24 jun, 2020 Möllevången

Nu är vi igång med BID-konceptet på Möllan


Kommunpoliserna Freddy Nilsson och Tobias Bråhammar arbetar tillsammans med BID Sofielund och BID Möllevången.

På fem år har Fastighetsägare Sofielund vänt den negativa utvecklingen i Sofielund. Arbetet bygger på ett verktyg för stadsutveckling som kallas BID-processen. BID står för Boende, Integration och Dialog, och det är i första hand fastighetsägarna som driver och finansierar arbetet. Det drivs dock i nära samarbete med staden, polisen, föreningar och näringsliv i området. Nu kommer BID-processen till Möllevången.

I Sofielund handlade arbetet inledningsvis mycket om att få bort så kallade slumvärdar och sedan om att hjälpa de seriösa hyresvärdarna att säkra sina fastigheter.

– Sofielund och Seved präglas av bostäder, framför allt hyreslägenheter. Möllevången är ett mer komplext område med ett stort utbud av restauranger, krogar och nöjesställen. Hit söker sig människor från alla samhällsklasser. Området Möllevången omfattar även Rådmansvången och Triangeln med butiker och Citytunneln, och det är stor genomströmning av människor.

Det säger kommunpolis Tobias Bråhammar, som tillsammans med kollegan Freddy Nilsson arbetar med föreningarna Fastighetsägarna Möllevången och Sofielund.

Samtidigt som Möllan på ett positivt sätt bidrar till stadens karaktär och ger Malmö dess puls pågår här grov kriminalitet. Den öppna droghandeln är en del av vardagen, men det har även förekommit skjutningar och till och med mord. Dödsskjutningen av en 15-åring utanför en pizzeria på Ystadgatan i november förra året är ett levande trauma för stadsdelen.

Satte press på den organiserade brottsligheten
Mordet på 15-åringen gjorde att polisen utlyste en så kallad nationell särskild händelse och drog i gång Operation Rimfrost för att sätta press på den grovt organiserade brottsligheten.
Den nationella särskilda händelsen avslutas till sommaren, men enligt Freddy Nilsson ska resurserna och arbetssättet leva kvar med regional styrning.

– För medborgarna blir det ingen skillnad, säger han.

Som ett led i det brottsförebyggande arbetet har polisen skapat en lista över utsatta områden. Seved i Södra Sofielund finns med på listan, men trots den uppmärksammade kriminaliteten är ingen av Möllevångens stadsdelar det.

– Vi som arbetar på lokal nivå levererar vår lägesbild, säger Freddy Nilsson, och sedan är det polisens nationella operativa avdelning (Noa) som beslutar kring eventuell klassificering. Vi har sett hur kriminaliteten i Möllevången har eskalerat snabbt, och därför finns det risk för att det blir ett nytt utsatt område om vi inte tillsammans agerar. Här finns bland annat en mer eller mindre öppen drogscen som vi vill komma åt och även en hel del ljusskygga näringsverksamheter som inte sällan drivs med illegal arbetskraft.

– Poliser ska vara ett naturligt inslag i gatubilden
Genom att ha fler poliser på gator och torg vill Freddy Nilsson och Tobias Bråhammar komma åt och störa den öppna droghandeln. De oseriösa verksamheterna vill man bekämpa genom myndighetsgemensamma satsningar som Tryggare Malmö samt nära samverkan med fastighetsägarna och alla de seriösa näringsverksamheterna i Möllevången.

– Poliser ska vara ett naturligt inslag i gatubilden runt Möllan. Vi ska ha en hög närvaro. Sedan gäller det att stötta fastighetsägarna kring problematiken med den öppna droghandeln och oseriösa verksamheter för att få dem att förstå sin roll i detta. Det är viktigt att fastighetsägarna har god kunskap om de verksamheter de har i sina fastigheter och goda exempel delas mellan fastighetsägarna och de verksamma inom BID, säger Tobias Bråhammar.

Flera myndigheter har under en längre tid bedrivit ett gemensamt arbete mot flera krogar runt Möllan, bland annat ett antal bangladeshiska som misstänkts för att utnyttjat illegal arbetskraft. Nyligen miste tre av dessa krogar sina alkoholtillstånd på grund av brister i verksamheten, allt från råttspillning, fusk med alkoholhantering och bristande brandsäkerhet till ekonomisk och personlig olämplighet.

Det stora flertalet av medlemmarna i Fastighetsägare Sofielund och nu även Möllevången är fastighetsägare. Malmö stad och polisen är adjungerade till styrelsen.
Genom föreningsformen och det nära samarbetet mellan medlemmarna kan de lätt dela information om exempelvis nya verksamheter som önskar flytta in i området.

– Är det tal om oseriösa verksamheter kan fastighetsägarna enkelt varna varandra och därigenom förhindra etablering av dem i området, säger Freddy Nilsson

Tryggheten ökar i Seved
Seved/Södra Sofielund ligger kvar på Noas lista över särskilt utsatta områden.

– Vi ser hur brottsligheten går ned och tryggheten hos de boende ökar. Folk vågar säga ifrån och de vågar prata med oss poliser i mycket större utsträckning. Förr var det inte ovanligt att om man som boende pratade öppet med polisen hade man en sönderslagen fönsterruta dagen efter. Tidigare var det också standard att vi vid uppdrag inne i området fick åka in med två polisbilar. En polisbil för att hantera ärendet samt en polisbil för bevakning av det andra fordonet. I princip inget av det är nu kvar, säger Tobias Bråhammar.

Freddy Nilsson tror att om den goda utvecklingen fortsätter framöver kommer Seved/Södra Sofielund inom en inte alltför avlägsen framtid att lyftas bort från listan över särskilt utsatta områden. Men det är viktigt att komma ihåg att det är ett långsiktigt arbete och det måste få ta tid. Likaså är det fortsatt viktigt med polisiär närvaro i området oavsett om det kommer att klassificeras som särskilt utsatt eller ej.

Malmö stad har även för avsikt att anlita kommunala ordningsvakter och tillsammans med polisen tittar man nu på en lämplig organisation för att hantera detta. Det är ett beslut som Freddy Nilsson och Tobias Bråhammar ställer sig positiva till. Framförallt skulle det kunna fungera bra i ett område som Möllevången och Rådmansvången med mycket butiker, torghandel och det stora köpcentrumet Triangeln.

Det är polisen som beviljar tillstånd för vilka områden som ska ha rätt att ha patrullerande ordningsvakter. Trots att ordningsvakterna kommer att vara anställda av Malmö stad så har polisen mandat att arbetsleda dem operativt.


Freddy Nilsson kan konstatera att samverkan mellan fastighetsägare och myndigheter i Sofielund har pressat tillbaka gängbrottsligheten.


Tobias Bråhammar menar att det ganska stor skillnad mellan Sofielund, som präglas av bostäder, och det krog- och butikstäta Möllevången. En skillnad som kräver olika strategier.

Text och foto: Roland Wirstedt

Läs mer om Fastighetsägare Möllevången här: