14 mar, 2022 Möllevången Sofielund

Stort intresse för sol­cells­webbi­narium

Peter Hjalmar, E.ON, och Simon Chrisander sammanfattar.

Det kom mer än 40 deltagare när BID Malmö, E.ON och Malmö stad nyligen arrangerade ett webbinarium om solceller. Många uppskattade samtalet och flera uttryckte förhoppningar om att detta ska leda till fler satsningar på förnybar energi i form av solceller. Stort intresse märktes också kring olika möjligheter till delningsekonomi, till exempel en gemensam solcellsanaläggning på fastighet där flera går samman samt kring laddstolpar.

Stort behov av enkel information

Det är oftast informationen som är svår begriplig. Det är en hel del i terminologin som måste förenklas. Flera efterlyser enklare beskrivningar inte minst med tanke på att det i till exempel bostadsrättsföreningar finns väldigt olika kunskapsnivåer kring stora investeringar som solceller.

Laddkapacitet och elpriser är ämnen som intresserar, vem har ansvaret för laddkapacitet i landet? Skillnaden mellan landsbygd och städer är stora och många ser bekymmer med räckvidd och antal laddmöjligheter.

– Det är viktigt att alla får möjlighet att ladda sina bilar när det behövs, det här är något som vi tar på stort allvar, säger Peter Hjalmar, regionchef Syd för E.ON

Regelverket behöver ses över

Även reglerna kring solceller behöver ses över. I dag skiljer det sig mycket från kommun till kommun.

– Vi behöver ligga på regeringen för att få mer likartade regelsystem, men inom kommunen måste vi också se över regler för att underlätta när det visar sig att intresset är så här stort, menar Simon Chrisander (L), kommunalråd och ordförande i miljönämnden.

I Malmö stad kan intresserade i dag se snabbt om fastigheter passar för solceller via den solkarta som staden tagit fram. Staden ligger också i första ledet genom att skapa betydligt enklare bygglov för installationer

Stark drivkraft

Jenny Palm, professor på The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) – Lund University, redogjorde för drivkrafter och hinder för installation av fler solceller på webbinariet. Kombinationen miljö och ekonomi är en stark drivkraft.

– Beslutet att installera ett första solsystem är det svåra. Anläggning två, tre och fyra är mycket enklare att besluta om, säger Jenny Palm.

Hon framhöll också att det finns ett behov av fler affärsmodeller där fastighetsägarna inte själva äger solcellerna. En av de som lyfter detta är Erik Ormegard från miljöförvaltningen, bland annat i en intervju för Smart Cities Accelerator+, där han berättar om arbetet med att skapa en modell för samägande av förnybar energi.

I avrundningen konstaterades att en hel del av samtalet om den förnybara energin fokuserar kring termer som ”regelverk”, ”ekonomi”, ”teknik” och ”design”. Termer som dyker upp i flera av de presentationer som finns här och där både E.ON, BID Malmö och staden lovar att återkomma.

Det kommer mera!

– Vi har en tanke om att ha några korta frukostmöten framöver tillsammans, där vi kan dra vidare i frågor som uppstår, säger Peter Hjalmar, E.ON och Jan Svärd ordförande i BID Malmö.

Läs mer

Webbinariet om solceller bjöd på flera presentationer och rapporter (samtliga här i pdf-format):