Valberedningens förslag Fastighetsägare BID Sofielund