16 mar, 2021 Möllevången

Ängelholms­gatan och Kv Sten­bocken blir modeller för ny BID-metod

– Förhoppningen är att förändringar ska synas, säger kommunpolis Tobias Bråhammar. Foto: Roland Wirstedt

Ett gatustråk, Ängelholmsgatan, och ett kvarter runt Stenbocken blir de första modellerna för trygghetsmöten. Anmäl dig här:

Här är anmälan till Kv Stenbocken (pdf)
Här är anmälan till gatustråket Ängelholmsgatan (pdf)

Ett arbetssätt och en modell

Trots ett 60-tal verksamheter, bostäder, uteserveringar och att gatan förvandlas till sommargata en gång om året, upplevs Ängelholmsgatan på Möllevången som otrygg och osäker. Enligt polis, boende och aktörer på gatan har bland annat klottret, nedskräpningen och den öppna droghandeln ökat.

För att öka tryggheten ska Ängelholmsgatan bli en ”BID-gata” där polisen, kommunen, Fastighetsägare BID Möllevången och andra aktörer ska ta fram ett arbetssätt och en modell som senare kan appliceras på flera ställen i både Möllevången och Sofielund.

– Ängelholmsgatan har alla typer av boendeformer, olika verksamheter och det är en sommargata. Idén om att ha Ängelholmsgatan som BID-gata grundar sig i komplexiteten i området, säger kommunpolis Tobias Bråhammar som var med när idén växte fram.

– Det kändes som att vi kanske skulle börja med en liten del av stadsdelen, fortsätter han.

Jobbar mot problembild

I arbetet med att göra Ängelholmsgatan till en BID-gata ingår ett medborgarlöfte och kontinuerlig dialog med de boende kring gatan.

– Från polisens sida har vi skrivit ett medborgarlöfte. Grunden till det ligger i att man tillsammans har tittat på en lokal problembild och då åtar sig att jobba mot den bilden, berättar Tobias Bråhammar.

Han säger att tanken är att de boende på och kring gatan ska känna att de kan vara med och bidra till det trygghetsskapande arbetet.

– Vi vill engagera folk och försöka ta tillvara på kunskap, engagemang och erfarenheter från de som bor och verkar längs gatan.

En modell för Möllevången

Trygghetsmätningar som polisen har gjort i området visar att det finns problem som är specifika för Möllevången. De grundar sig i områdets komplexitet och blandning av bostäder, verksamheter, kultur- och nöjesliv och näringsidkare. Därför måste ett nytt arbetssätt tas fram som är anpassat efter områdets förutsättningar.

– Möllevången är en naturlig samlingsplats dit folk kommer från olika delar av Malmö, men även utifrån, för att handla frukt och grönt, ta del av utelivet och nöjeslivet. Det skiljer sig från ett ytterområde, som har andra utmaningar, menar Tobias Bråhammar.

Utvärdering om ett år

I mars nästa år ska arbetet på Ängelholmsgatan utvärderas. Det är först då man kommer kunna se den tänkta effekten av det arbete som har utförts inom ramen för medborgarlöftet. Under den tiden planerar samtliga aktörer att ha ökat fokus på gatan.

–Förhoppningen är att de som bor längs Ängelholmsgatan kommer uppleva en förändring i känslan av trygghet, säger Tobias Bråhammar.

Text: Sandra Björklund Qvarfordt