Tillsammans utvecklar vi Möllevången till en attraktiv del av Malmö

Fastighetsägare Möllevången bildades 2019 på initiativ av fastighetsägare sedan polisen förvarnat om att detta kan bli ett område som hamnar på listan över särskilt utsatta områden i Sverige.

Området omfattar Möllevången, Rådmansvången, Sjukhusområdet, Triangeln och Södervärn. Här finns drygt 3 500 verksamheter och av dessa är ett 100 tal fastighetsägare och minst lika många Brf:er. Här finns ett aktivt och sjudande nöjes- och kulturliv vilket ställer stora krav på att stödja och bevara. I mars 2020 fick föreningen en stark styrelse med femton medlemmar.

Intresset för modellen som pågått i Sofielund är stort, inte minst sedan BID-processen där vunnit olika priser.

Fastighetsägare Möllevången är öppen för alla som äger fastigheter i området, både hyreshus, lokaler och bostadsrättsföreningar. Ett av målen är att området ska präglas av en seriös fastighetsförvaltning.

Tillsammans med de boende och staden vill vi fortsätta att utveckla Möllevången till en attraktiv del av Malmö, en stadsdel där alla kan känna sig trygga och stolta.

En av grundstenarna när föreningen bildades var BID-modellen, en modell för kommersiella fastighetsägare som vill samverka för att tillsammans satsa på och förbättra ett område. Den har utvecklats i USA och Kanada, där det finns en tvingande lagstiftning för hur arbetet i så fall ska bedrivas.

I vårt koncept har vi valt en frivillig modell där BID står för BoendeIntegration och Dialog. Medlemmarna i föreningen betalar en medlemsavgift och en serviceavgift och vi har samlat båda våra föreningar i Möllevången och Sofielund under paraplyet BID Malmö.

Stabilitet och trygghet sänker kostnaderna

När bostadsområden ska utvecklas och stärkas uppstår ofta farhågor för gentrifiering, det vill säga en utveckling som leder till att de fattigaste tvingas flytta. Men målet för BID Malmö är inte att någon ska flytta.

Tvärtom, det är ju när boendet är stabilt och människorna bor kvar länge i området som tryggheten ökar, stoltheten växer och fler tar ansvar. Den ekonomiska vinsten för fastighetsägare och staden består alltså inte i ökade hyror, utan att kostnader för skadegörelse, omflyttning, reparationer och socialt utanförskap minskar.

Seriöst fastighetsägande

Vi håller alltså noga koll på att människorna ska kunna bo kvar, och de ägare som eventuellt tror att det ska gå att ”göra sig en hacka” på att höja hyrorna när området blir bättre har inte här att göra.

Dessutom har vi ju ett bruksvärdessystem med hyresförhandlingar mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen. Här följer vi samma hyresmodell som ligger till grund för hyressättning i hela Malmö, den så kallade Malmömodellen.

Läs föreningens stadgar

Klicka här för att läsa Fastighetsägare Möllevångens stadgar.

Bli medlem i Fastighetsägare Möllevången

Kontakta oss om du vill bli medlem, så berättar vi mer.