Tag Archive: närmiljö

Förskolebarnens arbete med stadsutveckling i Sofielund

Här har vi samlat de processer, arbeten och analyser som gjorts av Tillsammans i Förening (TiF) samt tio förskolor inom BID Malmö.

Tillsammans med SSPF (skola, social, polis, fritid), Pedagogisk inspiration i Malmö, Kreativt lärcentrum, förskoleförvaltningen i Malmö samt Fastighetsägare BID Sofielund och Möllevången, visar vi hur förskolebarnen kan påverka sina närmiljöer.

Här hittar du texter och presentationer från våra processer med barnen. Arbetet fortsätter och till hösten återkopplar vi till tjänstepersoner och politiker för att se hur vi kan gå vidare.

vår Youtubesida hittar du alla filmer som producerats av barn och unga samt hela seminariet som du också kan läsa om här.

Arbetet är helt i linje med regeringens direktiv, att låta barn och unga få synas och höras i stadsutveckling:

Barns rättigheter ska få större plats i stadsutvecklingen och regeringen vill se ett större utrymme för barn och barns behov när man bygger stad. I dag hamnar sociala värden generellt långt ner på prioriteringslistan vid fysisk planering och stadsutveckling. Det här vill regeringen ändra på och har därför vidtagit ett flertal åtgärder som alla syftar till ett större genomslag för barns rättigheter. Boverket får i uppdrag att ta fram en vägledning om hur FN:s barnkonvention kan tillämpas vid fysisk planering enligt plan- och bygglagen och stadsutveckling. Vägledningen ska innehålla exempel på hur barnrättsperspektivet kan tillföras och tillgodoses genom hela planeringskedjan och målgruppen är kommuner, regioner och länsstyrelser.