Protokoll Styrelsemöte Fastighetsägare BID Sofielund Möllevången den 16 dec 2022