En förening för ökad trivsel och trygghet

Heleneholmsstigen. Foto: Stina Greberg.

Heleneholmsstigen. Foto: Stina Greberg.

Fastighetsägare Sofielund arbetar i nära samarbete med Malmö stad för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning inom områdena Södra Sofielund, Norra Sofielund, Sofielunds Industriområde samt Annelund och Lönngården.

Vi är en ideell förening och välkomnar alla som äger hyresfastigheter och lokaler samt bostadsrättföreningar, byalag, företag och verksamheter. Tillsammans med Fastighetsägare Möllevången arbetar vi inom BID Malmö-konceptet där vi är drygt 60 medlemmar. Vi vill tillsammans göra våra områden till bättre stadsdelar att bo, leva och arbeta i.

BID – Boende, Integration och Dialog

Arbetet i föreningen inspireras av BID-konceptet, som är ett verktyg för stadsutveckling i många länder. I Malmömodellen av BID står det för BoendeIntegration och Dialog. Ursprunget till BID kommer från Kanada och USA där det står för Business Improvement District.

Fastighetsägare Sofielund är ett partnerskap mellan fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, byalag, föreningar och staden. Fastighetsägare/näringslivet väljer att med sin medverkan ta ett stort ansvar genom att bidra ekonomiskt till utvecklingen.