16 mar, 2021 Möllevången Sofielund

”Barnen skapar sina när­miljöer” flyttar vidare

 

Nu byter vi till fotoutställning. I Helsingborg inspirerar vi lärare till deras H22-projekt, där barn bygger och tänker om sin stadsdel. Det ger utbyten och bidrar till mer inflytande för barn och unga.

Arbetet med att involvera tio förskolor i områdena Sofielund, Möllevången samt Sorgenfri för att få deras synpunkter om sin närmiljö inleddes hösten 2020. För att på ett spännande och nytt sätt ta del av barnens synpunkter fick de uppgiften att gestalta sina närmiljöer genom att skapa modeller. Nu har två utställningar visats i våra lokaler och besökts av bland annat kommunalrådet Andreas Schönström,  som inom kort kommer att beskriva sin upplevelse här på hemsidan.

Nu flyttar vi

Nu flyttar förskolornas utställning ”Barn skapar sina närmiljöer” till Lugna Gatan 82 hos Förskoleförvaltningen efter den 14 april. Samtidigt öppnar vi en fotoutställning i våra lokaler på Friisgatan 14. Välkomna!

– Vi vet att yngre barn många gånger upplever och tänker på ett annat sätt än vuxna, säger verksamhetsutvecklare Jeanette Berga. Det är viktigt för vårt arbete med BID-processen, då vi utvecklar och skapar förutsättningar för tryggare miljöer, att lyssna på vad barnen har för tankar om sina närmiljöer.

Barnen har fritt fått välja plats, skapa av återvinningsmaterial och att under skapande processen beskriva varför de valt platsen eller byggnader de valt att gestalta. Förskolebarnen har fått vara med att skapa utställningen tillsammans med konstkollektivet Lilla stan. Det är en utställning som visar att barnen är i fokus och att de har fått vara med från början till slut av processen.

Uppmärksamhet i Helsingborg

I Helsingborg har två lärare som länge arbetat med olika metoder kring förskolebarns möjligheter att påverka och även drivit spännande projekt uppmärksammat våra processer med barn. Nu tar de med lite inspiration till deras H22 projekt där deras förskoleklass undersöker och tänker om sin stadsdel. Vi hoppas kunna utbyta många erfarenheter och bidra till det som regeringen förslagit kring att ge mer plats för barn och unga när det gäller stadsutveckling.

Här kan du läsa regeringens pressmeddelande och mer om hur vi arbetar med barn och ungas påverkan på stadsutveckling i Malmö.

Seminarium avslutar i maj

Den 19 maj avslutas processen för den här delen med ett seminarium för många inbjudna, politiker, fastighetsägare, anställda inom staden, forskare med flera. Det blir startskottet för att beskriva hur processen gått till kring barnen synpunkter – och en fråga: borde inte barn vara med från starten  vid nybyggnation, planering utemiljöer och ombyggnationer? Hör av dig om du vill lyssna.

Läs mer