisdagen i hopp om att få mer stöd. Malmös politiker ser allvaret i situationen. Läs mer i Sydsvenskan:

Politiker och Malmökrögare i krismöte: ”Situationen är alarmerande.”

Information om hur coronaviruset (covid-19) påverkar boende och vad du som fastighetsägare kan göra

Tre potentiella modeller för social housing

I forskaren Anna Granath Hanssons rapport “En social bostadssektor i Sverige?” presenteras en stor, en mellan och en liten modell för social housing i en svensk kontext. Läs mer i Fastighetstidningen.

Så här kan bostadsrätter bli social housing

Läs mer i Fastighetstidningen.

Flera personer inom fastighetsbranschen med när Dagens industri listar Sveriges 125 mäktigaste kvinnor

Några av dem leder medlemsföretag i BID Sofielund. Läs mer i Fastighetsnytt.

Willhem söker minibovärdar för 10 året i rad

Ett lovvärt initiativ för att ge unga en chans att testa arbetsmarknaden. Läs mer i Fastighetstidningen.

Bred uppgång för bostadsrätter och något uppåt på villamarknaden

Under februari ökade priserna på bostadsrätter med +2% i riket och villapriserna ökade med +1%. Årstakten fortsätter att öka för och ligger nu på +9% för bostadsrätter och +6% för villor. Även antalet sålda bostäder ökar jämfört med för ett år sedan. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. Läs mer här.

Svårare få lån efter nya krav för små fastighetsägare

Läs mer i Fastighetstidningen

Dags att uppdatera stadgar för bostadsrättföreningar

Läs mer i Fastighetstidningen

Bostadspriserna uppåt under 2019

Under 2019 steg priserna på bostadsrätter och villor i genomsnitt med 5 procent. I storstadsområdena ökade priserna mellan 4 och 7 procent. Även i en övervägande majoritet av länen noterar vi prisuppgångar under året. Det framgår av den senaste statistiken över bostadsförsäljningar sammanställd av Svensk Mäklarstatistik. Läs mer här.

Fastighetsägarna Sverige får ny VD

Läs mer i Fastighetstidningen.

Stort intresse för att att bygga om vindar till bostäder

Aftonbladet skriver om intresset bland fastighetsägare i både Sofielund och Sorgenfri om att bygga om vindar till bostäder. Läs artikeln här.

Heimstaden lanserar spel för att minska skärmtid

Fastighetsägare BID Sofielunds medlem Heimstaden har tagit fram sällskapsspel för hyresgästerna för att minska skärmtid. Läs mer om satsningen här.

Konsten ett allt viktigare verktyg för platsetablering

Konst som verktyg för platsetablering blir allt viktigare i framtiden, och fastighetsägare kan spela stor roll. Läs mer om konstens roll här.

Kungsleden prisas för mångfald

Vår medlem Kungsleden prisas för mångfald. Läs mer här.

Klistermärke som avslöjar fusk

Läs mer i Fastighetsnytt.

Nästa stora teknikutveckling inom fastighetsbranschen?

Vad blir nästa stora teknikutveckling inom fastighetsbranschen? Ny utbildningsgalleria, tror Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer här.

I Stockholm fortsätter arbetet med modellen Platssamverkan (som är i stort samma som BID-modellen) på tre platser.

Läs mer här.

Per Bolund vill återinföra stöd till utsatta områden.

Läs mer här.

Fastighetsägare fick avslag till renovering, leder inte till enhetlig standard

Läs mer här.

Här hittar ni bra information om andrahandsuthyrning både för hyresgäster och fastighetsägare – samt om kamerabevakning

Fastighetsägarna har analyserat brottslighet inom brf:er och kräver nu bättre skydd för föreningarna.

Läs mer här.

Här är den utredning om brf:ers sårbarhet som Fastighetsägarna Stockholm beställt av Sweco.

Fastighetsnytt anordnar heldagsutbildning om att arbeta strategiskt, metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden

Läs mer om kursen om att lyfta socialt utsatta områden den 2 oktober.

Två medlemmar i fastighetsaffär

Fastighetsägare BID Sofielunds medlemmar E.ON och Heimstaden genomför fastighetsaffär. Läs mer i Fastighetstidningen.

Fastighetsägare arbetar för kulturella och skapande värden i staden

Läs mer i Fastighetstidningen.

Länsstyrelsen vill snabba på el utbyggnad i Skåne.

Elbrist hotar bland annat Pågens i Sofielund. Läs mer i HD.

Grönt ljus för att hyra i andrahand sex år

Läs mer i hem & Hyra.

Rökförbud med frågetecken

Många anpassar sig till nya lagen om rökförbud, men det finns fortfarande en del oklarheter i lagstiftningen. Läs vad Fastighetsnytt skriver.

Färre bostadsinbrott i Järva

Fastighetsägare BID Sofielunds kolleger i Järva i Stockholm ser en minskning av bostadsinbrotten. Läs mer här.

”Elbrist ett hot mot Sveriges framtida konkurrenskraft”

Det krävs stora förändringar för att vi ska klara elproduktionen och se till att bland andra Pågen klarar sin utbyggnad. Det skriver Företagarna Syd.

Nu tar BID medlemmen Länsförsäkringar över hela Gängtappen i Malmö

Läs mer i Fastighetsnytt.

Öresundsmarknaden 2019 arrangeras i Malmö 16 september

Öresundsmarknaden 2019 är en mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd.
Städernas snabba tillväxt ger många möjligheter men skapar också utmaningar. Goda tider och ett dynamiskt näringsliv leder till kontorsbrist och rekordhyror. E-handelns snabba framväxt skapar stort sug efter moderna logistikfastigheter. Behoven av nya förskolor, skolor och äldreboenden kräver också stora investeringar i samhällsfastigheter framöver. Allt detta behandlas under dagen – och så får vi också färska siffror om bostadsmarknaden och vart politik och marknadsläge är på väg.

Läs mer i Fastighetsvärlden.

De enda miljöinspektörerna i landet som arbetar heltid mot den växande ”marknaden” med miljöfarlig verksamhet

Så här skriver tidningen Proffs om de insatser som görs av miljöförvaltningen i Malmö längs Norra Grängesbergsgatan.

Nya fastighetschefer i Malmö för BID-medlemen Willhem

Läs mer i Fastighetsnytt

Riksbyggen lanserar trygghetsenkät

Läs mer i Fastighetstidningen

Fastighetsägarna välkomnar analys för hur hyresgäster med förtur kan få bostad snabbare

Läs mer i Fastighetstidningen

Så berörs fastighetsägarna av nya rökförbudet

Läs mer i Fastighetstidningen

Hyresmarknad under utveckling

Det händer flera intressanta saker på hyresmarknaden i Malmö. Läs mer här:

Elbrist stoppar Pågens utbyggnadsplaner

Läs mera här.

Tände stearinljus i trapphuset – nu ryker hyreskontraktet

Uppsagd från lägenhet på Seved.

HSB lanserar ny modell för bosparare upp till 30 år

Unga får det allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Därför lanserar HSB en ny modell för bosparare upp till 30 år att finansiera och äga sin bostad – HSB Dela.

Läs mer i Fastighetstidningen.

Trygghetscertifiering ger tryggare boende

Fastighetsägare Järva ser en nedgång i bostadsinbrott och utvärderar nu Trygghetscertifiering, som även används i Sofielund.

Läs mer här.

Vår medlem Brinova utvecklar Oxie centrum med nya lägenheter och lokaler

Läs mer här vad Malmö stad skriver.

Positiva resultat när hyresgäster fick förstahandskontrakt hos MKB

Hur har det gått för hyresgäster som fått eget hyresavtal efter att de bott  via lägenhetsenheten i staden? Läs här om mycket positiva resultat.

Priserna stiger på bostadsrätter i Malmö

Läs mer i SvD och hos Svensk Mäklarstatistik.

Enorma kostnader för att lösa hemlöshet i Malmö

Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra har kartlagt vad det kostar att ordna bostad för hemlösa i Malmö. Enligt tidningen slutade notan i fjol på 161 miljoner kronor. Läs mer här.

Fortfarande oklart om vilka energikrav som ska gälla i byggreglerna nästa år

Läs mer i Fastighetstidningen.

Riksbyggen satsar på en av landets största solcellanläggningar hos en bostadsrättsförening

Läs mer i Fastighetstidningen.

Svenska Hus får ny regionchef i Skåne

Läs mer i Fastighetstidningen.

Så kan Malmö stad motverka hemlösheten

Ett program är ute på remiss nu. Läs mer här.

Trehjulingar ersätter p-platser hos bostadsrättsförening

Läs mer i Fastighetstidningen.

”Mormorseffekten” – en bra metod att skapa välkomnande platser.

Läs mer i Fastighetsnytt.

Läs mer om Nyfosas planer i Sofielund

190410: Här kan du läsa mer om Nyfosas planer för bland annat Kv Sämjan och Bryggeriet i Sofielund.

Heimstaden satsar stort i Nederländerna

190327: Fastighetsägare Sofielunds medlem Heimstaden köper hyresfastigheter med nästan 10 000 lägenheter i Nederländerna. Affären omfattar 1,4 miljarder euro – Heimstadens största affär hittills. Läs mer här.

Brinova utvecklar över 200 lägenheter i Kristianstad

190327: Fastighetsägare Sofielunds medlem Brinova förvärvar två fastigheter i Kristianstad och ska bland annat bygga över 200 lägenheter. Läs mer här.

Svenska Hus hyr ut 1 000 kvadratmeter i Kv Fredriksborg i Sofielund

190326: Svenska Hus har tecknat ett kontrakt om uthyrning av 1 130 kvadratmeter i Kv Fredriksborg i Sofielund i Malmö. Avtalet omfattar lagerytor samt lokaler för kontor och utbildning som anpassas för hyresgästen. Läs mer här

Lifra förvärvar fler fastigheter i Sofielund

190301: Fastighetsägare Sofielunds medlem Lifra förvärvar ytterligare fem fastigheter i området:

  • Fritz 3, Sofiagatan 6
  • Fritz 5, Sofiagatan 2/Ystadsvägen
  • Senius 5, Sofiagatan 5
  • Senius 6, Sofiagatan
  • Senius 13, Köpmansgatan 12