Beslutsprotokoll extra årsmöte Fastighetsägare BID Möllevången 2020