160311 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar