10 jun, 2021 Möllevången

Brottsföre­byggande ordnings­vakter på Mölle­vångs­torget

Kommunala ordningsvakter är inom kort på plats och utgår från en lokal hos Stena Fastigheter, där flera samverkar.

– Vi är övertygade om att det är ett framgångskoncept att samarbeta med BID-processen på Möllevången, säger två kommunalråd.

Även projektledaren Annika Arkenheim betonar samverkansmodellen.

– Alla aktörer arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, det vill säga trygghet på Möllan där BID Malmö spelat en viktig roll.

Fyra års förberedelser

Efter fyra års förberedelser börjar de kommunala ordningsvakterna nu alltså jobba på Möllevångstorget och i kvarteren där omkring.

– Det är ett område som sticker ut i polisens trygghetsmätningar och vårt mål är att skapa dialog och gemenskap med boende, näringsliv och alla de som rör sig här, säger Annika Arkenheim, säkerhetssamordnare i Malmö stad.

Samverkan mellan Malmö stad, polisen, BID Malmö och andra aktörer började som en motion från Liberalerna som gick igenom i kommunfullmäktige 2017. Beslutet om en förstärkt bevakning i det offentliga rummet har nu blivit verklighet. Detta sammanfaller också med att regeringen kommer att presentera ett förslag kring vilken roll ordningsvakterna ska ha och på vilket sätt kommunerna framöver får ta över ansvaret kring det brottsförebyggande arbetet.

Kommunala ordningsvakter arbetar utifrån ordningslagen. Det innebär att de har större befogenheter än väktare som övervakar vid till exempel köpcentra och tågstationer. En ordningsvakt är specialutbildad och får avvisa, avlägsna och omhänderta personer som stör den allmänna ordningen, men det är endast polisen som kan gripa en misstänkt.

Komplement till polisen

– Ordningsvakterna på Möllan blir ett komplement till polisen. För att skilja andra ordningsvakter från dem som går på Möllan så har vi valt att de ska ha en bricka på bröstet med Malmö stads logga på, berättar Annika Arkenheim.

Anna Arkenheim vid statyn på Möllevångstorget

Annika Arkenheim, säkerhetssamordnare i Malmö stad.

Möllevångstorget och gatorna intill är det område som ordningsvakterna på Möllan får agera i. Lokaler nära Möllevångstorget blir en samverkansarena för alla de aktörer som arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande i området. Här kommer bland annat så kallad utsättning med polisen att genomföras inför varje arbetspass, och alla aktörerna får också möjlighet att diskutera de utmaningar som finns i området.

Specialutbildade ordningsvakter

– Vi har gjort en offentlig upphandling av ordningsvakter och Securitas vann uppdraget, berättar Annika Arkenheim. Ordningsvakterna är specialutbildade och har fått kännedom om vad som är specifikt med Malmö, bland annat vår värdegrund, krisberedskap och hur en kommun fungerar i stort.

Annika Arkenheim har läst konfliktvetenskap i Lund och även pluggat hållbar stadsutveckling med inriktning mot kriminologi. Under studietiden jobbade hon själv som ordningsvakt och kommenterar hur alkohol och narkotika kan få negativa konsekvenser:

– Möllevångstorget är krogtätt och det är mycket folk i rörelse, vilket kan skapa ordningsstörningar, säger hon. Den öppna droghandeln förvärrar läget ytterligare. Men de som som rör sig i området ska kunna känna sig trygga oavsett när de väljer att vistas där.

Annika Arkenheim vill också lyfta fram ordningsvakternas uppdrag som är att arbeta i preventivt syfte. Deras uppgifter berör alltså inte bara dem som stör den allmänna ordningen utan de ska också ha kontaktskapande dialog med dem som vill prata.

Gemensamt mål

– Vi har haft gott om tid att förbereda oss och försöka hitta svar på hundratals viktiga frågor, säger hon. Genom projektet har vi fått till en bra samverkansgrupp som består av polisen, sociala jouren, parkeringsvakter, trygghetspatrullen och andra uppsökande verksamheter i området. Alla aktörer arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, det vill säga trygghet på Möllan. Där har också BID Malmö spelat en viktig roll.

Forskare på Malmö universitet arbetar på uppdrag av projektet kommunala ordningsvakter. Genom BID Malmö ska de mäta effekterna av de nya trygghetsinsatserna under de första arton månaderna.

