Fastighetsägare BID Möllevången: en förening för ökad trivsel och trygghet

Fastighetsägare BID Möllevången arbetar i nära samarbete med Malmö stad för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning inom områdena Möllevången, Rådmansvången, Södervärn, Sjukhusområdet och Triangeln.

Vi är en ideell förening och välkomnar alla som äger hyresfastigheter och lokaler samt bostadsrättföreningar, byalag, företag och verksamheter.

Tillsammans med Fastighetsägare Sofielund arbetar vi inom BID Malmö-konceptet där vi är drygt 60 medlemmar. Vi vill tillsammans göra våra områden till bättre stadsdelar att bo, leva och arbeta i.

Läs mer om vår förening

Via länkarna här hittar du massor av information om föreningen och dess verksamhet:

BID – Boende, Integration och Dialog

Arbetet i föreningen inspireras av BID-konceptet, som är ett verktyg för stadsutveckling i många länder. I Malmömodellen står BID för Boende, Integration och Dialog. Ursprunget kommer från Kanada och USA där BID står för Business Improvement District.

Fastighetsägare BID Möllevången är ett partnerskap mellan fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, byalag, föreningar och staden. Fastighetsägare/näringslivet väljer att med sin medverkan ta ett stort ansvar genom att bidra ekonomiskt till utvecklingen.