15 mar, 2021 Möllevången Sofielund

Malmö bäst på att låta barn höras

– Jag tror att Malmö har kommit längst i landet när det gäller insatser som knyter ihop förskolebarn, pedagoger och stadsplanerare. Barn och unga bjuds in till de politiska besluten och det är riktiga utmaningar.

Det säger Per Dahlbeck, utvecklingspedagog på Pedagogisk inspiration i Malmö och med kopplingar till Malmö universitet.

Porträttbild

Per Dahlbeck, utvecklingspedagog på Pedagogisk inspiration i Malmö.

Per Dahlbeck ser det som en trend att de ungas uppfattningar blir alltmer efterfrågade, inte minst sedan FN:s barnkonvention blev svensk lag förra året. Det har blivit en skyldighet att väva in barnens röster.

Han ser BID Malmös projekt om förskolebarnens närmiljöer som en del av denna utveckling, och för honom är det självklart att delta med sina erfarenheter som lärare och forskare.

Pedagogisk inspiration ansvarar för skolutveckling och forskning i Malmö stads alla skolformer och arbetar bland annat för att utveckla förskoleverksamheten i Malmö stad. Det sker genom olika samarbeten med förskolepersonal, och man är en länk till kommunala tjänstemän på stadsbyggnadskontoret samt fastighets- och gatukontoret.

I barnens ögonhöjd

Barn från ett antal förskolor har på uppdrag av fastighets- och gatukontoret filmat ett olika trafikmiljöer i Malmö. Deras intryck har redigerats av ett filmproduktionsbolag som satt ihop i en dryg nio minuters film: ”Barnens trafikfilm”. Här kan man följa deras promenader i Malmö, se gator och hus i deras ögonhöjd och höra deras kommentarer om hur bilisterna uppför sig och vad man ska se upp för.

Även BID Malmö har beställt miljöfilmer som ur barns speglar några utvalda områden och platser som BID Malmö är intresserat av att utveckla.

– Det handlar om hållbar utveckling, säger Per Dahlbeck. Vi vill ha ett hållbart Malmö som berör, och det kan barn och unga hjälpa till att skapa.

Läs mer

”Workshop inspirerar barnen att upptäcka sin närmiljö”: reportage med sju barn samt scenkonstnären och kulturpedagogen Elin Kattler och rörelsepedagogen Karin Wiknertz, båda från Kreativt lärcentrum.

”Barnens modeller bygger framtidens Malmö”: intervju med BID Malmös verksamhetsutvecklare Jeanette Berga.

”Att rita är att kommunicera”: intervju med animatören Lasse Persson.

Förskolan Solkatten på besök i Folkets park.