Medlemsnytta

Under 2016 kommer Fastighetsägare Sofielund att öka kontakterna med fastighetsägare, boende och verksamheter i området. Bland annat vill vi ge medlemmar möjligheter till gemensamma avtal och liknande.

Fler medlemsmöten med olika inriktningar, stadsvandringar, trygghetsvandringar, föreläsningar och studiebesök bör stå på agendan. I arbetet ingår att skapa samsyn kring vissa centrala frågor för området, snyggt och rent, trygghet, insyn, delaktighet och spridande av kunskap med mera.

Aktuellt om detta fokusområde: