Protokoll Årsmöte Fastighetsägare BID Sofielund 27 mars 2023 kl 17.00