Kommunikation

Nyhetsbrevet via e-post ska ses över och utvecklas. Även hemsidan kommer att utvecklas under året. Ett av målen är att alla hushåll i området ska nås av information kring arbetet inom Fastighetsägare Sofielund.

Årsmötet 2016 beslutade att anlita kommunikationsbyrån ID kommunikation för utvecklingen av hemsidan liksom för stöd i övrig kommunikation.

Arbetet fortsätter med att skapa positiv publicitet för verksamheten och utvecklingen i området.

Aktuellt om detta fokusområde: