26 nov, 2021 Möllevången Sofielund

Uppdaterad: Malmö stad vill flytta narkotika­missbrukare till Sofielund

De 40 boende på Lönngården flyttas till Kirseberg och hit planeras flytt av Sigtunagatans narkotikaboende.

 

Nyheten uppdaterad med skrivelse till kommunstyrelsen i Malmö (pdf, 211207) … och med ett brev till BID Sofielund från en av de boende på Lönngården, Gunnar Karlsson, som är oroad över en eventuell flytt. Läs hur han beskriver sitt fina boende där.

Malmö stad vill flytta boendet på Sigtunagatan med narkotikamissbrukare till Sofielund och de boende där till Kirseberg. Då bryts tryggheten upp för dem och i Sofielund finns en risk för ökad drogförsäljning och kriminalitet.

Flytten ska gå från narkotikaboende med 40-tal hyrestagare på Sigtunagatan till Lönngården i Sofielund. Samtidigt tvingas drygt lika många deltagare där, med alkoholproblematik, flytta till Kirseberg. En rockad som möter rätt mycket betänkligheter.

– Vi är förstår att alla måste hjälpas åt att bidra för att stödja missbrukare i staden. Men innan flyttningar görs måste fler involveras i planerarna och det måste göras konsekvensanalyser, säger Hjalmar Falck, verksamhetschef för BID Malmö.

Distriktsläkaren för Lundens vårdcentral och ordföranden i Byalaget Sofia, Jonas Hamfors, är oroad över planerna och säger till Sydsvenskan:

– Genomförs flytten, så kommer hyresgästernas kontakt med vårdcentralen att brytas. Nästan alla hyresgästerna på Lönngården är listade på Lunden. Ett nära samarbete har vuxit fram mellan boendets personal, hyresgäster och vårdpersonalen på Lunden – sedan många år. Lundens personal kommer på en halvdags rond varje vecka till boendet.

– Vi gör hembesök och har försökt att stärka den medicinska vården för de äldre hyresgästerna med kroniskt alkoholmissbruk och hemlöshetsproblematik, säger Jonas Hamfors.

I Sydsvenskan får  Jonas Hamfors ävenfrågan hur han ser på flytten av de boende på Lönngården till Kirseberg:

– Ur de boendes perspektiv är det förknippat med risker. De är mer sköra för förändringar än andra.

Jonas Hamfors har också synpunkter på att Malmöbor med aktivt narkotikamissbruk istället kan flytta in.

– Jag tror att Norra Grängesbergsgatan är fel plats för dem. Den gatan är förknippad med mycket andra sociala problem.

Oro inom BID Sofileund

Även från BID Sofielund är oron stor, inte minst med tanke på den positiva utvecklingen som är i området. Det är fortfarande ett särskilt utsatt område, men på väg att lyftas bort från den stämpeln. Dessutom är det känsligt för de boende som finns idag på Lönngården att bryta upp en så trygg tillvaro och en verksamhet som fungerat bra i området.

– Jag är bekymrad över att ingen lyft det här i diskussioner med oss med tanke på alla de insatser som görs i området för att skapa trygghet. Nu riskerar vi att få in verksamhet som tyvärr kan bidra till att skapa nyrekrytering och ökad drogförsäljning i området.

– Vi är helt medvetna om att vi måste hjälpas åt och ta ansvar för de som hamnat i missbruk och det ska vi göra. Men det behövs utredas ordentligt och göras en konsekvensanalys, säger verksamhetschef Hjalmar Falck.

Närheten till Gullängsparken, den nystartade parkleken som är permanentad, förskola samt närheten till kvarteren runt Seved är andra faktorer som måste räknas in.

– Det här är ytterligare faktorer som vi tror måste belysas. Det är ju så att den verksamheten bygger på att hyrestagarna har rätt att använda droger i sitt boende, vilket självklart innebär att de måste på något sätt kunna få ihop medel till sitt missbruk. Det är något som också talar mot flytten, menar Hjalmar Falck.

Läs mer