09 okt, 2020 Möllevången Sofielund

BID Malmö – en nationell förebild

Efter framgångarna med BID Sofielund har regeringen gett Boverket i uppdrag att utreda om processarbetet för ökad trygghet och brottsbekämpande åtgärder ska bli underlag för ny lagstiftning.

– Det är politikerna som ska göra det möjligt att genomföra förändringarna, men det krävs att de som ska samarbeta tar sitt ansvar, säger Roko Kursar, (L), vice ordförande i kommunstyrelsen i Malmö. Skärpt lagstiftning ska förhindra att oseriösa verksamheter följer med i den positiva utvecklingen utan att betala.

Efter snart tio års samarbete mellan fastighetsägare i Sofielund, företagare, organisationer, polisen, forskare och Malmö stad märks tydliga förbättringar i området. Mätningar som gjorts av forskare på Malmö universitet visar att de boende känner ökad trygghet sedan bland annat kamerabevakning och ökad polisnärvaro gjort att den tidigare öppna droghandeln minskat liksom våldsbrott, samtidigt som antalet kriminella minskat från ett sextiotal till en handfull under de senaste åren. Klottersanering, odlingar och BIDs städpatruller har ökat trivseln ytterligare.

Seved stryks från negativ lista

– Förbättringarna gör att Seved/Sofielund kan komma att strykas från listan över utsatta områden senare i år, säger Hjalmar Falck, verksamhetschef för BID Malmö. Det är polisen på riksnivå som fattar beslutet.

Inom Liberalerna arbetar man just nu med Förortslyftet, som har som mål att listan över de 23 områden över hela landet ska vara borta senast 2030. Projektet tar i många delar upp de punkter som BID Malmö arbetar med. Det handlar om brottsbekämpning och extremism, skolsegregation, egen försörjning, jämställdhet och demokratiska värderingar samt tryggare bostadsområden.

Liberalerna nattvandrade

För knappt ett år sedan besökte Robert Hannah, (L), riksdagsman och partiets bostadspolitiske talesperson, de verksamhetsansvariga på BID Sofielund för att få detaljerad information. Tillsammans med Roko Kursar genomförde han också en nattvandring tillsammans frivilliga från Seveds förening.

Robert Hannah var mycket imponerad av det han såg, och bland annat erfarenheterna från Malmö fick honom att initiera den BID-utredning som Boverket ska göra som en del av januariavtalet mellan regeringen, Liberalerna och Centern.

Lyckad process i Hamburg

– Man kan undra hur det hade sett ut om vi hade haft en starkare lagstiftning, säger Roko Kursar. I Hamburg driver man också en framgångsrik BID-process och där sätter regler och lagar tydliga gränser. När man vill genomföra förändringar i ett område måste två tredjedelar av fastighetsägare och andra verksamheter säga ja och om det blir så måste resten vara med och betala. Det finns ingen plats för friåkare som kan segla med i den positiva utvecklingen utan att bidra med pengar eller resurser.

I december förra året fick BID Sofielund ta emot ett europeiskt pris för de goda resultaten med att minska drogrelaterade brott bland unga kriminella och den svenska modellen med BID – Boende, Integration och Dialog – har fått efterföljare i bland annat Göteborg och Stockholm.

Möllan stor utmaning

Sedan i våras har BID Sofielund blivit BID Malmö sedan verksamheten fått sällskap av området ”tvärs över gatan”: kvarteren kring Möllevångstorget, Rådmansvången, Södervärn, Triangeln och sjukhusområdet.

– Det betyder en stor utmaning under helt andra förutsättningar, kommenterar Andy Roberts, lokalpolsområdeschef i Malmö som följt BID Sofielund sedan starten. Det internationella priset stärkte oss och hade vi inte trott på möjligheterna att lyckas även här hade vi aldrig velat gå vidare.

Marie Bosund Hedberg

Två personer framför graffitti i Sofielund

Förra hösten besökte Robert Hannah, riksdagsman och Liberalernas bostadspolitiske talesperson, Sofielund och tillsammans med Roko Kursar (L), vice ordförande i Malmö kommunstyrelse gjorde han en nattvandring. Foto: Marie Bosund Hedberg

 

Två pertsoner vid Fastighetsägare BID Sofielunds kontor

Roko Kursar, (L), ingår i partiets grupp som driver projektet Förortslyftet och erfarenheterna från BID Malmö är en förebild i det arbetet. Hjalmar Falck, verksamhetschef på BID Malmö, gläder sig åt att processen i Malmö kan bli en nationell verklighet. Foto: Marie Bosund Hedberg

 

– Vi ser positiva förändringar och där betyder partnerskapet inom BID mycket, menar kriminolog Karl Kronkvist på Malmö universitet. Foto: Martin Olsson

 

– Samverkansformen är så viktig, utmaningar idag måste vi lösa gemensamt och då är BID helt rätt, säger lokalpolisområdeschef Andy Roberts.

Läs mer