141205 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar