Tillsammans utvecklar vi Sofielund till en attraktiv del av Malmö

Fastighetsägare Sofielund bildades 2014 på initiativ av Fastighetsägarna Syd och Malmö stad. Föreningen är öppen för alla som äger fastigheter i området, både hyreshus, lokaler och bostadsrättsföreningar. Ett av målen är att området ska präglas av en seriös fastighetsförvaltning.

Vi välkomnar också byalag, företag och verksamheter som medlemmar i föreningen. Tillsammans med de boende och staden vill vi fortsätta att utveckla Sofielund till en attraktiv del av Malmö, en stadsdel där alla kan känna sig trygga och stolta.

En av grundstenarna när föreningen bildades var BID-modellen som är en modell för kommersiella fastighetsägare som vill samverka för att tillsammans satsa på och förbättra ett område. Modellen har utvecklats i USA och Kanada, där det finns en tvingande lagstiftning för hur arbetet i så fall ska bedrivas.

I Sofielund har vi valt en frivillig modell där BID står för Boende, Integration och Dialog. Medlemmarna i föreningen betalar en medlemsavgift och en serviceavgift.

Stabilitet och trygghet sänker kostnaderna
När bostadsområden ska utvecklas och stärkas uppstår ofta farhågor för gentrifiering, dvs. en utveckling som leder till att de fattigaste tvingas flytta. Men målet för Fastighetsägarna Sofielund är inte att någon ska flytta. Tvärtom. I dag är omflyttningen i området över 25 procent, och den vill vi få ner. 

Det är ju när boendet är stabilt och människorna bor kvar länge i området som tryggheten ökar, stoltheten växer och fler tar ansvar. Den ekonomiska vinsten för fastighetsägare och staden består alltså inte i ökade hyror, utan att kostnader för skadegörelse, omflyttning, reparationer och socialt utanförskap minskar.

Seriöst fastighetsägande
Vi håller alltså noga koll på att människorna ska kunna bo kvar, och de ägare som eventuellt tror att det ska gå att ”göra sig en hacka” på att höja hyrorna när området blir bättre har inte här att göra.

Dessutom har vi ju ett bruksvärdessystem med hyresförhandlingar mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen. Här följer vi samma hyresmodell som ligger till grund för hyressättning i hela Malmö, den så kallade Malmömodellen.

Läs föreningens stadgar
Klicka här för att ladda ner en pdf med Fastighetsägare Sofielunds stadgar.

Bli medlem i Fastighetsägare Sofielund

Kontakta oss om du vill bli medlem, så berättar vi mer.