15 mar, 2021 Möllevången Sofielund

BID Malmö och förskolor på BUFF-festivalen

Förskolebarns syn på sina närmiljöer är viktiga inslag i stadsplanering och områdesutveckling. Måndag den 15 mars klockan 14 kan du se BUFF-festivalens seminarium  ”Barn filmar i Malmö”, där BID Malmö är med.

BID Malmö har, som vi tidigare berättat, tillsammans med SSPF (skola, social, polis, fritid) påbörjat ett arbete för att få in synpunkter från ungdomar som studerar närområdet till sina skolmiljöer. Bland grundskolorna har fyra skolors elevråd fått i uppdrag att via sina representanter samla in över 300 synpunkter från sina kamrater. Nu är det snart dags för tio förskolor inom vårt område att  presentera sin syn på närområdet.

Barns uppfattning och synpunkter om de miljöer de dagligen vistas i är viktiga att få in i arbetet med stadsutveckling. Det är här vi kan få in de känslor och tankar som förskolebarn har kring sin närmiljö. Med hjälp av barnen kan vi fånga upp miljöer som upplevs som otrygga/obehagliga och skräpiga/farliga – men även miljöer som förskolebarnen ser som bra och trivsamma.

I huvudsak handlar det om närmiljön runt förskolan, vägen till och från den – och om miljöer inom den egna fastigheten, till exempel trappuppgångar, källare, garage och innergårdar, där vi kanske får kunskap om helt nya outforskade platser.