BID: tillsammans gör vi Malmö trivsammare och tryggare

Ett BID är en samverkan mellan flera parter för stadsutveckling i ett geografiskt avgränsat område. I vår Malmömodell står BID för Boende, Integration och Dialog. Ursprungligen står det för Business Improvement District och kommer från Kanada och USA, men BID finns även i länder som Nederländerna, Sydafrika, Tyskland och England.  I andra länder bygger BID-konceptet på en lagstiftning som tvingar fastighetsägarna att delta med både pengar och resurser.

Någon sådan lagstiftning finns inte i Sverige. Därför vi har bildat föreningen Fastighetsägare Möllevången där fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byalag och företag har förbundit sig att arbeta tillsammans och med Malmö stad, myndigheter, forskningen, föreningslivet och boende för att utveckla området. BID-processen här är ett utvecklingssamarbete för att ytterligare öka trivsel, trygghet och sammanhållning inom området.

Framgångarna med BID-konceptet i Sofielund har varit stora. Tryggheten ökar, trivseln ökar och forskare samt polis har kunnat konstatera att Södra Sofielund kanske kan lyftas från den lista som finns över särskilt utsatta områden i Sverige.

I samband med dessa diskussioner 2019 slog polisen larm om att det fanns risk för att Möllevångsområdet skulle kunna bli nästa område att hamna på listan. Då togs beslutet att bilda Fastighetsägare Möllevången med områdena Rådmansvången, Triangelns, Sjukhusområdet och Södervärn.

– Det går inte att lyfta modellen rakt över, men delar av BID-konceptet kan vara en bra idé att använda i området, menade flera fastighetsägare.

Så sagt och gjort. Föreningen startades som en egen förening, numera med egna lokaler på Friisgatan på Rådmansvången. Och i mars 2020 fick föreningen en egen styrelse.

– Då startade arbetet med att få igång en verksamhetsplan och aktiviteter för att bidra till att skapa ett ännu mer trivsamt område, säger verksamhetschef Hjalmar Falck. Och det är en hel del utmaningar som väntar med tanke på att det är ett helt annat utbud av affärsidkare och näringsliv i området.

Läs mer