Årsredovisning för Fastighetsägare Bid Sofielund 24 mars 2022