Rent och snyggt

Från mars månad 2016 är trivselprojektet Sofielundspatrullen igång med 15 anställda. Fastighetsägare Sofielund kommer aktivt att följa arbetet som ett trivselprojekt för hela Sofielund samt synas med logotyp och budskap på overaller, cyklar osv.

Föreningen är delaktig i styrgruppen för projektet och kommer att bidra till att deltagare får information och kunskap om fastighetsägande i området. Föreningen ska också i första hand vända sig till Sofielundspatrullen vid behov av praktik, tillfällig anställning med mera inom områden som berörs av projektet.

Föreningen finansierade tillsammans med gatukontoret planket vid Heleneholmsstigen. Det är ett arbete som ska slutföras och drivas vidare under 2016. Tillsammans med de odlingskrafter som finns i området ska föreningen även vara en part i stödjande av långsiktiga odlingsprojekt i området.

Fastighetsägare Sofielund kommer att bidra till att öka trycket på att få bort klotter och minska nedskräpningen i området. Föreningen kommer även att följa arbetet med boende- och miljöparkering som ett led i att området miljöstädas.

Förslag på att hitta platser för kvartersnära återvinningscentraler för att minska nedskräpning vill föreningen fortsätta arbeta med. Intressanta platser/ytor är bland annat kring Stadex och området vid Facklan.

Aktuellt om detta fokusområde: