09 nov, 2021 Möllevången Sofielund

Mycket positiva siffror för Malmö i senaste trygghets­mätningen

Det är mycket positiva siffror för Malmö i senaste trygghetsmätningen. God samverkan med staden, medborgarlöften, samarbete kulturlivet och samverkansmodellen BID bidrar på lång sikt till en ökad trygghet.

Rasmusgatan är ett av många exempel på hur BID samverkan skapar goda miljöer. Foto: J. Montel

 

… likaså Norra Parkgatan med sitt nya serieområde

– Det är en positiv utveckling på många plan och jag ser det som ett kvitto på att vår förflyttning för att verka nära och tillsammans med medborgarna, bland annat med områdespoliser, har gett resultat, säger polisområdeschefen  i Malmö, Petra Stenkula.

God samverkan med Malmö stad, medborgarlöften, medborgardialoger och samarbete med lokalsamhället är viktiga hörnstenar i polisens trygghetsskapande strategi.  Även initiativ som Sluta Skjut och samverkansmodellen BID (Boende, Integration, Dialog) bidrar på lång sikt till en ökad trygghet.

Läs mer