Trygghetsfrågor

Sofielund i Malmö får medborgarlöfte

Polisen vill få bort södra Sofielund/Seved från listan över särskilt utsatta områden och ska arbeta aktivt med det genom ett medborgarlöfte som polis, Malmö stad och fastighetsägare ger till invånarna i området.

Medborgarlöftet, som även gäller delar i norra Sofielund, har föregåtts av ett antal medborgardialoger där polisen pratat med boende om hur de upplever sitt område och vad som behöver förbättras. Polisens, kommunens och fastighetsägares lägesbilder har också legat till grund för löftet.

Läs mer hos Polisen.