Välkommen till BID Malmö

Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången samverkar under samlingsnamnet BID Malmö med många olika aktörer för att öka trivseln i Sofielund och Möllevången. Arbetet bygger på BID-processen, som är ett verktyg i stadsutveckling med fokus på seriösa och goda boendemiljöer.

Läs mer om vår verksamhet

 

Bli medlem

Bli medlem i BID Malmö och se hur du kan bidra till utvecklingen. Läs mer

 

Seminarier riktade till bostadsrättsföreningar samt påminnelse om enkät

Hej styrelsemedlem eller förvaltare i en bostadsrättsförening!

Vi inom BID Malmö arbetar aktivt med att bidra till att öka trivseln och tryggheten i våra områden Sofielund och Möllevången (inklusive Rådmansvången).

Vårt arbete bygger på aktiv samverkan mellan fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra lokala aktörer för att dela erfarenheter och samlas kring lösningar och propåer till staden och andra myndigheter.

Du har tidigare fått en förfrågan om att svara på en enkät från oss. Här kommer en liten påminnelse till dig som ännu inte svarat samt förhandsinformation om våra seminarier.

BID Malmö vill stödja bostadsrättsföreningarna i sina uppdrag. BID Malmös medlemmar och anställda besitter en stor kompetens som vi vill sprida till fler.
Målet för BID Malmö är att verka för en trygg och trivsam boendemiljö för alla. Trygga och välfungerande bostadsrättsföreningar som där människor trivs bidrar till detta.

Att vara förtroendevald i en brf kräver kunskap för att kunna fatta viktiga beslut på ett korrekt sätt i komplexa frågor.

Vi önskar därför att lyssna av de behov som ni har och bemöta dem för att kunna skapa tillfällen för seminarier i höst.  Dessa seminarier kommer att innehålla kunskap och viktig information till dig som är förtroendevald och som ett stöd i ditt styrelsearbete. Första seminariet blir i början av september, se längre ner.

Påminnelse om enkät:

För att samla in information om vilka behov som finns har vi satt samman en enkät.

ENKÄTENS SISTA SVARSDAG ÄR DEN 15 AUGUSTI

Om du inte svarat så är vi mycket tacksamma om du, eller någon annan lämplig person i er förening, gör detta senast 15 augusti.
Resultatet av enkäten kommer också att ligga till grund för frågor som vi tar upp i seminariet.

Vi kommer inte att dela information om er förening till andra utan det är endast för vårt arbetes räkning.

Du når enkäten genom att gå till

https://www.menti.com/t3rytxug3y

 

Seminarium för bostadsrättsföreningar i början av september:

Har ni ett effektivt styrelsearbete?

I vårt seminarium för bostadsrättsföreningar kommer vi att bidra med praktiska råd och tips till er i styrelsen, både för er som är helt nya och er som varit med ett tag. Där ges ni också möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med varandra.

Inbjudan kommer senare i sommar.