01 sep, 2022 Möllevången Sofielund

Fler historiska bilder på elskåp

Nu är nio nya historiska bilder utplacerade på elskåp inom BID Malmö. Här ett exempel från Rasmusgatan på Seved. Du hittar alla texter och en hel del bilder här – och fler bilder kommer.

Uppsättningen av historiska bilder, serier och kultur på elskåp sker i samverkan med staden och BID medlemmen E.ON och har blivit mycket uppskattat. Tyvärr har det dock visat sig att både de historiska bilderna och ramar med serier, kultur och stöd för hemlösas tidning Faktum rivs ner och förstörs på vissa ställen.

– Det är trist eftersom vi vill sprida det stora kulturutbud och serietecknare som finns i staden. Vi har kontakt med många av de verksamheter som sätter upp affischer på elskåpen som vi har tillstånd. Glädjande är att alla nu vill hjälpas åt så att BID Malmö och staden kan fortsätta satsningen på kulturreklam, säger verksamhetschef Hjalmar Falck från BID Malmö. Vi vet att det måste finnas fler platser för allmän affischering och vi har bett Malmö stad att titta på hur detta kan utökas, .

Läs mer här om historikern Jeanette Rosengren som ligger bakom bilder och texter till våra elskåp och här kan du läsa mer om seriestaden, serier och kända porträtt av serietecknare i form av mosaikplattor i trottoarer.

Vill du som är kulturaktör också vara med i arbetet: ta kontakt med oss på BID Malmö!