30 aug, 2022 Möllevången Sofielund

Fler verktyg för brf:er är på gång

Rent och snyggt står högt på önskelistan hos bostadsrättsföreningarna.

Utmaningar är klotter, nedskräpning, droger och trafikproblem. Det visar sommarens enkät till bostadsrättföreningar i våra områden. Flera insatser är därför på gång för ökad trygghet och trivsel inom BID Malmö.

Bostadsrättföreningar är en stor och viktig del av fastighetsägarna inom Sofielund och Möllevången. I styrelserna har ni oftast en mycket nära kontakt med de boende och vet väl vad som sker kring och i era fastigheter.
Väl fungerande och trygga föreningar är en viktig del i att skapa ett trivsamt och attraktivt område dit folk gärna flyttar och även stannar kvar. Därför vill vi inom BID Malmö stötta er i bostadsrättsföreningarna på det sätt vi kan i ert arbete.

I början av sommaren gick det ut en enkät till drygt 80 föreningar i våra områden med lite olika frågor om era utmaningar och önskemål. Stort tack till alla er som bidrog!

Här är resultatet av enkäten från sommaren (pdf).

Miljön runt område/kvarter

Det är ingen tvekan om att klotter och nedskräpning står högt på listan över utmaningar. Flera uppger detta som problem. På god andra plats ser man droger och störande eller farlig biltrafik.

Det här är utmaningar som BID Malmö prioriterar och inom kort kommer nya insatser vad gäller bland annat städning och en hel del insatser som rör trafiken.

Hitta mycket under medlemserbjudande

Bland andra insatser som också önskas finns trygghetscertifering, som vi nu ökar kraftigt under året. Nyligen genomförde Rikshem trygghetscertifering på alla sina fastigheter och HSB Sundsfastigheter har i stort sett tagit alla sina. Du hittar mycket om detta och även om Grannsamverkan under Medlemserbjudande här på hemsidan. Där hittar ni även specialerbjudande kring klottersanering.

Fastighetsrenovering

Relining eller byte av avloppsstammar har väldigt många gjort. Vattenledningar har många bytt och flera planerar att göra det de närmaste fem åren. Solpaneler är det flera som avser att införa de närmaste fem åren.

Stöd som önskas

Samverkan med andra bostadsrättsföreningar, speciellt avseende fastighetens skötsel och förvaltning samt vid större renoveringar och införande av solpaneler.

Stor andel efterfrågar resursbank och rådgivning. Flera vill delta i ett lokalt nätverk med andra bostadsrättsföreningar.

BID Malmös bidrag

Vi fortsätter nu med seminarier. I dessa samtalar vi om det grundläggande arbetet och om hur det kan bli roligare och effektivare. Det är också en möjlighet för oss att få veta ännu mer om behoven. Vi kommer att starta upp ett lokalt nätverk där vi kan dela erfarenheter och ställa frågor.

Vi kommer att fortsätta att hålla korta seminarier med ämnen som efterfrågas. BID Malmö har också ett stort antal mallar anpassade för olika delar.

Fler verktyg kommer efterhand!

Tid och plats för seminarier:

  • 2022-09-06 kl 07.30
  • 2022-09-08 kl 18.00

Plats: Nobelvägen 23 (ingång på gaveln) – och digitalt via Teams. Det kommer alltså att vara ett så kallat hybridmöte. På plats blir det kaffe/the och något gott till.

På seminarierna kommer vi att ta upp grunderna kring vad en bostadsrättsförening är, styrelsens ansvar, styrelsearbetets gång samt mötesteknik.

Tanken är att det ska vara mycket tillämpbart, så det blir en hel del praktiska tips och plats för frågor och samtal. Tanken är att även du med en del erfarenhet kan ha nytta av det.

Vill du delta på plats så behöver vi din anmälan senast två dagar innan aktuellt event. E-postadress: se kontaktpersoner nedan.

För dig som inte kan delta på plats så skickar vi en länk till ett Teams-möte som svar på din anmälan.

Välkommen!

Kontaktpersoner:

Milan Obradovic, milan.obradovic@bidmalmo.se

Jeanette Berga, jeanette.berga@bidmalmo.se