30 mar, 2021 Möllevången Sofielund

Välkomna till utställningarna ”Barnen skapar sina när­miljöer”

Regnbågen på kylskåpet – Lasse Perssons film med barnens teckningar av sin närmiljö.

Arbetet med att involvera nio förskolor i områdena Sofielund, Möllevången samt Sorgenfri för att få deras synpunkter om sin närmiljö startades hösten 2020. För att på ett spännande och nytt sätt ta del av barnens synpunkter fick de uppgiften att gestalta sina närmiljöer genom att skapa modeller.

– Vi vet att yngre barn många gånger upplever och tänker på ett annat sätt än vuxna, säger verksamhetsutvecklare Jeanette Berga. Det är viktigt för vårt arbete med BID-processen, då vi utvecklar och skapar förutsättningar för tryggare miljöer, att lyssna på vad barnen har för tankar om sina närmiljöer.

Barnen har fritt fått välja plats, skapa av återvinningsmaterial och att under skapande processen beskriva varför de valt platsen eller byggnader de valt att gestalta. Förskolebarnen har fått vara med att skapa utställningen tillsammans med konstkollektivet Lilla stan. Det är en utställning som visar att barnen är i fokus och att de har fått vara med från början till slut av processen.

Titta på utställningarna

Barnen skapar sina närmiljöer är en utställning som är uppdelad på två olika platser, och som man kan ta del av från utsidan. Utställningen pågår 29 mars–9 april på Föreningscenter Nobel 21, Nobelvägen 21, samt Friisgatan 14.

I maj avslutas processen för den här delen med ett seminarium för många inbjudna, politiker, fastighetsägare, anställda inom staden, forskare med flera. Det blir startskottet för att beskriva hur processen gått till kring barnen synpunkter – och en fråga: borde inte barn vara med från starten  vid nybyggnation, planering utemiljöer och ombyggnationer?

Håll utkik efter vårt seminarium och njut av barnens utställning här i ett bildspel – och passa på att promenera till Nobelvägen 21 och Friisgatan 14 – i våra skyltfönster hittar ni spännande tankar kring miljöer!

Läs mer