03 nov, 2022 Sofielund

Kreativa idéer för att lösa skyfall i området

 

Nyligen kom det fler exempel på studentinsatser från Malmö universitet med idéer om hur man kan arbeta med Blågröna lösningar i bland annat Sofielund.

Ett ”Live Case” kring naturbaserade lösningar i Sofielund – det var uppdraget när studenter från stadsbyggnadsprogrammet och hållbar stadsutveckling granskade problemen med skyfall i Sofielund.

Två grupper studenter inom hållbar stadsutveckling på magisternivå samt projekt och processledning på kandidatnivå presenterade ett antal spännande tankar om naturbaserade lösningar i januari.  Syftet med de här ”Live Case” är att på kort tid fördjupa sig i någon aktuell problematik

– Intressant att de valde Sofielund som exempel, inte minst med tanke på de problem som finns med skyfall. Och kanske kan här finnas några idéer som kan användas för att förhindra översvämningar från 2104, menar Hjalmar Falck, verksamhetschef BID Sofielund.

Studenterna, under ledning av Peter Parker och Fredrik Björk på Malmö universitet, genomförde ett tiotal presentationer som pekade på lösningar för den hårdgjorda yta som finns i området. Flera spännande infallsvinklar med bland annat gångbroar på gröna tak, nya gröna mötesplatser, ekotjänster, vattenbäddar och kanaler.

Här hittar du flera av presentationerna (samtliga i pdf-format). Håll till godo och låt fantasin flöda!