Området: välkommen till Sofielund

Området som vi fokuserar på avgränsas av Ystadvägen, Nobelvägen,  Amiralsgatan och Lönngatan, och längs industriområdet av järnvägen.

Det innebär att såväl Norra och Södra Sofielund som Sofielunds industriområde samt Annelund och Lönngården ingår i vårt område.

Läs mer om våra fokusområden här!