141106 Styrelsemöte protokoll och minnesanteckningar