Fokusområden

Kulturaffischering på elskåpen i våra fokusområden

Ett exempel på utveckling av stadsmiljön i våra områden: 190 elskåp i Sofielund har sanerats från klotter och fått ramar där man för en låg kostnad kan köpa affischplats. De som inte hyrs ut upplåts till ideella verksamheter, Aluma med flera.

Föreningen har valt ut sju fokusområden som är särskilt viktiga för vårt arbete med att utveckla Sofielund och Möllevången:

För vart och ett av dessa områden finns en aktivitetsplan. Klicka på länkarna så kan du läsa mer om vilka aktiviteter vi planerar för det närmaste året.