Det finns redan kommunala ordningsvakter i Göteborg och Stockholm. Mätningar i Stockholm visar på en ökad trygghet i bevakade områden.

Läs mer

Text och foto: Marie Bosund Hedberg

 

Kommunalråd i Malmö:

– Ordningsvakterna ska skapa förtroende!

 

– Jag hoppas att de kommunala ordningsvakterna, som är ett komplement till polisens arbete, kommer att ge positiva effekter i tryggheten i kombination med alla andra aktörers insatser, säger Sedat Arif, (S), kommunalråd och ordförande i Malmös arbetsmarknads- och socialnämnd.

– Ordningsvakterna ute i fält ska skapa förtroende och därför är den sociala biten otroligt viktig, liksom att Malmö stad är med i urval och rekrytering.

Även Roko Kursar (L), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen, ser ordningsvakter som ett starkt förebyggande komplement.

– Den 14 juni arbetar Malmös kommunala ordningsvakter sin första dag, säger han. De kommer att, i nära samarbete med polisen, arbeta med synlighet, förebyggande insatser och om det skulle behövas ingripanden. Jag är övertygad om att det är ett framgångskoncept att komplettera ordningsvakternas arbete med BID-arbete även på Möllevången. BID-processen gör ett fantastiskt arbete, inte minst runt området Seved. Det är ett föregångsexempel som jag hoppas att fler tar efter.

Ett beslut som väckte debatt

Beslutet att införa kommunala ordningsvakter skapade debatt i fullmäktige.

– Det har fått kritik från båda håll, säger Sedat Arif. Vänsterpartiet tycker inte att det är kommunen som ska ha kommunala ordningsvakter medan Moderaterna tycker att insatsen inte är tillräcklig.

Beslutet gäller under arton månader och försöket ska utvärderas efter ett år.

– Det är viktigt att detta utvärderas, fortsätter Sedat Arif. Det ska bli intressant att följa forskarnas utvärdering och se vad kommande trygghetsmätningar visar. Sedan får vi, utifrån utvärderingen, se om det blir en fortsättning.

 

Stena Fastigheter:

– Det här är bra för Malmö!

 

Synoptiks gamla lokaler på Bergsgatan 42 blir samlingsplatsen för Malmös nya ordningsvakter. Vägg i vägg flyttar Helamalmö in, organisationen som sedan 2004 har arbetat framgångsrikt för att lotsa ungdomar ut i föreningslivet inom sport och kultur.

– Det här är två uthyrningar som är väldigt glädjande för oss, säger Ensar Gigovic, kommersiell uthyrare på Stena Fastigheter i Malmö. Vi är glada över att ha Malmö stad på plats och där vi som medlem i Fastighetsägare BID Möllevången får spela en roll.

Ensar Gigovic och Stena Fastigheter hade annars kunnat erbjuda Fryshusets lokaler som snart blir lediga, 1 200 kvadratmeter på Sofielundsgatan några kvarter därifrån. Men han betonar att det som är på gång på Bergsgatan är bra för Malmö.

Snart ska ordningsvakternas lokal vara klar för inflyttning och det blir fastighetsvärden Peter Prahls uppdrag att se till att allt är på plats, från all infrastruktur för datorer och bredband till köksutrustning och säkerhetsinstallationer. De ska också förberedas med plats för leverantören Securitas och Folkets parks vakter.

För det fortsatta arbetet inom BID är placeringen av ordningsvakter riktigt bra.

– Tillsammans med medlemmen Stena Fastigheter tittade staden och vi på två lokaler och båda var mycket intressanta för placeringen av ordningsvakter och som samverkansarena. Det är riktig bra att staden nu väljer att samlokalisera verksamheter i de här dessa lokaler och i kvarteren.

Det säger säger Hjalmar Falck, verksamhetschef BID Malmö.

– Från BID Möllevången bidrar vi även med kopplingen till Malmö universitet där de kriminologer som följer BID-processen nu även utvärderar och granskar den insats som planeras med ordningsvakter. Vi får kopplingen utvärderingar som hänger ihop med övrig forskning som pågår mellan BID Malmö, polisen och staden.

Bild från det nya kontoret

Ensar Gigovic, kommersiell uthyrare på Stena Fastigheter i Malmö, och fastighetsvärden Peter Prahl visar gärna upp lokalerna på Bergsgatan 42.

Läs mer

Här kan läsa mer om vad som skrivits kring kommunala ordningsvakter