Om arbetet med Agenda 2030

Fastighetsägare Sofielund har gått i spetsen för ett lokalt hållbarhetsarbete som kan bli en förebild för resten av landet. I februari 2017 undertecknades en avsiktsförklaring mellan föreningen, E.ON, Malmö stad och VA Syd kring konkreta insatser för att stärka Sofielundsområdet. Allt som görs ska ha en direkt påverkan på FNs hållbarhetsmål.

Genom avsiktsförklaringen knyts det lokala föreningslivet, det privata näringslivet, myndigheter och kommunala verksamheter tätare tillsammans. Styrelsen för Fastighetsägare Sofielund har också beslutat att medlemmarna i vår egen förening ska bidra genom förnybar energi och grön el.

– Namnteckningarna betyder att aktörerna vill hitta gemensamma lösningar och bidra efter sina egna kompetenser, säger Jan Svärd, ordförande i Fastighetsägare Sofielund och Fastighetsägare Möllevången.

Agenda 2030 på Möllevången

Agenda 2030-arbetet kommer att intensifieras framöver, och i arbetet inom Fastighetsägare Möllevången kommer nya modeller för att arbeta mer med Agenda 2030 att arbetas fram.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till vårt arbete med Agenda 2030. Kom gärna med synpunkter på hur vi kan utveckla arbetet!

Läs mer