Lokal historia & Be Here Then

Här hittar du det mesta om spännande historik i våra områden. Här hittar du snart all information kring olika stråk som du kan vandra längs med vår app Be Here Then med både dåtids- och nutidshistoria. Här kommer även att dyka upp nya stråk och möjligheter att delta i historiska vandringar och studiecirklar.

Det jäser på bryggeri Stenbocken i Malmö

En uppsats av Bengt Skånhamre. Uppsatsen handlar om maskinist E. W. Eriksson på Bryggeri AB Stenbocken i Malmö och bygger på de uppgifter som finns i bryggeriets personalliggare. Liggaren omfattar åren 1898–1910 med vidhängande dokument, men den speglar långt ifrån hela maskinistens liv. Det blir fragment där han är en aktör bland flera, och där vi med dagens kunskap kan tolka vad som hände i relationen mellan arbetsgivaren och E. W. Eriksson. Vi blir till åhörare i den scen som spelas upp.

Läs uppsatsen (pdf).