16 apr, 2024 Möllevången Sofielund

Flamman – en av BID Malmös viktigaste partners

Decennier av erfarenhet, hög trovärdighet bland ungdomar i hela stan och medarbetare som representerar en mångfald av språk och kulturer. Så kan man beskriva föreningen Flamman socialt förebyggande centrum, som blivit en av BID Malmös viktigaste partners i arbetet med att öka tryggheten sina områden.

Rafi Farouq framför en affisch med Flammans logotyp

Flammans verksamhetsledare, Rafi Farouq.

Flamman föddes på Kroksbäck i slutet av 1990-talet. Idén är att arbeta socialt förebyggande. I dag driver man Flamman Ungdomarnas Hus och Flamman Socialt förebyggande Centrum. Organisationen har fem mötesplatser i Malmö, däribland på Möllevången och Sofielund, och ett trettiotal verksamheter för barn och ungdomar i Malmö.

Praktiskt och framgångsrikt

Ett inslag i verksamheten är samarbetet med BID Malmö.

– I Flamman har vi funnit en aktör som praktiskt och framgångsrikt kan ta itu med problem som uppstår på gatan, säger BID Malmös verksamhetsledare Milan Obradovic. Ett typiskt scenario är att ungdomar börjat samlas på en plats som inte är tänkt för detta och uppträder på ett sätt som skrämmer och retar upp boende, affärsinnehavare eller restaurangägare.

– Vi har medarbetare som är utbildade och representerar en mångfald av språk och kulturer, människor som folk i de utsatta områdena kan identifiera sig med. Vi är inte en myndighet, inte polisen, inte socialen, och därmed har vi kanske lättare att skapa förtroende och tillit. Dessutom har vi funnits ute på stan i 26 år. Folk ser oss dagligen. Vi känner varandra, och har vi grillat korv med föräldrarna förra veckan har de lättare att ta det när vi kommer och säger att vi behöver prata om vad deras barn gör.

Respektfulla möten

Rafi Farouq understryker hur viktigt det är att möta alla människor fint, respektfullt och fungerande.

– De kan identifiera sig med oss i allt från utseende till kläder. Därmed kan vi också komma nära dem. Dessutom kan vi språken när svenskan inte räcker till. Allt detta gör det möjligt för oss att de-eskalera många våldssituationer bara genom att komma dit, möta dem som är där, se dem i ögonen och lägga en arm om deras axlar.

Flamman har ett 40-tal anställda och 70 ideella medarbetare. Fyra-fem av dem deltar i samarbetet med BID Malmö. Ett exempel är Typografgatan, där det hade varit stökigt under en längre tid.

– Problem med kriminalitet, drogförsäljning, förolämpningar och dumheter som raketer på gatan hade eskalerat under sommaren, säger Rafi Farouq. Polisen hade varit där många gånger. Men ingenting hade riktigt fungerat och de boende var på väg att bli tokiga av situationen.

I det läget kontaktade BID Malmö Flamman.

– Vi skickade dit två medarbetare till gatan och kunde snart identifiera vilka ungdomar det var som stökade. Då pratade vi med dem och förstod att det fanns några äldre som de lyssnade på. Då pratade vi med dem också och förklarade hur ungdomarnas närvaro här uppfattades i området. De äldre lyssnade, förstod – och såg till även deras yngre kompisar tog till sig budskapet.

– Totalt tog det kanske två timmar att lösa knutarna, se till att ungdomarna flyttade på sig och förvandla gatan från otrygg till trygg.

Ett kontinuerligt arbete

Rafi Farouq påpekar att en insats inte är över bara för att de akuta problemen är lösta.

– Nej, vi möter de unga där kontinuerligt, söker upp dem, tar in dem i avhopparprogram, skapar mentorer och följer dem över tid. Just den här gången blev även vi själva överraskade: var detta verkligen allt som behövdes? Ungdomar som får träffa vuxna som möter dem i ögonhöjd, pratar med dem, har en dialog? Men jo: precis så lätt var det.

Flyttar man inte bara problemen?

– Nej. Problemen minskar på den nya platsen. Det vet vi både av erfarenhet och genom forskning. Gruppen blir mindre redan genom flytten, och sedan ser vi till att erbjuda individerna i den jobb och aktiviteter. Ibland kan vi också tipsa äldre syskon till dem som kommer från andra områden, och det händer att de då kommer och hämtar sina småsyskon.

– På Sofielund hade vi 13 ungdomar i en sån här grupp. Några månader senare var den nere på fem personer, och då är de inte lika starka.

En annan akututryckning med gott resultat gällde gatan utanför en av områdets restauranger.

– Fastighetsägaren ringde oss på BID Malmö och frågade efter en kontakt hos polisen, berättar Milan Obradovic. Då ringde jag Flamman, som kom ut och ”fältade”, pratade med ungdomarna och så var det löst.

Vanliga mänskliga möten

Rafi Farouq har en hel katalog av liknande berättelser från många delar av staden. Och han menar att det mesta går att lösa genom vanliga mänskliga möten.

– Vi går dit, oftast känner vi redan dem som rör sig på gatan, eller deras storebröder och kusiner. Ofta räcker det att diskutera lite med dem så rör de på sig. Det äre effektivt sätt att få dem att flytta – och så krymper gruppen.

– I 26 år har vi aldrig hamnat i några farliga situationer. Människorna känner oss, deras familjer känner oss. De vet vad vi går för och de blir glada när de ser oss.