17 maj, 2021 Möllevången Sofielund

Uppdaterat: Seminarium om barn och ungas plats i staden

Barn undersöker sina egna närmiljöer (bild ur filmen Barn filmar Malmö).

Uppdatering:

Nu flyttar barnens utställning lagom till seminariet om barn och ungas plats i staden, onsdag 19 maj. OBS: ny länk till seminariet, som äger rum på Zoom i stället för det som har angetts i tidigare versioner av inbjudan. Läs också mer vad vårt kommunalråd säger om utställningen här nedanför.

Men först: här kan du se hur barn upplever Magistratsparken:

Andreas Schönström (S):

– Barnens drömmar borde synas bättre i stadsplaneringen

Om en massa 4–5-åringar skulle få bestämma om sina vardagliga miljöer så är det en hel del som inte skulle bli sig likt i Malmö.

Det syns tydligt i utställningen ”Barn skapar sina närmiljöer” som skapats på tio förskolor i Sofielund och Möllevången under de senaste månaderna.

– Barnens perspektiv på hur Malmö ska se ut i framtiden är mycket viktigt, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service. Deras tankar borde vara med i den långsiktiga stadsplaneringen.

Tillsammans med Andreas Schönström, Jan Svärd, ordförande i BID Malmö, och Jeanette Berga, verksamhetsutvecklare på BID Malmö, går jag runt bland de färgglada och detaljrika konstverken som är ett av resultaten i BID Malmös projekt ”Förskolebarnens närmiljöer”. Barnen har fritt fått välja plats och skapa av återvinningsmaterial som äggkartonger, glasspinnar, garn och presentpapper. De har fått förklara varför de har valt en speciell plats eller byggnad och de har fått hjälp med utformningen av konstnärskollektivet Lilla stan.

Möllevångstorget engagerar

Livet på och omkring Möllevångstorget är en närmiljö för barnen från flera olika förskolor och utställningen innehåller olika förslag på utveckling och förbättringar. Den välkända statyn ”Arbetets ära” har blivit drygt en meter hög, gjutits i gips och männen som lyfter den tunga stenen har fått olika färg. ”Vi som bor i Malmö har olika färg på vårt skinn. Det här är folkets ära”, har barnen förklarat.

Fler övergångsställen

Trafiksituationen i Malmö har också uppmärksammats av förskolebarnen när de promenerat omkring i sina kvarter tillsammans med personalen och även där har Möllevångstorget hamnat i fokus. Ett verk visar torget hur det skulle kunna se ut med välfyllda stånd, belysning och övervakningskameror – men utan nerskräpning. Ett annat lyfter fram hur viktigt det är med tydligt markerade övergångsställen och hastighetsskyltar.

Skolgården är en annan närmiljö som finns med i barnens framtidsdrömmar. Det finns förslag på mera grönska, rutschkanor, hissar och bassänger.

Vatten högt på önskelistan

– Det visar ju att barnen saknar sådant som lockar till äventyr, säger Andreas Schönström. Och det finns en röd tråd av det som barnen längtar efter. Mycket vatten – barnen drömmer till och med om en bassäng på Möllevångstorget.

Han nämner framgångarna med temalekplatserna som blivit populära i bland annat Sofielund och Sorgenfri och han är inte främmande för att det skapas flera liknande platser med barnens önskemål i fokus.

– Investeringskostnaderna finns men hur ska de användas? En tydlig funktion blir ofta fokuserad, ny beläggning, nya cykelbanor, pengarna räcker inte till annat. Om vi ska se en förändring i framtiden måste vi få in barnens tankar i den normala, långsiktiga strukturen när det gäller stadsplanering och trafikplanering.

Grönområden saknas

– Det märks att barnen saknar gröna områden i sina närmiljöer, säger Jeanette Berga. Barnen kan kanske få hjälpa till och göra förändringar kring sin förskola. Det handlar ju inte om att förändra hela världen!

– Ett alternativ kan vara att anställa ytterligare en personal som kan gå med förskolebarnen till en lekplats i kvarteret i stället för att bygga om skolgården, säger Andreas Schönström.

– Utställningen ger många nya infallsvinklar och den visar att barnen upptäcker världen nerifrån, säger Jan Svärd. Tråkiga innergårdar som inte är lekvänliga nämns också och nu ska BID Malmö kontakta fastighetsägarna i föreningen. Nya projekt som engagerar barnen i samarbete med fastighetsägarna och kommunen borde komma igång. Naturmolnet, den forna ödetomten i hörnet av Palmgatan och Rolfsgatan som blivit en prunkande samlingsplats för både barn och vuxna, är ett bra exempel på hur ett sådant gränsöverskridande samarbete kan fungera.

Fotnot

Förskolornas utställning ”Barn skapar sina närmiljöer” visas under språkveckan på Södra Förstadsgatan 32,  och Föreningsgatan 8 som kollektivet Lilla Stan byggt upp.

Text och foto: Marie Bosund Hedberg

Välkommen på seminarium

Ta hänget på allvar! och Var får vi egentligen hänga? är några rubriker till ett seminarium där fyra skolor och tio förskolor berättar mer om sin närmiljö.

Seminariet Så kan barn och unga ta plats i stadsutveckling är digitalt och äger rum onsdag den 19 maj klockan 9.00–11.00. Här redovisar vi resultat från arbete och analyser som gjorts av Tillsammans i Förening (TiF) samt fyra grundskolors elevråd och tio förskolor inom BID Malmö.

Tillsammans med SSPF (sko­la, social, polis, fritid), Pedagogisk inspiration i Malmö, Kreativt lärcentrum, Förskoleförvaltning samt Fastighetsägare BID Sofielund och Möllevången visar vi också hur barn och unga kan påverka sina närmiljöer. Detta är helt i linje med regeringens direktiv, att låta barn och unga få synas och höras i stadsutveckling.

Se programmet här (pdf). Där finns också en länk till seminariet, som genomförs på Zoom. Gör gärna anmälan till jeanette.berga@bidmalmo.se