15 mar, 2021 Möllevången Sofielund

Barnens modeller bygger framtidens Malmö

Yngre barn ser världen omkring sig på ett helt annat sätt än många av oss andra. Därför är de huvudpersoner i ett projekt där de får berätta om sin närmiljö i ord och bild, med workhops och modellbyggande.

– Det finns inga frågeformulär och inga färdiga svar – barnen får skapa fritt, säger Jeanette Berga som är verksamhetsutvecklare på BID Malmö och den som leder projektet om förskolebarnens närmiljöer.

Jeanette Berga, verksamhetsutvecklare på BID Malmö.

Under de senaste månaderna har barn från tio förskolor i Sofielund och Möllevången varit engagerade i projektet tillsammans med förskolepersonal, kulturpedagoger och utbildningspedagoger. De har bland annat fått fotografera detaljer från sin väg till och från förskolan och av bilden har sedan andra barn fått skapa nya bilder.

På promenader i sina vardagliga miljöer får barnen upptäcka och undersöka något som de kanske har besökt massor med gånger men inte funderat så mycket över. De har också fått filma och teckna och kommentera allt de upplever.

– Projektet är inriktat på långsiktig hållbarhet och när barnen bygger modeller av det som de har undersökt är vi noga med att de använder material som redan finns, till exempel mjölkkartonger, vi gör inga nyinköp, betonar Jeanette Berga.

Förskolebarnens närmiljöer är fortsättningen på en satsning som BID Malmö, Malmö stads socialtjänst och polisen gjorde förra året med föreningen TIF (se faktarutan nedan). Elevråden på fyra högstadieskolor i områdena genomförde enkäter med sina jämnåriga för att undersöka hur ungdomarna upplevde trygghet och säkerhet i sin närmiljö. Resultatet av de undersökningarna blev viktiga synpunkter på hur ungdomarna tycker att staden ska planeras och utvecklas.

– Nu lyfter vi fram de yngre barnens perspektiv på hur de upplever sin vardag och de rör sig i lite andra miljöer, till exempel på lekplatser och innergårdar. Då ser de helt andra saker, säger Jeanette Berga.

Projektet ska pågå fram till maj och avslutas med en konferens. Under projekttiden kommer det att dyka upp konstutställningar i olika format i samarbete med konstkollektivet Lilla Stan som huserar på Bragegatan i Sofielund.

Text: Marie Bosund Hedberg

Fakta om processen kring närmiljöer

2020 påbörjade föreningen Tillsammans i förening (TIF) ett stort arbete kring kartläggnings av ungdomars syn på trygghet och området Sofielund. Metoden var framgångsrik och tillsammans med Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången drog TIF igång en process för att se hur elevråden på Sofielundsskolan, Möllevångsskolan, Johannesskolan och Rådmansvångsskolan upplever sina närmiljöer.

Hela analysarbetet kring hur unga upplever trygghet och trivsel i Sofielund samt hur  grundskolor och förskolor ser på sin närmiljö kommer att redovisas på seminarium i maj – och här på hemsidan.

Läs mer

”Workshop inspirerar barnen att upptäcka sin närmiljö”: reportage med sju barn samt scenkonstnären och kulturpedagogen Elin Kattler och rörelsepedagogen Karin Wiknertz, båda från Kreativt lärcentrum.

”Malmö bäst på att låta barn höras”: intervju med Per Dahlbeck, utvecklingspedagog på Pedagogisk inspiration i Malmö.

”Att rita är att kommunicera”: intervju med animatören Lasse Persson.

Förskolan Solkatten på besök i Folkets park.