14 okt, 2021 Sofielund

Den positiva utvecklingen fortsätter i Södra Sofielund

– Vi har diskuterat möjligheten att flytta S Sofielund från särskilt utsatt område med tanke på den positiva utvecklingen. Men vi tror att den samlade bedömningen, som polisen gör om att S Sofielund bör vara kvar ytterligare ett tag, är klok, säger Hjalmar Falck, verksamhetschef för Fastighetsägare BID Sofielund och Möllevången.

Den positiva utvecklingen i Södra Sofielund/Seved, ett av polisens utpekade särskilt utsatta områden fortsätter. Polisens nationella operativa enhet (NOA) presenterar uppdateringar på listan över utsatta områden i Sverige.
Ett antal nya läggs till listan och ett antal knoppas av. Södra Sofielund kvarstår som särskilt utsatt område.

Det är en samlad bild utifrån bland annat indikatorer som antal anmälda brott, vilka aktörer och verksamheter som verkar i området, fastighetsförvaltning samt kriminella individer som finns i området.

Stora framgångar

– Vi har nått stora framgångar när det gäller fastighetsägare och ordning och reda i området där fastighetsägarna har stor koll på vilka som bor i fastigheterna. Flera av fastighetsägarna har säkrat upp sin fastigheter bland annat genom trygghetscertifering för att skapa goda boendemiljöer.

– Däremot ser vi fortsatt mycket stora problem med nedskräpning i området samt en liten ökning att boende upplever otrygghet kring en ökning av ungdomsgäng som skapar oro och stör ordningen, säger Hjalmar Falck.

Trygghetsmätningarna från 2016 ger tydliga signaler på den förbättring som finns i området. Här ses en tydlig nedgång av generella problembilden – från ett index 2016 på 3,28 till 2020 då två mätningar genomfördes och som resulterade i ett index under våren på 2,63 och hösten på 2,47.

Ny trygghetsmätning presenteras i november

– Vi ser en tydligt positiv trend, säger kommunpolis Tobias Bråhammar och biträdande lokalpolisområdeschef Freddy Nilsson. Under november presenteras hela trygghetsmätningen för Malmö och då får vi de senaste siffrorna för året.

Förbättringar finns även när det gäller möjligheten för polisen att agera och synas i området.

– Vi kan tillsammans med andra myndigheter verka på ett positivt sätt i området och vi får även signaler på att tryggheten att vistas ute har ökat över tid, säger Freddy Nilsson och Tobias Bråhammar.

Mycket kvar att göra

Inom BID Malmö diskuteras hur olika grupper i området kan nås.

– Vi ser att det är en begränsad droghandel som, tillsammans med mindre ungdomsgäng, skapar viss oro i området. Dock behöver vi alla aktörer som arbetar för ett trivsamt Sofielund rannsaka sig själva, vi behöver göra mer inte minst när det gäller rent och snyggt, minskat klotter och bidra till att fler vistas ute i området.

– Från vår sida ligger förslag på hur vi kan se över detta, öppna upp mer genom att klippa buskar, beskära träd, öka belysningar och bidra till ökad trivsel och närvaro i området, säger Hjalmar Falck och ordförande Jan Svärd.

Stort fokus på utemiljön

I samverkan med fastighets- och gatukontoret i staden pågår ett fortsatt nära samarbetet med fokus på mycket av utemiljön.

– Det är viktigt att vi fortsätter den positiva utvecklingen och gemensamt med medlemmar inom BID ser över fortsatta lösningar för att skapa tryggare miljöer, säger avdelningschef Andy Roberts på fastighets- och gatukontoret.

– Kommunen satsar stora resurser på Möllevången och Sofielund. Stödet till det lokala arbetet inom BID, ökad renhållning, kameror och ordningsvakter har haft goda effekter i det akuta skedet. Tillsammans med stärkta skolresultat, det omfattande förebyggande arbetet från socialtjänsten och kommande investeringar i en trivsammare stadsmiljö gör detta mig övertygad om att den positiva utvecklingen stärks framöver, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande i Malmö.

Fotnot: Index i trygghetsmätning från polisen graderas från 0-6
0= närmast obefintlligt problem, 6= alarmerande påtagligt problem