Medborgarlöften och SSPF

<a id=”nyttmedborgarlofte”>Nu är ytterligare ett medborgarlöfte på plats med fokus på barn och unga – den här gången för Sofielund. Läs om löftet här (pdf).

Här är lite av vad BID Sofielund bidrar med i löftet:

  • Trygghetscertifieringar av fastigheter kopplat till trygghetvandringar, fastighetsnära och kvartersvis.
  • Systematisk genomgång och sammanställning av verksamheter och fastighetsbestånd för att identifiera utmaningar.
  • Genom vårt nätverk skapa kortsiktiga och långsiktiga lösningar utifrån BID-metoden. Denna innebär att att arbeta med förebyggande verksamhet kopplat till den lokala problembilden. Fokus är på att skapa trygga och trivsamma miljöer som prioriterar seriös fastighetsförvaltning för trygga boendemiljöer och som leder till minskad omflyttning och ökad kollektiv styrka.

Fler medborgarlöften

 

Trygghetsvandringar med SSPF

Trygghetsvandringar med SSPF hittar du här (pdf):