Fastighetsägare Möllevångens styrelse och styrelseprotokoll

 

Adjungerade till styrelsen

  • Andy Roberts, avdelningschef fastighets- och gatukontoret, Malmö stad. E-post andy.roberts@malmo.se
  • Tobias Bråhammar, kommunpolis, tobias.brahammar@polisen.se
  • Freddy Nilsson, kommunpolis, Malmö. E-post: freddy.nilsson@polisen.se
  • Susanne Käsper, biträdande avdelningschef, kund- och byggadministrativt stöd, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad. E-post: kasper@malmo.se
  • Thomas Bull, trygghets- och säkerhetssamordnare, trygghets- och säkerhetsavdelningen, stadskontoret, Malmö stad. E-post: bull@malmo.se
  • Gunnar Blomé, chef för samhällsplanering, avdelningen för omvärld- och näringsliv, stadskontoret, Malmö stad. E-post  gunnar.blome@malmo.se
  • Jennie Jervå, enhetschef, kulturförvaltningen, Malmö stad. E-post jennie.jarva@malmo.se

Styrelseprotokoll: